Preferencia mestskej trolejbusovej a autobusovej dopravy sa rozbieha

Prvé križovatky s preferenciou vozidiel MHD sú Hálkova X Veľká okružná a Vojtecha Spanyola X Veľká okružná.

Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. už niekoľko mesiacov pracujú na projekte preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách v Žiline. Dnešné testovanie v reálnej premávke potvrdilo, že preferovanie vozidiel MHD má svoje opodstatnenie a prispeje k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných Dopravným podnikom.

Mesto Žilina zadalo v júni tohto roku úlohu vypracovať štúdiu preferencie vozidiel MHD v podmienkach mesta Žilina s praktickou ukážkou preferencie na svetelne riadených križovatkách. Štúdiu vypracovala spoločnosť ALAM, ktorá v spolupráci s Dopravným podnikom vytipovala na začiatku prác na štúdii 2 križovatky, na ktorých bude preferencia testovaná. Išlo o križovatku Hálkova X Veľká okružná a križovatku Vojtecha Spanyola X Veľká okružná. Zároveň boli na testovanie vybrané 4 linky MHD (5, 6, 21 a 22), ktoré týmito križovatkami prechádzajú a do 4 vozidiel boli nainštalované potrebné zariadenia na komunikáciu s radičmi príslušných križovatiek (palubný počítač, rádiostanica na prenos údajov do radiča a GPS modul).

V priebehu mesiaca september začal zber dát z vozidiel v reálnej premávke, na základe ktorých sa postupne programovali a upravovali radiče križovatiek CROSS RS-4. V tomto období bola komunikácia medzi vozidlom a radičmi pasívna, monitoroval sa stav pred preferenciou. V druhej polovici septembra už testovacie vozidlá jazdili cez spomínané križovatky s aplikovaným režimom podmienenej preferencie a získavali sa údaje, ktoré následne slúžili na vyhodnocovanie a posudzovanie stavu preferencie.

V stredu 14. 10. 2015 sa o 10:00 uskutočnila praktická ukážka jazdy vozidla MHD cez križovatky s aplikovanou preferenciou za účasti prednostu MsÚ Ing. Igora Lišku, riaditeľa DPMŽ Ing. Jána Barienčíka, PhD., zástupcov odboru dopravy MsÚ, doc. Ing. Andrei Kociánovej zo Žilinskej univerzity a Ing. Iva Dopitu zo Žilinských komunikácií. Počas praktickej ukážky sa simulovali jazdy cez križovatky z rôznych smerov na linkách 6 21 a 22. „Táto štúdia a dnešná praktická ukážka potvrdila, že preferencia vozidiel MHD na svetelných križovatkách má svoj prínos pre cestujúcich a do budúcnosti by sme radi využili finančné zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu na zakúpenie potrebných zariadení do všetkých vozidiel a taktiež do ďalších križovatiek v meste. Obidva operačné programy EÚ na podporu dopravy (OPII a IROP) majú vo svojom znení podmienku, že finančná podpora obnovy vozidiel v mestskej hromadnej doprave bude možná až po realizácii opatrení na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na linkách, pre ktoré budú určené,“ doplnil riaditeľ Dopravného podniku Ján Barienčík.

Testovacia prevádzka preferencie vozidiel MHD bude pokračovať do konca mesiaca október za účelom zbierania reálnych údajov a porovnávania voči stavu pred zavedením preferencie.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Žilinské vozidlá MHD nebudú trčať v zápchach. Dostanú zelenú

Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/22074062/vozidla-mhd-nebudu-trcat-v-zapchach-na-krizovatke-dostanu-zelenu.html#ixzz5iDx0Dk7F

Takže keď pôjdem autom zo smeru, odkiaľ prichádza aj bus, tak sa dostanem rýchlejšie cez križovatku 😉
"Zároveň spolu s mestom pripravujú projekt financovaný z eurofondov na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na všetkých svetelných križovatkách v meste, ktorého cieľom by mala byť podmienená aktívna preferencia vozidiel."

Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/20798037/meskanie-mhd-sposobuju-aj-cestujuci.html#ixzz5C1aAUXO4
Reakcia na: Miro #4:
Skúšobná prevádzka, ktorá prebehla v roku 2015 a trvala niekoľko týždňov sa skončila tak, ako je popísané v článku.

Následne, v roku 2017, bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Popri zavedení preferencie sa vykonajú rekonštrukcie či modernizácie svetelných križovatiek. Podrobnosti v materiáloch na nasledujúcom odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411507
Reakcia na: Miro #5:
To sa treba opýtať mesta...
Sú viac než 2 roky po plánovanom skončení testovacej prevádzky - ako dopadla?
Ešte stále sa len rozbieha?
Stále sa to tam upcháva na tej sprostej križovatke!!!! Prečo sa to nerieši?!!! Tak nech tam aspoň obmedzia autá!!!!!
Ja už sedem mesiacov robím na Bajzovej v knihárstve a často chodím cez úsek za Mostnou. Niekedy ma tam ide ROZHODIŤ - plno áut a dlhé čakanie. Potreboval by som, aby tam tiež bola preferencia MHD!
Keďže vozidlá MHD nemajú na križovatkách vlastný pruh a vlastnú svetelnú signalizáciu, tak sa cez križovatku dostanú rýchlejšie všetky vozidlá, ktoré idú z toho istého smeru, ako preferované vozidlo, rozumiem tomu správne?