Všetky odchody zo zastávky Špačinská, Obch. akadémia 16.6.2021

Linka Smer Odchod
23 Trnava, Vozovka 7:06
22 Trnava, Vozovka 7:25
21 Trnava, Sibírska 7:37
23 Trnava, Sibírska 14:07
22 Trnava, Linčianska 14:10
21 Trnava, Modranka, Jednota 14:16