Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (od 22.6.2019)

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Ilustračné foto © Matej Kavacký

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bola provizórna zastávka pred Starou tržnicou doplnená o elektronickú tabuľu a prístrešok aj v smere Štúrova/Špitálska.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1 2 3 4 9 X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5 6 7 8.

Doplnené: Od 15. júla 2019 sú v rannej špičke pracovných dní zavedené posilové spoje na linke 3 od ŽST Vinohrady na Námestie SNP v nadväznosti na príchody vlakov v čase medzi 6:30 a 8:30. Spoje premávajú po trase pôvodnej linky 7: ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady. V smere do centra sú označené ako linka 3, v opačnom smere ako dojazdový spoj po ŽST Vinohrady.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3 5 7 medzi Račou a centrom.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
  • Od 15.7. sú v rannej špičke nasadené vložené spoje linky 3 na trase ŽST Vinohrady - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - ŽST Vinohrady v nadväznosti na príchody vlakov v čase cca 6:30 - 8:30.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkovej zastávky Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšiu zastávku Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 3139

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 8384 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ttom #364:
Jedna vec je, čo sa natára na FB a druhá, ako to bude v skutočnosti. Každopádne ešte bude nasledovať reko v Rači, ktorá to celé tiež zamieša.
inak vie sa uz ako bude vyzerat link.vedenie po rekonstrukcii? na FB DPB uz bolo nieco naznacene (4 Dubravka-nabrezie-Spitalska-ZST NM/ZP, 9 KV-tunel-Obchodna-Ruzinov), tak by ma to celkom zaujimalo.
ALELUJA!!!Zas sme sa dockali. Dlho sa bojovalo za nove elektricky a my ich takto nicime ! Od kedy je obratisko x6 na MOLECOVEJ uz zase bolo nefukcne lebo sa tam skrizila do V elektricka ! Neni to PARADA??? Radsej mali dat Autobusy x5 aElektricky zrusit a urobit naraz rekonstrukciu celej trate ! ked to pojde dalej takto,radsej si prestanem kupovat mesacnik a spravim nieco pre svoje zdra vie a nebudem nadavat ,nicit si zbytocne zdravie !!! LEN TAK DALEJ.........
Reakcia na: Valec #361:
ono uz samotna raca a krasnany by v pohode uzivili a plnohodnotne vytazili pocas skolskeho roka 2 minutovy a cez prazdniny 3 minutovy interval na supravach/skodovkach pocas spiciek (sucasna situacia len cast ludi z vozidiel MHD vyhnala do aut) a ked takto naplnene vozidlo dorazi na zst vinohrady kde sa prave vyvalil vlak tak sa niet co divit ze sa to nepomesti....
Reakcia na: LUK #360:
Podľa toho grafu sme v týždni s najnižším počtom cestujúcich. Ak aj napriek tomu vozidlá nechávajú ľudí na zastávke (viď #356), tak nie niečo zle a za mesiac sa to už malo vyriešiť.
Reakcia na: Vladimír #348:
podobný priebeh grafu je aj v inom krajskom sídeľnom útvare, takže nie je dôvod čakať niečo iné aj v hlavnej slovenskej dedine
Reakcia na: Valec #358:
Oproti vlaňajším prázdninám.
Reakcia na: Solider #357:
Ktoré je to obdobie kedysi? Keď bolo v Rači o cca 700 bytov menej, či keď ešte nejazdili posilnené vlaky?
Reakcia na: Dave177 #356:
Všimol som si dosť nátresk už v čase medzi 6:30 a 6:50, čo kedysi nebývalo také výrazné cez prázdniny.
Reakcia na: anjelik.e #355:
Dnes ráno sme tiež nepobrali ľudí na ŽST Vinohrady.
Mohol by konečne niekto doriešiť Raču? Bolo to až na nepochopenie, keď pred siedmou hodinou rannou sa na ŽST Vinohrady natlačilo kopec ľudí do starej neklimatizovanej električky a jedna stála pri vozovni Krasňany a druhá ŽST Vinohrady a čakali na neviem čo? Mali sa pohnúť až vtedy, keď by zostali ľudia stáť na zastávke, ktorí by sa nedostali do sardinkárne? Super. Skúšali sme auto a cesta po Račianskej bola nekonečná. Tak seďme doma a nechoďme do práce, lebo by sme si mali brať všetci dovolenky.
Reakcia na: Ari #353:
To áno, navyše by sa museli prerábať tie schémy a to sa nikomu nechce.
Reakcia na: Trolley #352:
to by protirečilo panujúcej teraz dogme o jednolinkovom vedení
Keď už tie posilové spojekopírujú trasu L7, tak už mohli byť označené aj ako L7. Len ono na račiansku radiálu sa zabudlo, tak sa teraz improvizuje. L7 mohla kľudne ostať minimálne aspoň ako posilovka.
Reakcia na: Mike #349:
Hodnoty osi y sú od nuly, to znamená, že percentuálne rozdiely medzi jednotlivými týždňami sú presne také, ako sa javia na grafe.

Pridávam ešte rovnaký graf za rok 2016 (rok 2017 mohol byť značne ovplyvnený vtedajšou nevýpravou z dôvodu nedostatku vodičov).
Reakcia na: Vladimír #348:
Je mi jasné, že to je obchodné tajomstvo, ale zaujímavé by bolo vidieť aj rok 2017 a tiež o aké jednotky sa jedná (teda aké veľké (koľko % bodov) sú napr. rozdiely 2.7.-6.7. a 30.7.-03.08.).
Reakcia na: johnnyjanko #347:
Dovolím si vstúpiť do diskusie dátami. Sú za rok 2018 z MHD Nitra. Jednotlivé body predstavujú priemerný počet cestujúcich počas pracovných dní v danom týždni (cestujúci počas víkendov a sviatkov nie sú započítaní). Plne si uvedomujem, že správanie cestujúcich v BA a NR sa môže líšiť, ale lepšie dáta zrejme nateraz nemáme.

Graf vkladám len pre zaujímavosť. Nemám ambíciu z neho odvodzovať vzorce správania cestujúcich na račianskej radiále 🙂
Reakcia na: Solider #343:
Nejdem sa hádať, pretože žiadne dáta nemám, ale nechce sa mi to veriť. Vo firmách, v ktorých som pracoval, som nič také nebadal, že by dovolenková sezóna začínala postupne. Práve naopak, ľudia sa často už nemôžu dočkať dovolenky a sviatok 5.7. tomu napomáha.

Ale ak naozaj niekde na prelome júla a augusta nastane situácia, že električky na račianskej radiále výrazne menej naplnené ako dnes, a k tomu aj zápchy áut budú menšie, dám ti za pravdu.