Všetky odchody zo zastávky J. Bottu 11.4.2021

Linka Smer Odchod
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 4:54
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 5:01
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 5:23
16 Trnava, Nová, OC OBI 5:24
16 Trnava, Nemečanka 5:40
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 6:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 6:24
16 Trnava, Nemečanka 6:37
5 Trnava, Linčianska 6:46
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 7:08
6 Trnava, Sibírska 7:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 7:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 7:24
16 Trnava, Nová, OC OBI 7:24
5 Trnava, Linčianska 8:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 8:08
16 Trnava, Nová, OC OBI 8:14
6 Trnava, Sibírska 8:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 8:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 8:24
16 Trnava, Trstínska, Cukrová 8:37
5 Trnava, Linčianska 9:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 9:08
16 Trnava, Nová, OC OBI 9:14
6 Trnava, Sibírska 9:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 9:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 9:24
5 Trnava, Linčianska 10:04
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 10:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 10:24
16 Trnava, Nemečanka 10:37
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 11:08
16 Trnava, Nová, OC OBI 11:14
6 Trnava, Sibírska 11:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 11:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 11:24
5 Trnava, Linčianska 12:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 12:08
6 Trnava, Sibírska 12:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 12:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 12:24
16 Trnava, Nemečanka 12:37
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 13:08
6 Trnava, Sibírska 13:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 13:17
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 13:22
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 13:24
16 Trnava, Nová, OC OBI 13:24
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 14:08
6 Trnava, Sibírska 14:16
Linka Smer Odchod
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 14:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 14:24
16 Trnava, Nová, OC OBI 14:24
16 Trnava, Nemečanka 14:37
5 Trnava, Linčianska 14:49
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 15:08
6 Trnava, Sibírska 15:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 15:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 15:24
16 Trnava, Nemečanka 15:37
16 Trnava, Nová, OC OBI 15:44
5 Trnava, Linčianska 16:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 16:08
6 Trnava, Sibírska 16:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 16:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 16:24
16 Trnava, Nemečanka 16:55
5 Trnava, Linčianska 17:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 17:08
6 Trnava, Sibírska 17:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 17:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 17:24
16 Trnava, Nová, OC OBI 17:24
5 Trnava, Linčianska 18:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 18:08
16 Trnava, Nová, OC OBI 18:14
6 Trnava, Sibírska 18:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 18:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 18:24
16 Trnava, Nemečanka 18:37
5 Trnava, Linčianska 19:04
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 19:08
16 Trnava, Nová, OC OBI 19:14
6 Trnava, Sibírska 19:16
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 19:17
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 19:24
16 Trnava, Trstínska, Cukrová 19:37
5 Trnava, Linčianska 20:04
16 Trnava, Vozovka 20:24
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 20:32
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 20:39
16 Trnava, Trstínska, Cukrová 20:42
6 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 21:08
6 Trnava, Sibírska 21:16
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 21:24
16 Trnava, Belgická 21:24
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 21:47
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 21:54
16 Trnava, Trstínska, Cukrová 22:35
5 Trnava, Linčianska 22:47