Zmeny v cestovných poriadkoch a tarife (od 1.9.2019)

Zavádza sa prestupný lístok a znižuje cena predplatných časových lístkov.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok liniek MHD Zvolen, ako aj nové tarifné podmienky MHD.

Najvýznamnejšou zmenou je predĺženie linky 2 na sídlisko Západ, presmerovanie linky 3 popri Autobusovej/Železničnej stanici, zokruhovanie linky 9 na Sekieri či premenovanie viacerých zastávok. Nové tarifné podmienky prinášajú viaceré výhody pre používateľov časových predplatných lístkov a zavádzajú nové výhodné prestupné lístky.

Na Mládežníckej ulici (prístupová cesta na Lipovec/Sekier/Kráľovú) bude zriadená nová zastávka Mikona (len v smere do centra). Nová autobusová zastávka bude obsluhovaná linkami 5 7 9 10 1115.

Ďalej dochádza k premenovaniu nasledovných zastávok:

Starý názov

Nový názov

Dotknuté linky

Západ, Tepličky

Západ, Tulská

1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 15

Gymnázium (na ul. Ľ. Štúra)

Park Lanice

1, 12

Prevádzkový oddiel ŽSR

Ul. Štefánika ŽSR

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14

STRABAG (v smere na Sekier)

Pod Dráhy

2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15

Môťová Shell

Môťová čerp. stanica

2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15

Zvolenská hydina

PUR – STAV KB

3, 10

Dukelské námestie

Ul. Dukelských hrdinov

4, 5, 6

 Okrem uvedeného dochádza k ďalším zmenám na jednotlivých linkách:

Linka 2
-          trasa linky predĺžená z Autobusovej/Železničnej stanice až po sídlisko Západ (nová konečná zastávka Západ, Tulská)
-          vybrané spoje zachádzajú na zastávku Continental, Bučina aut. nástupište a Tepláreň
-          na linke platí nový cestovný poriadok (koordinácia s linkami 915)

Linka 3
-          linka je presmerovaná cez Autobusovú/Železničnú stanicu
-          posun spoja 6:10x zo zastávky Západ, Tepličky na 6:15x, spoj zachádza cez zastávku PUR – STAV KB
-          posun spoja 7:00x zo zastávky Západ, Tepličky na 7:15x
-          posun spoja 10:30x zo zastávky Západ, Tepličky na 10:45x
-          posun spoja 12:50x zo zastávky Západ, Tepličky na 12:15x
-          posun spoja 13:50x zo zastávky Západ, Tepličky na 13:15x
-          posun spoja 15:05x zo zastávky Západ, Tepličky na 15:15x
-          posun spoja 16:20x zo zastávky Západ, Tepličky na 16:15x
-          nový spoj 17:15x zo zastávky Západ, Tepličky, spoj zachádza cez zastávku PUR – STAV KB
-          posun spoja 5:40x zo zastávky Bakova Jama na 5:45x
-          posun spoja 6:35x zo zastávky Bakova Jama na 6:45x
-          posun spoja 7:30x zo zastávky Bakova Jama na 7:45x, spoj predĺžený z Námestia SNP až po zastávku Západ, Tulská
-          posun spoja 11:00x zo zastávky Bakova Jama na 11:15x
-          posun spoja 13:20x zo zastávky Bakova Jama na 12:45x
-          posun spoja 14:35x zo zastávky Bakova Jama na 13:45x
-          posun spoja 15:35x zo zastávky Bakova Jama na 15:45x
-          posun spoja 16:50x zo zastávky Bakova Jama na 16:40x, spoj zachádza cez zastávku PUR – STAV KB a predĺžený z Námestia SNP až po zastávku Západ, Tulská
-          nový spoj 18:10x zo zastávky Bakova Jama, spoj zachádza cez zastávku PUR – STAV KB

Linka 4
-          zrušenie zachádzky vybraných spojov cez Polikliniku, všetky spoje premávajú cez Námestie SNP, resp. Ul. Kozáčeka Centrum
-          zrušený spoj 12:25x z Podborovej na Zlatý Potok
-          spoj 18:00 z Podborovej na Autobusovú/Železničnú stanicu posunutý na 17:50
-          zrušený spoj 12:50x zo Zlatého Potoka na Autobusovú/Železničnú stanicu

Linka 5
-          spoj 7:40x z Podborovej na Autobusovú/Železničnú stanicu posunutý na 7:45x
-          spoj 7:15x zo Sekiera posunutý na 7:20x

Linka 6
-          spoj 5:00 z Podborovej predĺžený po zastávku Continental
-          spoj 6:05 z Podborovej posunutý na 6:00 a predĺžený po zastávku Continental
-          spoj 13:25 z Podborovej predĺžený po zastávku Continental
-          nový spoj 14:40a z Podborovej po Autobusovú/Železničnú stanicu
-          spoj 5:40 zo Západu pôjde už zo zastávky Continental (odchod 5:30)
-          spoj 6:30 zo Západu pôjde už zo zastávky Continental (odchod 6:25)
-          zrušený spoj 12:10x z Autobusovej/Železničnej stanice na Podborovú
-          namiesto spojov zo Západu o 14:00a (po Autobusovú/Železničnú stanicu) a 14:15x (na Podborovú) bude premávať denný spoj s odchodom o 14:10 zo zastávky Continental (na Podborovú)
-          spoje 10:20 a 14:05x z Autobusovej/Železničnej stanice (na Podborovú) neobslúžia zastávku Ul. Moyzesova, naopak spoje 7:10c, 12:00 a 17:50 zo Západu obslúžia aj zastávku Ul. Moyzesova

Linka 7
-          spoje 14:10x a 22:35 zo Sekiera (cez Bučinu) obslúžia aj zastávku Sekier, sídlisko

Linka 9
-          linka premáva na sídlisku Sekier okružne po trase Západ - ... – Lipovec – Sekier, záhradky – Sekier, Základná škola – Sekier, LOM – Sekier, rázcestie – Sekier, Dom dôchodcov – Sekier, sídlisko – Sekier, záhradky – Lipovec - ... – Západ
-          zrušené vybrané spoje k Bučine a Teplárni
-          na linke platí nový cestovný poriadok (koordinácia s linkami 215)

Linka 10
-          spoj 6:20x zo Sekiera posunutý na 6:25x
-          spoj 14:20x z Autobusovej/Železničnej stanice ku Zvolenskej hydine (PUR – STAV KB) posunutý na 14:36x
-          spoj 15:10x zo Sekiera posunutý na 15:25x
-          spoj 14:40x zo Zvolenskej hydiny (PUR – STAV KB) posunutý na 14:55x
-          spoj 16:10x zo Zvolenskej hydiny (PUR – STAV KB) posunutý na 15:55x

Linka 13
-          všetky spoje budú obsluhovať zastávku Sekier, sídlisko

Linka 15
-          na linke platí nový cestovný poriadok (koordinácia s linkami 29)
-          v smere zo Sekiera na sídlisko Západ všetky spoje zastavia aj na zastávke Západ, Tepličky (na hlavnej ceste, spoločná zastávka s prímestskými linkami)
-          spoje 5:40x, 6:40x, 7:10x a 8:10x zo Sekiera budú zachádzať aj cez zastávku Poliklinika

 

Zmeny v tarife MHD Zvolen

- zavedené nové predplatné časové lístky; po novom budú tri skupiny predplatných časových lístkov:

a) základný

b) kategória 1 (žiaci, študenti od 6 do 26 rokov)

c) kategória 2 (držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia držiteľa preukazu ŤZP-S, dôchodcovia nad 70rokov, starobný dôchodcovia a darcovia krvi Zlatej Jánskeho plakety)

Predplatné časové lístky

30 dňový

90 dňový

Základný

18 €

50 €

Kategória 1

10 €

29 €

Kategória 2

4 €

11 €

 - zavedený prestupný cestovný lístok v hodnote 0,05 €, ktorý si cestujúci môže zakúpiť pri prvom prestupe v ľubovoľnom spoji MHD Zvolen v časovom limite 45 minút od zakúpenia riadneho cestovného lístka z dopravnej karty.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.