T3M #5412 slúžiace na mazanie troleji proti námraze a T3M #5572 "Mazačka" slúžiaca na mazanie koľajníc.
Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

jr196116.3.2019 1:26 #1 Re:
Obidve električky sú snehové pluhy, pritom 5572 svoje úlohy vymenila už niekoľkokrát. Kedysi mala nainštalovanú aj mechanickú ruku, pomocou ktorej sa dal naložiť náklad na zadnú plošinu. Nakoniec skončila ako pluh - to je vidno podľa zúžených predných dverí, druhá polovica dverí ustúpila radlici pluhu. Takisto je hlavnou úlohou 5412 pracovať ako snehový pluh a zadný pantograf slúži na mazanie nemrznúcou látkou - v zime treba odhŕňať sneh, tak popritom možno aj ošetriť troleje, ktoré namŕzajú.


http://prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041235

Galérie (1/1)