Novinky v prepravnom poriadku v súvislosti s prepravou kočíkov a invalidných vozíkov

Dňa 7. 4. 2010 pribudli do prepravného poriadku MHD Trnava nové povinnosti vodičov voči cestujúcim s detským kočíkom, cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a cestujúcim na invalidnom vozíku.

"Vodič autobusu je pri preprave cestujúceho s detským kočíkom povinný vyvinúť maximálne úsilie k zabezpečeniu jeho nástupu na prepravu, samotnej prepravy a výstupu, a to spravidla oslovením a požiadaním cestujúcich o poskytnutie pomoci tomuto cestujúcemu. Pri nástupe a výstupe cestujúceho so zníženou pohyblivosťou je vodič povinný v prípade, ak tento nie je sprevádzaný sprievodcom, poskytnúť mu primeranú pomoc a v prípade cestujúceho na invalidnom vozíku zároveň zabezpečiť obsluhu manipulačnej plošiny na invalidný vozík, ak je ňou autobus vybavený."

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.