Žilinský železničný uzol sa bude modernizovať

Žilinský železničný uzol vrátane samotnej stanice Žilina prejde v najbližších rokoch rozsiahlou rekonštrukciou.

Vo štvrtok 12. novembra 2020 bola v žilinskom centre kultúry podpísaná zmluva o dostavbe zriaďovacej stanice v Tepličke nad Váhom a modernizácii nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina, vrátane úseku trate 180 Varín - Žilina. Zhotoviteľom stavby bude Združenie Pod Dubňom, ktorého členom sú spoločnosti STRABAG, s.r.o., EUROVIA CS, a.s., SUBTERRA Bratislava, spol. s.r.o. a AŽD Praha s.r.o. Celková hodnota zákazky činí 323-mil. € bez DPH, do užívania má byť odovzdaná do 3,5 roka od odovzdania stavby a okrem pozitívnych vplyvov na železničnú infraštruktúru prinesie aj zmeny v dopravnom riešení celého mesta a jeho okolia. Počíta sa totiž s výstavbou nového mosta ponad železnicu, ktorý má byť predĺžením ulice 1. mája so zaústením do ulíc Ľavobrežná a Uhoľná.


Príprava projektu

Projektová príprava stavby začala už takmer pred desiatimi rokmi, konkrétne v roku 2012 posudzovaním vplyvov na životné prostredie. V októbri 2013 bol spracovaný odborný posudok k zámeru odobrujúci túto stavbu, územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júni 2015 a v roku 2016 bolo vydané stavebné povolenie. V uplynulých rokoch sa pracovalo na dokumentácii pre výber zhotoviteľa stavby, následne prebiehala samotná verejná súťaž a v máji 2020 bol vyhlásený víťaz verejného obstarávania, ktorým sa stalo Združenie Pod Dubňom zastrešujúce štyri stavebné firmy. Od myšlienky o prestavbe z roku 2010 až do plánovaného ukončenia stavby tak prejde skoro 15 rokov.


Uzol Žilina

Pod pojmom "uzol Žilina" sa rozumejú úseky Strážov - Žilina, Budatín - Žilina, Žilina - Varín, Žilina - Teplička zriaď. st., odbočka Váh a odbočka potok, a železničné stanice Žilina a Varín. Projekt tiež ráta s odstránením nepoužívanej časti zriaďovacej stanice Žilina, v mieste ktorej by malo vzniknúť hygienicko-technické zázemie Železničnej spoločnosti Slovensko.

Súčasťou modernizácie je aj zvýšenie traťovej rýchlosti na všetkých úsekoch do 120 km/h, v úseku Žilina - Varín až do 160 km/h. Štandardy koridorizácie budú podobné, ako pri predchádzajúcich projektoch, tzn. zruší sa všetkých 7 úrovňových priecestí na hlavnej trati a budú nahradené v nevyhnutnom rozsahu mimoúrovňovými, teda v podobe podjazdov alebo nadjazdov.

Samotnou prestavbou prejde aj osobná stanica Žilina, kde budú kompletne zrekonštruované ostrovné nástupištia s novými podchodmi zabezpečujúcimi bezproblémový prístup na ne aj pre pohybovo obmedzené osoby. Medzi samozrejmosti patrí aj nové traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie, bezstykové koľaje či absorpčné protihlukové steny v miestach so zvýšenou hlukovou náročnosťou. V katastrálnom území Žiliny-Strážova tiež pribudne nová železničná zastávka Žilina predmestie s P+R parkoviskom s kapacitou 29 miest a zastrešeným stojiskom pre 10 bicyklov.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Solider #2:
Tak tam vidím pridané jedno ostrovné nástupište, inak mi to usporiadanie pripadá nezmenené.
Reakcia na: Solider #2:
Ako tak na to pozerám, most bude zrejme územie UK... 😂

Tipujem, že do 10 rokov od dokončenia výstavby, bude snaha vybudovať schodisko / výťahy z mosta k nástupištiam. 🙂
Ako budú nástupištia po novom? Predpokladám, že sa odstráni prechádzanie cez koľaje pri nástupišti č. 1? A čo bude s nástupišťami 4,5,6,7?