V súťaži na trnavskú MHD uspel súčasný dopravca

Mestskú dopravu bude zabezpečovať ďalších 10 rokov.

Mesto Trnava zverejnilo výsledky vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy. V predmetnej súťaži sa vyhodnocovali tri ponuky, z ktorých na základe najnižšej ponúknutej ceny uspel súčasný prevádzkovateľ MHD - Arriva Trnava. Poradie uchádzačov podľa ponúknutej ceny bolo nasledovné:

  1. Arriva Trnava, a.s. - 31 522 087,80 € s DPH
  2. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. - 38 544 339,96 € s DPH
  3. TD Transport, s. r. o. - 39 810 316,58 € s DPH

Po uplynutí zákonných lehôt a neuplatnení revíznych postupov by mala byť podpísaná zmluva s víťazom súťaže. Keďže oproti predchádzajúcej súťaži boli predložené viac ako dve ponuky, k zrušeniu súťaže z dôvodu malého počtu ponúk by už nemalo prísť.

Víťaz súťaže bude zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave od 1. júla 2021 do 30. júna 2031.

Aktualizácia: Mesto Trnava podpísalo s víťazom súťaže zmluvu dňa 11. marca 2021.

„V Trnave sa služba mestskej autobusovej dopravy vyberala prostredníctvom verejného obstarávania po prvýkrát v histórii. Bol to náročný proces a sme radi, že sa nám ho podarilo úspešne dotiahnuť do konca. Od víťaza súťaže očakávame modernizáciu vozového parku a zefektívnenie tejto služby. Zároveň pripravujeme v spolupráci s expertným tímom z Dopravného podniku Bratislava návrhy, ktoré ju ešte vylepšia. V rámci participatívnych procesov chceme zapojiť aj ľudí, ktorí autobusmi jazda, i tú časť verejnosti, ktorá by MAD rada využívala, no v súčasnosti ju z rôznych dôvodov považuje za nevyhovujúcu. Naším cieľom sú bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby,“ uviedol primátor mesta Trnava Peter Bročka pri príležitosti podpisu zmluvy.

Mesto informovalo, že staronový dopravca ešte v priebehu roka 2021 zaradí do premávky 17 nových nízkopodlažných autobusov spĺňajúcich emisnú normu Euro 6. Zvyšných 17 autobusov bude nahradených novými v roku 2026, dovtedy by ešte mali byť dodatočne vybavené schváleným štandardom vybavenia.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Vladimír #5:
Súhlasím, ale nevyrábajme zo súťaženia záťaž. Veď "nový systém obstarávania dopravcov" je formálne zavedený už vyše desaťročie. Rozhodnutie samospráv oddialiť zlom tesne pred zavedením (novými priamymi zmluvami) im dalo viac než dostatočný čas na doplnenie si odbornosti.
Reakcia na: Tom_BB #4:
Ak kontrakt trvá 10 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú presne toľko trvať aj zadefinované štandardy. Je málo pravdepodobné, že by sa niečo domontovávalo, pretože to by mesto muselo zaplatiť.

Holt, nový systém obstarávania dopravcov kladie oveľa väčšie nároky na odbornosť objednávateľov. Tí nesú zodpovednosť za to, čo si objednajú a teda čo cestujúci na nimi objednávaných linkách ďalších 10 rokov budú mať.

Dopravca v súťaži ponúka čo najnižšiu cenu. Nemá žiaden dôvod len tak ohroziť svoje prvenstvo tým, že si z dobrej vôle objedná niečo drahšie, na čom objednávateľ netrval.
Reakcia na: S499.1023 #3:
Dopravca ktorý premýšla do budúcna a dbá na pohodlie cestujúcich, keďže dodatočná montáž výbavy do vozidla výjde podstatne drahšie ako príplatok za danú výbavu pri kúpe nového vozidla.
Reakcia na: Tom_BB #2:
A kto nakúpY len tak pre radosť niečo nad vyžadovaný štandard? Nejaká FilantropSAD?
Reakcia na: Dispecer #1:
Keďže Arriva bude nakupovať vozy za vlastné je jasné, že nakúpy to najlacnejšie čo spĺňa štandard ktorý vyžaduje mesto. Takže do TT čoskoro príde 17ks SOR NB 12 City pravdepodobne v 3-dverovom prevedení ako to bolo v prípade tých ktoré prišli do Liptovského Mikuláša.
"Mesto informovalo, že staronový dopravca ešte v priebehu roka 2021 zaradí do premávky 17 nových nízkopodlažných klimatizovaných autobusov spĺňajúcich emisnú normu Euro 6."
Som zvedavý... 🤔