Tarifné podmienky MHD v Trnave
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Platné od 1.3.2011

Základné informácie
Tarifné zóny
Ceny cestovných lístkov (Tarifa)

Základné informácie

 • Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov. Pri ceste z alebo do zastávky druhej zóny je cestujúci povinný kúpiť si cestovný lístok pre zónu 2. Zoznam zastávok zóny 2 je uvedený pri tarife.
 • Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajni SAD na autobusovej stanici v Trnave. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je o niečo výhodnejšie. Navyše pri prestupe do 25 minút pokladňa vydá automaticky lístok so 50%-nou zľavou z cestovného. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať.
 • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča ako aj cestujúci s dopravnými kartami. Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. S detským kočíkom sa nastupuje do stredných, alebo zadných dverí (podľa typu vozidla) so súhlasom vodiča. Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.
Obyčajný lístok zakúpený v hotovosti

Študenti (od 15 do 26 rokov) majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť v predajni SAD žiacky preukaz alebo dopravnú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať so zľavou. K jej vydaniu je potrebné potvrdenie o návšteve školy (vydávané školou), fotka s rozmermi 2,5 x 3 cm a občiansky preukaz. Jej platnosť na každý školský rok sa predlžuje nalepením prolongačnej známky.

Za zľavu

  zo základného cestovného sa prepravujú
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
 • žiaci a študenti do 26. roku veku

Bezplatne

  sa prepravujú
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho
 • sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo kočík ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S
 • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR
 • členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • členovia organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja

Za batožinu a kočík sa platí polovičné cestovné.
Za psa bez schránky sa platí celé cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka je rovná 100-násobku obyčajného - celého cestovného lístka zakúpeného u vodiča, čiže 50,00 €, ak nie je v prepravnom poriadku určené inak.


Tarifné zóny

Zóna 2 platí pri ceste platí MHD do obce Biely Kostol a Hrnčiarovce (vrátane Nápravnovýchovného ústavu) a do zastávok Zavar - PSA Peugeot a Zavar - Logistický park. Cestujúci je povinný pri ceste do alebo ceste zo zóny 2, zakúpiť si cestovný lístok pre zónu 2, v prípade použitia dopravnej karty je povinný stlačiť na termináli tlačidlo ZMENA ZÓNY.

Zastávky MHD Trnava patriace do ZÓNY 2
názov zastávky obslúžená linkami
Biely Kostol linka 3
Biely Kostol otoč linky 1 3 8
Biely Kostol otoč I. linka 3
Biely Kostol - MŠ linka 3
Biely Kostol - Rekreačná ul. linky 1 3 8
Biely Kostol - ZŠ linka 3
Hrnčiarovce linky 2 9
Hrnčiarovce I. linky 2 9
Hrnčiarovce II. linky 2 9
Nápravnovýchovný ústav linky 2 9
Zavar - Logistický park linky 15 16
Zavar - PSA Peugeot linky 5 15 16

Tarifa - platná od 1.1.2011

Typ lístkav hotovostis dopravnou kartou
 
Zóna 1
Zóna 1+2
Zóna 2
Zóna 1
Zóna 1+2
Zóna 2
Obyčajné (základné) cestovné
- people above 15 years
0,50 €
0,56 €
0,07 €
0,40 €
0,46 €
0,07 €
Obyčajné (základné) cestovné pri prestupe do 25 min. - -
-
0,20 €
0,23
0,03 €

Zľavnené cestovné

- osoby mladšie ako 15 rokov, žiaci a študenti

0,30
0,37 €
0,07 €
0,20 €
0,27 €
0,07 €

Zľavnené cestovné pri prestupe do 25 min.

- - -
0,10 €
0,13 €
0,03 €

Evidenčné cestovné

- dôchodcovia nad 70 rokov

- držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S

0,10 €
0,17 €
0,07 €
0,07 €
0,13 €
0,07 €
Cestovné na linke 29 (TESCO)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
             
Batožina a detský kočík
0,30 €
0,37 €
 
0,07 €
0,20 €
0,27 €
0,07 €
Pes (bez schránky)
0,50 €
0,56 €
0,07 €
0,40 €
0,46 €
0,07 €

           
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 3 dní 0,50 € + 20 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 30 dní 0,50 € + 25 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,50 € + 50 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka v Zóne 2 0,50 € + 7 €

18.11.2011
-Daniel-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.