Zastávka Veterná

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska; Strojárenská, SACHS
6 Prednádražie, G.Dusíka
6 Sibírska
22 Vozovka
22 Linčianska
Linka Smer
3 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska; Strojárenská, SACHS
6 Prednádražie, G.Dusíka
6 Sibírska
22 Vozovka
22 Linčianska

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Špačinská, Nám. SUT
4 Strojárenská, SACHS
4 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
6 Sibírska
3 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
4 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Strojárenská, SACHS
3 Špačinská, Nám. SUT
4 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
4 Strojárenská, SACHS
4 Špačinská, Nám. SUT
6 Sibírska
3 Špačinská, Nám. SUT
6 Prednádražie, G.Dusíka
3 Prednádražie, G.Dusíka
6 Sibírska
4 Špačinská, Nám. SUT
4 Linčianska
3 Špačinská, Nám. SUT