Zmeny v MHD (od 1.4.2017)
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Zrušená bude jedna zastávka, upravené cestovné poriadky 2 trolejbusových a 8 autobusových liniek


Ilustračné foto © Dispecer


V sobotu 1. apríla 2017 vstúpia do platnosti tieto zmeny v MHD:

Zrušenie zastávky Koliba

Zastávka linky 22 Koliba bude zrušená.

Zmeny v cestovných poriadkoch

Zmeny spočívajú v úpravach času odchodu, trasy spojov, pridaní alebo zrušení spojov.
Cieľom zmien je predovšetkým:
  • zlepšenie nadväzností medzi linkami;
  • zlepšenie nadväznosti na železničnú dopravu;
  • prispôsobenie spojov pracovným zmenám.
Zoznam zmien:
Číslo linky Zmena
Po zmene
6 presmerovanie spojov v pondelok - piatok zo Stodolovej (Hájik) namiesto Carrefouru na Vlčince, Matice slovenskej o 20:25,
20:50
presmerovanie spojov v pondelok - piatok, namiesto Carrefouru budú vychádzať z Matice slovenskej (Vlčince) o 21:17,
21:35
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok od Carrefouru z 15:26 na 15:31
16 zrušenie spoja v pondelok - piatok zo Stodolovej (Hájik) o 21:35
21 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Chlmeckej (Považský Chlmec) z 5:43 na 5:45
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Chlmeckej (Považský Chlmec) zo 6:43 na 6:45
posunutie odchodu spoja v pondelok - nedeľa z Bánovej, colnice z 21:05 na 21:11 
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Hurbanovej na Chlmeckú (Považský Chlmec) z 21:47 na 21:53
22 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Brodna zo 6:05 na 6:07
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice zo 6:38 na  6:40

posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch z Bytčice zo 6:43 na

6:38
posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch z Bytčice zo 7:28 na 7:25
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna z 15:05 na 15:04
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčice z 15:38 na 15:40
posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch z Bytčice z 20:58 na 20:59
24 zrušenie spoja vo voľných dňoch od železničnej stanice na Magočovskú (Trnové) o 5:10
26 posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch od železničnej stanice na Kamennú, PRIUS z 5:34 na 5:32
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Kamennej , PRIUS z 5:53 na  5:51
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Rosinskej, VÚVT zo 6:28 na  6:26
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Rosinskej, VÚVT z 5:21 na  5:36
27 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok  zo Stodolovej (Hájik) z 8:52 na  8:47
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Starej dediny (Zástranie) z 13:55 na 14:00
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Hurbanovej na Starú dedinu (Zástranie) z 14:11 na 14:16
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Starej dediny (Zástranie) z 14:25 na 14:30
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok  zo Stodolovej (Hájik) z 14:32 na 14:37
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok zo Starej dediny (Zástranie) z 19:10 na 19:00
posunutie odchodu spoja v pondelok - nedeľa zo Starej dediny (Zástranie) z 21:45 na 21:44
posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch z Hurbanovej na Starú dedinu (Zástranie) z 22:30 na  22:26
29 skrátenie spoja vo voľných dňoch po Kysuckú s odchodom zo Žilinskej Lehoty 4:59
zrušenie spoja vo voľných dňoch z Dolnej (Budatín) 5:24
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok od železničnej stanice na Dolnú (Budatín) z 15:12 na 13:25
posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Dolnej (Budatín) z 15:20 na 13:33
pridanie spoja v pondelok - piatok z Dolnej (Budatín) po železničnú stanicu o 16:13
30 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Univerzitnej zo 14:00 na 14:05
31 posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch zo zastávky z Pietnej, krematória (Závodie) z 15:05 na 15:00
predĺženie spoja vo voľných dňoch po Hurbanovu d odchodom z Asanačného podniku o 18:43
posunutie odchodu spoja vo voľných dňoch z Kvačalovej, Dopravného podniku z 22:05 na 22:07

23.3.2017
-Majo, DPMŽ-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.