Všetky odchody zo zastávky Družba 19.9.2021

Linka Smer Odchod
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 4:38
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 4:55
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 5:18
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 5:21
14 Trnava, Viktoríniho nám. 5:22
13 Trnava, Kočišské 5:39
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 5:46
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 6:01
13 Trnava, Tesco 6:23
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 6:36
14 Trnava, Modranka 6:36
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 6:41
4 Trnava, Linčianska 6:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 7:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 7:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 7:20
14 Trnava, Modranka 7:36
4 Trnava, Linčianska 7:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 7:41
13 Trnava, Kočišské 7:44
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 8:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 8:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 8:20
13 Trnava, Tesco 8:28
14 Trnava, Modranka 8:36
4 Trnava, Linčianska 8:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 8:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 9:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 9:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 9:20
4 Trnava, Linčianska 9:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 9:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 10:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 10:19
14 Trnava, Modranka 10:36
4 Trnava, Linčianska 10:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 10:41
13 Trnava, Kočišské 10:44
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 11:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 11:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 11:20
13 Trnava, Tesco 11:28
4 Trnava, Linčianska 11:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 11:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 12:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 12:19
4 Trnava, Linčianska 12:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 12:41
13 Trnava, Kočišské 12:44
14 Trnava, Modranka 12:48
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 13:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 13:19
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 13:21
13 Trnava, Tesco 13:28
Linka Smer Odchod
14 Trnava, Viktoríniho nám. 13:32
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 13:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 14:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 14:36
14 Trnava, Modranka 14:36
4 Trnava, Linčianska 14:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 14:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 15:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 15:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 15:20
14 Trnava, Modranka 15:36
4 Trnava, Linčianska 15:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 15:41
13 Trnava, Kamenný mlyn 15:44
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 16:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 16:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 16:20
13 Trnava, Tesco 16:28
14 Trnava, Modranka 16:36
4 Trnava, Linčianska 16:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 16:41
13 Trnava, Kamenný mlyn 16:44
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 17:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 17:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 17:20
13 Trnava, Tesco 17:28
14 Trnava, Modranka 17:36
4 Trnava, Linčianska 17:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 17:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 18:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 18:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 18:20
4 Trnava, Linčianska 18:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 18:41
13 Trnava, Kamenný mlyn 18:44
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 19:01
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 19:19
13 Trnava, Tesco 19:28
14 Trnava, Modranka 19:36
4 Trnava, Linčianska 19:40
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 19:41
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 20:15
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 20:19
14 Trnava, Viktoríniho nám. 20:20
4 Trnava, Linčianska 20:40
14 Trnava, Modranka 20:51
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 20:56
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 21:19
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 21:21
3 Trnava, Prednádražie, G. Dusíka 21:30
14 Trnava, Viktoríniho nám. 21:35
3 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 22:11
4 Trnava, Linčianska 22:26
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 22:32