Všetky odchody zo zastávky Dohnányho 19.9.2021

Linka Smer Odchod
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 4:46
5 Trnava, Botanická, Jednota 5:04
14 Trnava, Viktoríniho nám. 5:10
1 Trnava, Strojárenská, SACHS 5:14
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 5:29
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 5:33
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 5:37
5 Trnava, Botanická, Jednota 6:26
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 6:27
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 6:29
4 Trnava, Linčianska 6:49
14 Trnava, Modranka 6:49
5 Trnava, Linčianska 6:56
14 Trnava, Viktoríniho nám. 7:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 7:10
1 Trnava, Linčianska 7:14
666 Trnava, autobusová stanica 7:17
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 7:29
5 Trnava, Botanická, Jednota 7:45
4 Trnava, Linčianska 7:48
14 Trnava, Modranka 7:49
14 Trnava, Viktoríniho nám. 8:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 8:10
1 Trnava, Linčianska 8:14
5 Trnava, Linčianska 8:14
1 Trnava, Letisko 8:29
5 Trnava, Botanická, Jednota 8:45
4 Trnava, Linčianska 8:48
14 Trnava, Modranka 8:49
14 Trnava, Viktoríniho nám. 9:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 9:10
1 Trnava, Linčianska 9:14
5 Trnava, Linčianska 9:14
5 Trnava, Botanická, Jednota 9:45
4 Trnava, Linčianska 9:48
2 Trnava, Kamenný mlyn 10:07
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 10:10
5 Trnava, Linčianska 10:14
1 Trnava, Letisko 10:29
2 Trnava, Linčianska 10:38
4 Trnava, Linčianska 10:48
14 Trnava, Modranka 10:49
14 Trnava, Viktoríniho nám. 11:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 11:10
1 Trnava, Linčianska 11:14
666 Trnava, autobusová stanica 11:17
5 Trnava, Botanická, Jednota 11:45
4 Trnava, Linčianska 11:48
2 Trnava, Kamenný mlyn 12:07
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 12:10
5 Trnava, Linčianska 12:14
1 Trnava, Letisko 12:29
2 Trnava, Linčianska 12:38
4 Trnava, Linčianska 12:48
14 Trnava, Modranka 13:01
5 Trnava, Botanická, Jednota 13:03
2 Trnava, Kamenný mlyn 13:07
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 13:10
1 Trnava, Strojárenská, SACHS 13:14
14 Trnava, Viktoríniho nám. 13:20
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 13:29
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 13:32
2 Trnava, Linčianska 13:38
2 Trnava, Kamenný mlyn 14:07
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 14:27
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 14:29
5 Trnava, Botanická, Jednota 14:30
2 Trnava, Linčianska 14:38
Linka Smer Odchod
4 Trnava, Linčianska 14:48
14 Trnava, Modranka 14:49
5 Trnava, Linčianska 14:59
2 Trnava, Kamenný mlyn 15:07
14 Trnava, Viktoríniho nám. 15:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 15:10
1 Trnava, Linčianska 15:14
666 Trnava, autobusová stanica 15:17
1 Trnava, Letisko 15:29
2 Trnava, Linčianska 15:38
5 Trnava, Botanická, Jednota 15:45
4 Trnava, Linčianska 15:48
14 Trnava, Modranka 15:49
2 Trnava, Kamenný mlyn 16:07
14 Trnava, Viktoríniho nám. 16:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 16:10
1 Trnava, Linčianska 16:14
5 Trnava, Linčianska 16:14
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 16:29
2 Trnava, Linčianska 16:38
5 Trnava, Botanická, Jednota 16:45
4 Trnava, Linčianska 16:48
14 Trnava, Modranka 16:49
2 Trnava, Kamenný mlyn 17:07
14 Trnava, Viktoríniho nám. 17:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 17:10
1 Trnava, Linčianska 17:14
5 Trnava, Linčianska 17:14
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 17:29
2 Trnava, Linčianska 17:38
5 Trnava, Botanická, Jednota 17:45
4 Trnava, Linčianska 17:48
14 Trnava, Modranka 17:49
2 Trnava, Kamenný mlyn 18:07
14 Trnava, Viktoríniho nám. 18:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 18:10
1 Trnava, Linčianska 18:14
5 Trnava, Linčianska 18:14
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 18:29
2 Trnava, Linčianska 18:38
5 Trnava, Botanická, Jednota 18:44
4 Trnava, Linčianska 18:48
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 19:10
1 Trnava, Linčianska 19:14
5 Trnava, Linčianska 19:14
666 Trnava, autobusová stanica 19:17
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 19:29
5 Trnava, Botanická, Jednota 19:45
4 Trnava, Linčianska 19:48
14 Trnava, Modranka 19:50
14 Trnava, Viktoríniho nám. 20:08
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 20:10
1 Trnava, Linčianska 20:14
5 Trnava, Linčianska 20:14
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 20:29
4 Trnava, Linčianska 20:48
14 Trnava, Modranka 21:05
5 Trnava, Botanická, Jednota 21:06
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 21:10
1 Trnava, Strojárenská, SACHS 21:14
14 Trnava, Viktoríniho nám. 21:23
4 Trnava, Strojárenská, SACHS 21:29
5 Trnava, Strojárenská, BOGE 21:32
4 Trnava, Špačinská, Nám. SUT 22:25
1 Trnava, Kopánka, Nám. SUT 22:26
5 Trnava, Botanická, Jednota 22:30
4 Trnava, Linčianska 22:34
5 Trnava, Linčianska 22:55