Prehľad udalostí v MHD v roku 2020

Nové parciálne trolejbusy, koniec reklamy, ale aj veľa nehôd – aj taký bol rok 2020.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

Rok 2020 nezaznamenal žiadne výraznejšie zmeny v linkovom vedení, trolejbusy jazdili tak, ako doteraz, autobusy jazdili tak, ako jazdia už od roku 1988. Hneď v úvode roka sa však organizoval štrajk autodopravcov, ktorý v piatok 10. januára značne ochromil dopravu. Nakoľko bol štrajk avizovaný, dopravný podnik vopred informoval o tom, že môže dochádzať k veľkým meškaniam, rovnako boli stanovené aj mimoriadne trasy:

  • Linka 4: Vlčince – Vysokoškolákov – centrum - ... – Vlčince;
  • Linka 14: Vlčince - ... – centrum – Vysokoškolákov – Vlčince;
  • Linka 24: Trnové – Vlčince – Vysokoškolákov – centrum – Strážov;
  • Linka 26: Rosinská - ... – Zvolenská – Vlčince – centrum - ... – Kamenná;
  • Linka 31: Mojšova Lúčka – Vlčince – Vysokoškolákov – centrum - ... – Pietna.

V pondelok 3. februára počas polročných prázdnin jazdili všetky trolejbusové linky a autobusové linky 2122 podľa prázdninových cestovných poriadkov, zvyšné autobusové linky jazdili bez obmedzenia. Počas jarných školských prázdnin od 24. do 28. februára premávali všetky linky MHD podľa prázdninových cestovných poriadkov.

Marec začal v znamení Covidu, preto sa z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia koronavírusu pristúpilo k zvýšenej dezinfekcii interiérov, tiež bolo od 10. marca zrušené dopytové otváranie dverí a zastávky na znamenie. Od štvrtka 12. marca bol zrušený aj doplnkový predaj u vodiča, toto opatrenie je platné dodnes.

Od pondelka 16. marca prišli na rad ďalšie obmedzenia, MHD začala jazdiť podľa prázdninových cestovných poriadkov. Rovnako bola zavedená aj povinnosť nosiť rúško či iné vhodné prekrytie dýchacích ciest počas celej jazdy verejnou dopravou. Aj toto opatrenie je v platnosti dodnes.

Prázdninové cestovné poriadky boli v platnosti až do konca augusta, ustupujúca vlna pandémie však dovolila od 22. júna obnoviť nástup a výstup cez predné dvere, umožnené bolo aj obsadzovanie prvého radu sedadiel.

Počas leta sa organizovalo na vodnom diele niekoľko športových podujatí, preto boli 31. júla v poobedňajších hodinách a 22. augusta počas celého dňa spoje linky 67 ukončené na zastávke Vodné dielo, eXtreme park.

Žilina sa podobne ako ostatné mestá zapojila aj do Európskeho týždňa mobility. 22. septembra preto pri príležitosti Dňa bez áut umožnila cestovať linkami MHD všetkým cestujúcim bezplatne.

Počas celého septembra a takmer celého októbra premávala MHD podľa cestovných poriadok platných pre školský rok, v reakcii na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a postupne klesajúci počet cestujúcich bol ale 29. októbra zmenený režim premávky, autobusy a trolejbusy začali jazdiť opäť podľa cestovných poriadkov pre prázdninové dni. Už týždeň pred obmedzením prevádzky bol znovuzavedený aj zákaz nástupu a výstupu prednými dverami.

V závere roka si cestujúci na Hlinách kvôli stavebným prácam v okolí Váhostavu niekoľkokrát vyskúšali odklonovú trasu. Linky 4 5 7 14 a 67 jazdili po Tajovského ulici a boli nahradené autobusmi, prípadne hybridnými trolejbusmi.

Asi najvýraznejšou dlhodobou zmenou bolo presmerovanie liniek 2022 kvôli otvoreniu časti diaľničného privádzača z Lietavskej Lúčky do Žiliny. Doprava bola presmerovaná na kruhový objazd pri Metre s pripojením na nový úsek cesty. V súvislosti s touto zmenou boli aj mierne upravené jazdné doby oboch liniek.

Počas Štedrého dňa bola doprava veľmi výrazne obmedzená, posledné spoje trolejbusových liniek premávali medzi 13. a 14. hodinou, autobusové linky nejazdili približne medzi 18. a 21. hodinou. V čase prerušenia prevádzky štandardných liniek jazdili mimoriadne spoje linky 50.


Cestovné lístky a prepravný poriadok

V súvislosti s výraznými obmedzeniami počas prvej vlny pandémie a veľkým znížením dopytu si mohli cestujúci nechať refundovať pomernú čiastku za nevyužité cesty, prípadne predĺžiť platnosť predplatného cestovného lístka.

Počas leta došlo k drobnej zmene prepravného poriadku, do ktorého bolo zakotvené nosenie rúška, výnimky z neho, či boli vylúčené niektoré malé dopravné prostriedky, ktoré v poslednom čase nabrali na popularite ako je elektrická kolobežka či bicykel.

24. októbra prebiehala údržba trakčných meniarní, mimo prevádzky preto boli niektoré predajné automaty.

Zaujímavým faktom je, že v priebehu roka došlo až jedenásťkrát k zmene otváracích hodín zákazníckeho centra na mestskom úrade.


Tarifa

Jednou z najvýznamnejších a najambicióznejších zmien tohto roka je pripravovaná zmena tarify. Pripravuje sa Integrovaná doprava Žilinského kraja s novou tarifou, čo znamená nutnosť zmeny tarify aj samotnej žilinskej MHD. Súčasný zastaralý systém má nahradiť nový časový systém vrátane neobmedzených časových predplatných lístkov, takže počítanie jázd sa má stať minulosťou. Novú tarifu odobrili mestskí poslanci 2. novembra, medzi najzásadnejšie zmeny patrí časovosť a prestupnosť všetkých lístkov, neobmedzený počet jázd na predplatných lístkoch či zrušenie označovania nástupu či prestupu.


Vozidlový park

Asi najvýznamnejšou zmenou vo vozidlovom parku DPMŽ bol príchod dvoch hybridných trolejbusov Škoda 26TrA s karosériou Solaris, ktoré obdržali evidenčné čísla #301 a #302. Trolejbusy boli do trolejbusovej vozovne dodané 17. februára, ešte v tom týždni začali skúšobné jazdy. Pretože sa jednalo o nový typ vozidla, trolejbus #301 musel ubehnúť aspoň 200 kilometrov bez cestujúcich, z toho aspoň 70% pri napájaní z trakčného vedenia a najmenej 15% pri použití pomocného pohonu. Trolejbus #302 musel ubehnúť aspoň 50 kilometrov pri napájaní z trakčného vedenia. Po ukončení skúšobnej prevádzky bez cestujúcich začali vozidlá skúšobne premávať s cestujúcimi najskôr na trolejbusových linkách, neskôr boli cez víkendy nasadzované na autobusovú linku 67. K schváleniu nového typu vozidla a ukončeniu skúšobnej prevádzky došlo 1. apríla povolením pre trvalú prevádzku tohto typu, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

V júli sa dopravný podnik opätovne snažil odpredať niektoré autobusy a trolejbusy, tentokrát už ale (s výnimkou vozidla #21) na ekologickú likvidáciu. Vraví sa, že do tretice všetko dobré, no odpredaj sa ani na tretíkrát nepodaril, do súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca. O čosi úspešnejší však bol pri štvrtej súťaži, ktorá bola vyhlásená v septembri a do ktorej sa prihlásila spoločnosť ŽP EKO QELET. Všetkých 18 vozidiel (zoznam nižšie) bolo odpredaných do šrotu za súhrnnú cenu 12 248,40€ bez DPH. Autobus Irisbus Citelis Line #21 zase odkúpila spoločnosť SlovBus za 1 050 € bez DPH, v súťaži bola jediným záujemcom.

Druh
Typ
Evidenčné číslo
Rok výroby
Predajná cena
(v EUR bez DPH)
Autobusy


Karosa B 932.1690 #36 1999 630,00
Karosa B 952.1714 #01 2003 612,00
Karosa B 952.1714 #02 2003 612,00
Karosa B 952.1714 #04 2003 612,00
Renault PS09D1 (CITY BUS) #08 2004 631,20
Karosa B952.1718 #12 2005 612,00
Karosa B952.1718 #14 2005 612,00
Karosa B952.1718 #16 2006 612,00
Karosa B952.1718 #20 2006 612,00
Irisbus Citelis PS09D1 #24 2007 631,20
Trolejbusy Škoda 15 Tr 10/7 #205 1993 984,00
Škoda 15 Tr 10/7 #207 1993 984,00
Škoda 14 Tr 14/7 #214 1994 624,00
Škoda 14 Tr 14/7 #217 1994 624,00
Škoda 14 Tr 14/7 #219 1994 624,00
Škoda 14 Tr 14/7 #221 1994 624,00
Škoda 14 Tr 14/7 #223 1994 624,00
Škoda 15 Tr 10/7 #227 1994 984,00

Aj tento rok bola dodržaná každoročná tradícia a počas Vianoc bol tematicky vyzdobený vianočnou výzdobou trolejbus Škoda 30 Tr SOR #260. Tento rok išlo už o ôsmu sezónu. Počas decembra sa trolejbus objavil postupne na všetkých linkách, vrátane okružnej linky 1.

Ani v tomto roku sa vozidlám nevyhýbali dopravné nehody a škodové udalosti. V priebehu roku došlo k odstaveniu, prípadne aj opätovnému zaradeniu týchto vozidiel:

Typ vozidla Ev. číslo Odstavený od Odstavený do Dôvod odstavenia
Karosa B 952 #05 2/2020   Predaj do ČR
  #06 2/2020   Predaj do ČR
Irisbus Citelis Line #21 9/2020   Predaj spoločnosti SlovBus
Irisbus Citelis 12M #22 1/2020   Predaj do Prešova (DPMP)
Solaris Urbino 12 IV #64 7/2020 7/2020 Poškodenie zadného skla
  #68 10/2020 10/2020 Poškodenie čelného skla
  #73 7/2020 11/2020 Poškodenie zadného skla
Iveco Urbanway 12M #154 5/2020 5/2020 Poškodenie stredných dverí
  #155 12/2020   Nehoda s autobusom SAD
  #159 3/2020 4/2020 Poškodenie čela vozidla
  #166 leto 2019 2/2020 Porucha motora
Škoda 31 Tr SOR #254 5/2020   Nehoda pri Tescu
Škoda 27 Tr Solaris #269 10/2020 11/2020 Nehoda
  #275 10/2020 11/2020 Oprava kĺbového spojenia, Poľsko
  #276 ? ? Oprava kĺbového spojenia, Poľsko
  #290 ?   Oprava kĺbového spojenia, Poľsko
Škoda 26 TrA #301 7/2020 8/2020 Poškodenie čelného skla

Reklamy

V oblasti reklám bol tento rok pre žilinskú MHD prelomový, z vozidiel boli na prelome leta a jesene odstránené všetky celovozidlové reklamné polepy, od októbra aj interiérové reklamy. Dopravný podnik si dal za cieľ zvyšovať nielen vizuálnu kvalitu cestovania, čomu tento krok nepochybne prispeje.


Zo života mesta a DP

Aj tento rok sa, aj napriek koronavírusu, pokračovalo vo významných investíciách do dopravy. V priebehu roka bolo zakúpených a nainštalovaných 105 kusov nových označovačov s predprípravou na úhradu cestovných lístkov platobnou kartou či mobilnou aplikáciou. Tiež bola podpísaná zmluva na vytvorenie e-shopu, ktorý by mal zabezpečiť komplexný servis pre cestujúceho bez nutnosti fyzickej návštevy zákazníckeho centra. Možné bude aj objednanie a doručenie novej čipovej karty na adresu.

V septembri bolo vyhlásené verejné obstarávanie na informatizáciu MHD v Žiline v celkovej hodnote takmer 1,5-milióna €. Projekt zahŕňa nové hlavné dispečerské pracovisko, vybavenie vozidiel systémom automatického počítania cestujúcich, inštaláciu vozidlového a zastávkového kamerového systému či vybavenie zastávok elektronickými informačnými panelmi v celkovom počte 50 kusov.

Poslednou podpísanou investíciou je rekonštrukcia zastávok Pod Hájom, Mateja Bela a Komenského, ktorá by sa mala realizovať začiatkom roku 2021. V projekte sa počíta aj s presunom zastávky Hôrecká cesta na úroveň súčasnej zastávky v smere do centra.

 

Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví a v mene celého tímu imhd.sk prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2021!

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.