Slovenskí dopravcovia, mestá a obce sa môžu zapojiť do celoeurópskeho prieskumu mobility
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Ako využívate svoj cestovný čas? Využívate ho iba na cestovanie, riadenie vozidla, alebo povedzme aj produktívne? Na tieto a ďalšie otázky budete môcť odpovedať v rámci zaujímavého prieskumu.

Celoeurópsky prieskum mobility sa uskutoční v rámci projektu Európskeho rámcového programu H2020 „MoTiV - Mobility and Time Value“, ktorý má za úlohu zistiť, ako jednotlivci hodnotia cestovný čas. Zber údajov je naplánovaný na rok 2019 (január až máj) a jeho hlavným cieľom je zistiť a analyzovať dopravné charakteristiky obyvateľstva prostredníctvom názorov a spätnej väzby na rôzne otázky, ktoré súvisia s dopravou a mobilitou. Ide o jediný projekt v rámci programu H2020, kde je hlavným koordinátorom slovenská výskumná inštitúcia, v tomto prípade Žilinská univerzita. Projekt vedie medzinárodný tím expertov z ERA Chair projektu na Žilinskej univerzite v spolupráci so slovenskými kolegami.

Samotný prieskum sa bude realizovať prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si účastníci nainštalujú do mobilného telefónu (dostupná bude koncom roka 2018). Všetky zozbierané údaje budú voľne dostupné vo forme open data setu pre každého, kto bude mať o nich záujem. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že všetky údaje budú anonymizované a preto sa užívatelia nemusia obávať o ich zneužitie. Cieľom projektu MOTIV je teda zistiť, akým spôsobom sa vníma hodnota cestovného času u každého jednotlivca. Teda každý z nás môže mať inú preferenciu a ohodnotenie svojho cestovného času ako aj času vo všeobecnosti a podľa toho si volí aj druh dopravy. Projekt má za cieľ posunúť klasické vnímanie cestovného času nielen z ekonomického hľadiska ako napr. ušetrenie cestovného času nám prinesie ekonomické benefity v prípade minimalizácie kongescii. Toto však neplatí pre niektoré aktivity, kde naopak chceme, aby trvali čo najdlhšie. Popritom je možné zohľadniť aj akým spôsobom sa využíva cestovný čas, či napríklad používaním verejnej dopravy nemôžeme prispieť k väčšej produktivite práce a efektívnemu využívaniu cestovného času a pod. Momentálne Žilinská univerzita hľadá spolupracovníkov, tzv. stakeholderov, teda organizácie ako aj dobrovoľníkov, ktorí by mohli participovať na projekte.

Spolupracovníkmi sa tak môžu stať napr.:

  • mestá a obce,
  • štátne alebo regionálne inštitúcie,
  • dopravcovia a dopravné podniky,
  • záujmové združenia,
  • občianske a neziskové združenia,
  • jednotlivci.

A aké benefity im to prinesie?

Mestá a obce takto môžu získať údaje, ktoré bude možné využiť napríklad v procese dopravného plánovania ako aj napr. pre Plány udržateľnej mobility. Prípadne môžu mať údaje o spokojnosti s poskytovanou verejnou dopravou a pod. Samotný prieskum sa bude realizovať prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si budú účastníci stiahnuť. Dopravcovia môžu získať údaje o hodnotení kvality svojich služieb. Neziskové organizácie môžu napríklad zistiť, aký je stav napr. v rozvoji nemotorovej dopravy a mať údaje pri presadzovaní svojich cieľov. Výskumné organizácie môžu využiť tieto údaje pre svoj ďalší výskum.

Ako sa môžete stať spolupracovníkom (tzv. stakeholderom)?

Najjednoduchším spôsobom je vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Následne vás bude kontaktovať Žilinská univerzita, ktorá dohodne mieru zapojenia. Dotazník je dostupný na nasledujúcej adrese: https://goo.gl/forms/EXdzF7CqvTU7nepz1.

V prípade ďalších otázok je možné odpovede získať na emailových adresách marian.gogola@erachair.uniza.sk, martin.hudak@erachair.uniza.sk.

Viac informácií o projekte nájdete v angličtine na stránkach motivproject.eu. O projekte budeme na imhd.sk priebežne informovať.


3.5.2018
-Marián Gogola, mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Jaros25.6.2018 9:47 #2 Re:
@arditi, ak máte znalosť o tom, že sa údaje zbierajú, tak dajte linky.
U nás, čo osobne sledujem, za posledných 10rokov sa systémovo nezbiera absolutne nič.
Iba ak príležitostne pre potreby ad hoc dokumentov.
Čiže to slove "relevantné" je na mieste.

Veď aj vedúci Katedry dopravných stavieb SvF STU Tibor Schlosser dlhdobo ignoruje inštalácie dopravných sčítačov ako hlavný dopravný inžinier Bratislavy a mal aj financie z projektu UNDP.
Ako može inžinier projektovať, keď nemá relevantné vstupy? Netuší kolko vozidiel ma v meste, ako sa dynamika ich pohybu vyvíja v priebehu dňa, týždňa, sviatkov, či rokov?

Tak aspoň náznak zlepšenia zvonka, možno "pocitové" ale aj kvalitu merateľné prieskumy dajú viac a pomôžu zaviesť systémovejšie postupy zberu údajov.
V dobe, keď máme intelegintné zariadenia a o SMART technológiach len rozprávame je o to smutnejšie, že nemám e kontinuálny zber tvrdých údajov. Tak aspoň tie mäkké:)

A kde inde to potrebujú viac ako v krajine, kde dialničné čiary strkajú na cyklotrasy.
arditi9.5.2018 13:28 -2#1 Re:
Keď vidím meno autora článku tak sa mi chce 🤒 Takto isto zozbierajú veľmi "relevantné" údaje. Na Slovensku len zbierame už 10-15 rokov dáta, vyhodnocujeme, stretávame sa, rokujeme a výsledky majú paradoxne v zahraničí, kde menej melú pántom ale robia. Škoda reči nad touto fraškou.