V Karlovej Vsi začali ukladať prvé metre nových koľajníc

Postup prác na modernizácii Karloveskej radiály si vyžiadal ďalšie dopravné obmedzenia.

Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi má za sebou druhý týždeň stavebných prác. Hlavné stavebné práce sa momentálne sústreďujú na odstraňovanie starých betónových častí pôvodnej trate (betónové okraje, nástupištia zastávok), starého štrku a zeminy a na prípravu zemnej pláne pre výstavbu novej koľajovej trate, naďalej tak treba počítať so zvýšenou prašnosťou v dotknutých lokalitách. Tieto práce postupujú smerom od obratiska k zastávke Jurigovo námestie. Podľa magistrátu hlavného mesta bude odvoz štrku z koľajového spodku spojený so zvýšenou prašnosťou prebiehať do nedele 14. júla. Stavebné práce sú spojené aj s dočasným znížením komfortu pre chodcov na jednotlivých priechodoch na Karloveskej ulici.

Súčasne sa začala realizovať nová koľajová trať na priecestí Kuklovská a novom priecestí Segnerova, kam už boli dňa 4. júla privezené nové koľajnice a o deň neskôr sa začalo s ich osadzovaním. Koľajnice budú najskôr stabilizované pomocou rektifikačných podložiek v požadovanej polohe a následne bude vybetónovaná nosná doska pevnej jazdnej dráhy. Kryt trate v oblasti priecestí bude betónový. Tieto dve priecestia by mali byť podľa harmonogramu, ktorý nám poskytol magistrát mesta, dokončené do 19. júla. Po jeho sprevádzkovaní bude zrušené pôvodné priecestie Segnerova - Nábělkova.

Ako ďalšie by sa malo zrekonštruovať priecestie pod Púpavovou ulicou medzi zastávkami Borská a Karlova Ves. Jeho rekonštrukcia je podľa harmonogramu plánovaná v termíne 20. júla až 16. augusta. Následne sa od 17. augusta do 14. septembra zrekonštruuje priecestie pri vyústení Fadruszovej ulice. Zrušenie priecestia Suchohradská, ktoré po modernizácii trate nebude obnovené, je plánované na 9. septembra.

V uplynulých dňoch začali aj práce na rekonštrukcii podchodu na zastávke Borská. Podchod bol uzatvorený pre chodcov a dňa 5. júla prišlo aj k dopravným obmedzeniam, počas ktorých je cestná doprava smerom do centra mesta vedená medzi priecestím Púpavová a Suchohradská v protismere. Zároveň je na týchto priecestiach zrušená možnosť otáčania vozidiel. Zastávka liniek 35 X5 a N34 je presunutá na opačnú stranu vozovky k priechodu pre chodcov (pôvodne mala byť zmena realizovaná už k 1. júlu).

Oproti vyústeniu Borskej ulice bolo v priestore električkovej trate zriadené dočasné priecestie, na ktorom sa od 8. júla budú otáčať skrátené spoje linky X5 (nebudú zachádzať na riadnu zastávku Borská, ale zastavia na náhradnej zastávke za otočkou).

Stavebné práce prebiehajú aj v okolí obratiska električiek Karlova Ves, kde sa začalo s preložkami stĺpov verejného osvetlenia a trakčných stožiarov. V samotnom obratisku bol zatiaľ odstránený koľajový zvršok aj spodok, odstránenie koľajníc z vozovky prebehne neskôr.

Na trakčných stožiaroch, ktoré sa nachádzajú v osi trate a budú ponechané, prebieha realizácia nového náteru. Pôvodnú striebornú farbu nahradí antracitová sivá. Náter stožiarov prebieha postupne smerom od zastávky Jurigovo nám. k obratisku.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Dnes dovezené oblúky do obratiska Karlova Ves, ďalšia subka je Doprastav
Pekne zdokumentovany postup prac.