Martin sa rozhodol zabezpečovať MHD vlastným dopravným podnikom

V krátkom čase vznikli na Slovensku dva nové mestské dopravné podniky.

Donedávna boli na Slovensku len štyri mestá, ktoré si zabezpečovali mestskú hromadnú dopravu výlučne svojimi vlastnými mestskými dopravnými podnikmi - Bratislava, Žilina, Prešov a Košice. V roku 2007 sa k mestským dopravným podnikom pridal aj Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorý začal prevádzkovať trolejbusovú a minibusovú dopravu v Banskej Bystrici. V tomto krajskom meste však autobusovú MHD naďalej prevádzkuje podnik SAD.

V súčasnosti mnohé menšie slovenské mestá riešia budúcnosť MHD, keďže postupne končia dlhodobé zmluvy s doterajšími dopravcami. Niektoré z nich sa rozhodli ísť doterajšou cestou, preto vyhlásili verejné súťaže na poskytovateľa tejto služby, obvykle na ďalšie 10-ročné obdobie. Medzi mestá, ktoré už takéto súťaže realizovali, patria Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Bardejov, Kežmarok, Ružomberok, Humenné, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Šahy, Zlaté Moravce a tiež aj Nitra, kde však ešte prebieha odvolacie konanie. Úplne nových poskytovateľov vybrali len Ružomberok a Nitra, v ostatných mestách v súťažiach uspeli doterajší dopravcovia. V procese výberu, resp. prípravy výberu poskytovateľa sú mestá Komárno, Trenčín, Piešťany, Púchov, Zvolen.

Jednou z alternatív k verejnej súťaži, ktorú môžu mestá za určitých podmienok využiť, je možnosť uzavretia koncesnej zmluvy s dopravcom bez realizovania súťaže. Takto postupovali mestá Považská Bystrica a Topoľčany. Považská Bystrica v roku 2019 ako prvá uzavrela koncesnú zmluvu s dovtedajšou spoločnosťou, v ktorej malo mesto zároveň menšinový podiel, avšak len na 18 mesiacov, keďže dovtedy s takýmto postupom neboli skúsenosti. Následne tento spôsob mesto vyhodnotilo ako nevýhodný. Mesto Topoľčany uzavrelo v roku 2020 koncesnú zmluvu s novým dopravcom hneď na 10 rokov.

Samosprávy, ktoré nie sú spokojné s doterajším modelom fungovania MHD, majú ešte možnosť založiť si vlastný mestský dopravný podnik. V takomto prípade je možné priamo zadať prevádzkovanie MHD mestskému podniku bez súťaže. Mestá v tom vidia možnosť, ako mať pod väčšou kontrolou výdavky na MHD i samotné fungovanie mestskej dopravy. V roku 2019 sa takýmto spôsobom rozhodla ísť Považská Bystrica, kde od 1. novembra 2020 prevzal väčšinu liniek MHD novovytvorený Dopravný podnik mesta Považská Bystrica (jedna linka je však naďalej dočasne prevádzkovaná pôvodným dopravcom MDS z dôvodu predchádzajúceho čerpania eurofondov na rekonštrukciu autobusovej stanice). Založenie vlastného dopravného podniku si vo všeobecnosti vyžaduje vysoké vstupné investície na vytvorenie celej novej infraštruktúry, no v prípade Považskej Bystrice mesto získalo túto infraštruktúru od pôvodného dopravcu výmenou za svoj menšinový podiel v spoločnosti MDS.

V roku 2020 sa aj mesto Martin rozhodovalo ako pokračovať v zabezpečovaní MHD od januára 2022. Pôvodne pracovalo s tromi alternatívami - buď vysúťažením nového dopravcu, alebo vytvorením spoločného podniku so súkromným dopravcom, alebo založením mestského dopravného podniku. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári 2021 mesto informovalo, že do úvahy už prichádza len posledná možnosť vzhľadom k tomu, že iba táto alternatíva nevyžaduje výber poskytovateľa súťažou. Začiatkom februára 2021 bola založená spoločnosť Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., ktorá by mala od 1. januára 2022 začať vykonávať MHD v Martine a Vrútkach namiesto doterajšieho dopravcu SAD Žilina. V súčasnosti mesto hľadá riaditeľa tejto spoločnosti.

Na rozdiel od Považskej Bystrice nie je predpoklad, že by novovzniknutý martinský dopravný podnik pokračoval vo využívaní súčasnej infraštruktúry MHD. Bude preto potrebné vybudovať celý podnik tzv. na zelenej lúke. Vedenie mesta zatiaľ neposkytlo harmonogram jednotlivých krokov ani ďalšie podrobnosti k tomu, ako si vytvorenie dopravného podniku predstavuje. Podľa vyjadrení predstaviteľov mesta je však vybudovanie podniku do konca roka 2021 reálne. Prezentovaná bola vízia, že mesto zakúpi 35 nových plne nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Na zasadnutí MsZ odznela informácia, že by výrobcovia vedeli autobusy dodať do 6 - 8 mesiacov, ak by sa hneď objednali. Na ich objednanie je ale najskôr potrebné zrealizovať súťaž na dodávateľa.

Mesto odhaduje, že i napriek obstaraniu 35 nových autobusov bude v roku 2022 strata z prevádzky MHD menšia (2,82 mil. €), než je odhad straty súčasného dopravcu pre rok 2021 (2,99 mil. €). Dopravný výkon by však mal klesnúť z 2,13 mil. km v roku 2021 na 1,8 mil. km v roku 2022. Treba však poznamenať, že v súčasnosti prechádza verejná doprava kvôli pandémii koronavírusu nevídanou krízou a v súčasnosti sa nedá odhadnúť či a kedy sa cestujúci do verejnej dopravy vrátia. Ekonomická realita preto môže byť zásadne odlišná oproti odhadom.

V súčasnosti zabezpečuje MHD v Martine a Vrútkach spoločnosť SAD Žilina približne 46 autobusmi, ktoré už ale postupne dožívajú. Mesto v posledných rokoch totiž nesúhlasilo s obnovou vozidlového parku, preto dopravca musel nahradzovať dožité vozidlá staršími vozidlami z prímestskej dopravy a pre vysokú poruchovosť vozidiel aj navýšiť celkový počet autobusov. Dopravca uvádza, že MHD v Martine a Vrútkach patrí dlhodobo k najefektívnejším dopravným systémom MHD na Slovensku.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mhr1 #8:
No jeden môj zážitok vďaka kamarátovi, ktorý šoféroval v martinskej MHD istý čas vypovedal o niečom. Keď som šiel vlakom cez MT, tak som mu napísal, že som si spomenul a že ako žije. A v jeho odpovedi bolo, že zrovna jazdí a poslal mi zoznam liniek v akom poradí ich jazdí, ale prv som myslel, že mi poslal čísla do športky. 😁 😁 😁
Reakcia na: Mike #3:
No každé zníženie či už výkonov alebo počtov vozidiel sa vníma negatívne, kvôli slovíčku "zníženie" niečoho, čo sa priamo prejavuje na poskytovaní služby. Na druhej strane, ak mám mesto nejakú spoľahlivú analýzu po ruke, že namiesto 7-8 odchodov za hodinu napr. takto: 00, 00, 10, 15, 20, 35, 40, 40 postačuje na daný počet cestujúci na daných spojoch 6 odchodov koordinovane každých 10 minút a obdobne na každej inej trase, resp. zastávke, majú rozvrhnuté trasy liniek, chronometráže a napočítané počty vozidiel počas najkratších špičkových intervalov + prevádzkovú zálohu, tak to môže priniesť úsporu. A úspora by mala prispieť k tomu, že sa mesto nebude zadlžovať, alebo sa bude menej zadlžovať, prípadne bude vedieť odložiť peniaze a tie následne použiť na rekonštrukcie zastávok, infopanely na zastávkach, prípadne riešiť autobusovú stanicu a jej rekonštrukciu.
Reakcia na: TeBeCe #11:
Z toho mi nie je jasné, či Vrútky voči DPMM budú vystupovať ako jeho "akcionár" (resp. mať nad ním nejakú možnosť riadenia) alebo voči Vrútkam bude DPMM vystupovať ako externý dodávateľ. Toto som mal na mysli v #7.
Reakcia na: Mhr1 #8:
A hlavne tie ich dedinské zvyklosti... Spomínam si na prvú návštevu Martina po rokoch neprítomnosti, niekedy okolo roku 1994 a neľudský rev vodiča na spolucestujúceho, neznalo nastúpivšieho do vymrznutého Ik 280 na sídlisku Ľadoveň druhými dverami a márne hľadajúceho MOC strojček (ten sa nachádzal len pri prvých dverách ale zato hneď v počte dvoch kusov): "A ťi si skadiaľ prišieľ, keď ňevieš, že v Marťiňe sa nastupuje ľen prvími dverami?".
Reakcia na: Mbc3245 #6:
Je to zjavne dané aj vzdialenosťou Martina od Vrútok, Poprad je kompaktnejší.
Reakcia na: Mbc3245 #6:
Tak on bude aj rozdiel v kilometroch daný tým, že Martinské Vrútky sú slížovitý útvar, zatiaľ čo Poprad je relatívne kompaktné mesto. Okrtem toho brať za referenciu pôvodný Poprad, Ružomberok či Liptovský Mikuláš sa mi fakt prieči.
Každopádne je t.č. MHD v Martine typická SAD-ková. Množstvo liniek, odchody naprosto nepravidelné, súbehy veľkého počtu liniek na hlavnom ťahu Vrútky žst. - Martin, viaceré linky len s niekoľkými odchodmi na deň... Dúfam, že zavedú taktovú dopravu s menším počtom liniek a potom by sa to možno dalo obslúžiť aj s menším počtom autobusov a kvalita by sa mohla pri tom aj zvýšiť, ak sa to urobí rozumne.
Mňa by zaujímalo, v akom vzťahu k tomuto budú Vrútky, lebo z toho mála dokumentov k tomuto, čo som preštudoval, mi to jasné nie je a v článku sa to tiež nespomína veľmi...
Reakcia na: Mike #3:
Lenze Martin plus Vrutky mali aj pred a aj po zvyseni objemu km v Poprade viac vyjazdenych km na pocet obyvatelov ako Poprad. A budu mat aj po tomto planovanom znizeni... (ak sa mylim opravte ma, ale vyprava 35 vozidiel v Martine vs cca 22-23 vozidiel v Poprade, rozdiel v pocte obyavtelov cca 10,000 (Martin spolu s Vrutkami maju viac) ).
Samozrejme da sa to porovnat aj s lepsimi systemami ako v Poprade, to len na margo zvysenia km v Poprade.
Reakcia na: Mike #3:
SADka sama sa vyjadrila, že v posledných rokoch navyšovala počet vozidiel (kvôli ich veku a poruchovosti), čiže isté zníženie pri novom vozoparku nemusí byť dramatické.

Okrem zabezpečenia taktovej dopravy by si to ale pýtalo aj prekopať linkové vedenie, keďže dnes sa akotak civilizovaným spôsobom obsluhuje len jedna severojužná spojnica a iné smery akoby vôbec neexistovali.
Reakcia na: Mhr1 #2:
Kym prichadzala o trzby SAD, mestu to asi nevadilo, ale ked bude o trzby prichadzat mesto, tak snad s tym nieco spravi.
Reakcia na: pomaranc #1:
Taktová doprava je jedna vec (chvalabohu za ten reformný trend, ktorý v menších MHDčkach začal (PP, RK, čiastočne ZV,), ale celkový objem výkonov je už druhá vec. Kým PP a RK išli cestou značného navyšovania výkonov, v MT zatiaľ plánujú znížiť počet vozidiel z cca +-41 dnes vypravovaných (celkový stav 46?) na celkový stav 35 s odôvodnením, že iba na to majú ..
Mňa hlavne zaujíma, či konečne zmiznú z Martina "maršrutky"! Veď je to choré, dotovať na jednej strane VHD a na druhej strane tolerovať konkurenciu, ktorá oberá mesto o tržby, ktoré by inak skončili v pokladni mestského autobusu. Aby ste mi rozumeli: Nie som proti súkromníkom vo VHD. Ale musia jazdiť na základe licencie - odkiaľ kam, ako husto atď. Stačí sa pozrieť na Južnú Moravu, či do Prahy (PID), kde súkromníci fungujú, ale nie chaoticky. V Martine (pre tých, ktorí tam dlho neboli) jazdia maršrutky tesne pred odjazdom dotovaného autobusu, takže ľudia, čakajúci na mestský autobus, ktorý má každú chvíľu odchod, prebehnú do mikrobusu, ktorý zastaví o pár metrov za zastávkou. No a tržby "zhrabne" niekto iný. Rovnako to "fungovalo" v Manchestri, kde som nejaký čas žil a opakovane sa tam vracal. Kradnutie si cestujúcich navzájom, utajovanie cestovných poriadkov (tomu poslednému je už našťastie koniec).
Prvá skvelá vec je, že Martin ukázal, že sa dá fungovať bez živenia neproduktívnych troch prasiatok v predstavenstve a rovnako troch v dozornej rade SADky. Dodnes však nebolo objasnené ani po konflitke BBSK vs. Pellegriniho vláda, že ako štát nakladá s jeho 40% v SADkách a kam mizne 40% financií, ktoré by mali logicky ísť z konta SADky na konto štátu. Či si štát necháva ich časť, alebo komplet, alebo ich komplet ponecháva napospas SADke aby si chudobný raditelia SADiek mohli kúpiť nejakú limuzínu SUV, či dokončiť ranč, kaštielik, či druhému dieťaťu vilu, či zaplatili titul kdesi na zahraničnej univerzite. A zjavne sa ani teraz nová vláda neunúva toto vákuum objasniť. Avšak je pozitívna správa, že Martin dokázal, že by to mohlo ísť aj bez prasiatka Trabelssieho (a to doslova charakter sa prejavil na vzhľade). Navyše ak skončia nezmyselné CP, kedy odídu z Vrútockej stanice v priehbehu 10-15 minút 3-4 spoje a potom 20-30 minút nič, vice versa na martinskej strane, plus sa zavedie taktová doprava 120, 60, 30, 15 a možno na jednej linke aj 7-8 minút v špičke, tak to bude radosť cestovať. Zároveň dúfam, že bude nastavené dostatočne motivujúce mzdové ohodnotenie pre šoférov, že bude musieť "Slotove prasiatko" podojiť kešeňu aby dorovnal lepšie mzdy v mestskom podniku. Kiežby to tak naozaj bolo, že šofér už nebude trhan a nebude s ním zametať mierne primitívne a neferové vedenie závodu SAD ZA v MT.