Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (od 22.6.2019)

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bola provizórna zastávka pred Starou tržnicou doplnená o elektronickú tabuľu a prístrešok aj v smere Štúrova/Špitálska.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1 2 3 4 9 X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5 6 7 8. V rannej špičke budú podľa potreby zavedené posilové spoje linky 3 od ŽST Vinohrady na Námestie SNP.

Počas prvého týždňa výluky (21.6 - 28.6.) budú na vybraných zastávkach električiek cestujúcich navigovať informátori DPB, ktorí im odporučia najvýhodnejšiu cestu do cieľa (rozmiestnenie informátorov s časovým rozpisom). Dopravný podnik vydá aj špeciálnu brožúru s novými trasami liniek.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3 5 7 medzi Račou a centrom.
  • Do 28.6. sú v rannej špičke nasadené vložené spoje na trase ŽST Vinohrady - Nám. SNP v nadväznosti na príchody vlakov.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkových zastávok Jurigovo námestie a Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšie zastávky Molecova resp. Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 3139

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 8384 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.


11.6.2019, doplnená informácia o vložených spojoch na linke 3 zo ŽST Vinohrady na Nám. SNP - DNES 12:38
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Trolleypred 54 min #232 Re:
Btw. tie údajné vložené spoje na L3 pokračujú z Námestia SNP kam?
anjelik.ednes, 12:11 #231 Re:
Mali trošku porozmýšlať, keď zrovnoprávnili intervaly električiek na všetky smery. Rača je na tom dosť zle aj po debate s Ružinovom. Vôbec sa nepočítalo ani s vlakom na Vinohradoch a to prednedávnom skúšali vypravovať mimoriadne trojvozňové električky č .7. Je tam dosť veľký nátresk v akejkoľvek hodine. Či po siedmej ráno, alebo po ôsmej. A bez klimatizácie a pri stúpajúcich teplotách, určite dôjde ku kolapsom.
johnnyjankodnes, 9:08 -1#230 Re:
Reakcia na #223 od Andy:
A kde to asi pripravovali, ak nie pri stole za počítačom? 🙂
johnnyjankodnes, 9:07 #229 Re:
Reakcia na #218 od 3sheva:
Myslím, že to treba povedať veľmi jednoducho, slová ako "výkony", "výprava", "kapacita" a podobne tu nepadajú na úrodnú pôdu.

Takže ešte jeden pokus: aj minulé leto chodila na Zlaté Piesky štvorka každých 10 minút, a rovnako je to aj teraz. Takže žiadna zmena k horšiemu. Keby teraz každá štvorka jazdila až na Zlaté Piesky, bolo by to príliš veľa (každých 5 min) a jazdili by prázdne, čo je zbytočné.

Časy odchodov sa posunuli preto, lebo štvorka už nejazdí z Dúbravky (v Karlovke je rozkopaná trať), ale inou trasou cez Tunel. Ak nestíhaš prestup na autobus do Ch. Grobu, musíš vycestovať skoršou električkou. Bohužiaľ v polmilónovom meste sa nedá zladiť úplne každý prestup...
lumbertdnes, 8:54 #228 Re:
Reakcia na #227 od All1111:
Priznám sa, že ja mám celkom šťastie, že električka nie je natrieskaná.😏
All1111dnes, 8:52  +2#227 Re:
Reakcia na #226 od lumbert:
7:10 z Cintorín Rača pri príchode na zastávku v zadnom voze cca 20 stojacich od Černockého doslova nátresk, a to na každej zastávke zostávalo 5-10 ľudí čo nenastúpili ( možno čakatelia na 5/7)😊 Na Riazanskej (kde som vystupoval) nasledujúca súprava rovnako plná. A to na Vinohradoch nechytalo príchod vlaku.
lumbertdnes, 7:48 -1#226 Re:
Reakcia na #223 od Andy:
Dnes som šiel o 6:53 z Mladej gardy a nezdalo sa mi o nič viac ľudí než inokedy. 🤔
S499.1023dnes, 0:09 #225 Re:
Reakcia na #218 od 3sheva:
Každá druhá štvorka nejde na Nové Mesto preto, aby šla na Nové Mesto ale preto, aby nešla na Zlaté Piesky, kam by vozila vzduch. Interval na Zlaté Piesky sa vám vôbec nezhoršil, ak vám nevychádza prestup, budete musieť začať cestovať o jednu električku skôr.
810zsskvčera, 23:37  +3#224 Re:
Skoro mi oči vypadli keď som prišiel zmeškanou X5 a X6ka tam stále stála a čakala aj na ľudí ktorí išli poctivo cez prechod a čakali na zelenú 👍 Vidno že tie nadväznosti idú, keď sa chce.

Len stále nerozumiem metodike tej nádväznosti, lebo síce tam dispečer je, ale nebolo vidno že by to vypravoval on. Zároveń to je celé také nejake náhodné, lebo keď som včera prestupoval tak to bolo ako píšem vyššie. Ale zas dnes keď som išiel z Molecky, tak električka na X5 čakala (aj do meškania), ale následne odišla v nejakom náhodnom čase skôr ako stihli ľudia prejsť cez prechod. Tak teraz neviem ako to tam má byť a aký je ofiko postup. Čiže nie celkom chápem kto, odkiaľ a podľa akých pravidiel to vlastne riadi.
Andyvčera, 22:51 -1#223 Re:
Reakcia na #222 od si:
Ja som tiež zvedavý, ale stále to neznamená, že je to robené od stola.
sivčera, 22:46  +5#222 Re:
Reakcia na #216 od Andy:
"A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola."
nuz nechcem zbytocne kritizovat velmi vopred, ale som velmi zvedavy kolko ludi sa zajtra rano nepomesti do spojov na racianskej....
810zsskvčera, 22:34  +1#221 Re:
Reakcia na #218 od 3sheva:
Kazda druha 4ka jazdi po ZST Nove Mesto, lebo keby isla na Zlate piesky tak by sa na Zlate piesky pocet spojov zdvojnasobil a niekto by to musel zaplatit. Vedenie mesta zrejme usudilo ze pocet spojov zdvojnasobovat netreba a preto sa to spravilo takto.
Error 0x007včera, 21:43 #220 Re:
Haha, presne takto som si osobne predstavoval jednolinkový variant pre Bratislavu, predstava sa pomaly naplňuje 😁 Ďalší vývoj je asi docela jasný; 1 a 3 do Petržalky, 4 do Dúbravky a 9 do Karlovky. Ak sa postaví trať od Šafka okolo Eurovei/AS na Košickú a ďalej, tak by sa mohla obnoviť L6, z Molecovej do Ružinova (ideálne to skombinovať z budovaním TT Tomašíková) 😏
david1včera, 21:02 #219 Re:
Reakcia na #218 od 3sheva:
Lebo v úseku Zátišie - Zlaté piesky nie je potrebná taká veľká kapacita. Interval 10 min.tam stačí počas prázdnin.
Na L4 sa zlepšil na interval z pôvodných 10 na 5 min. lebo nahrádza aj linku L9 na Špitálskej a v centre.
3shevavčera, 20:04 -1#218 Re:
Reakcia na #193 od 810zssk:
To je fajn, ze zostalo tolko spojov kolko bolo, ale stale mi nikto neodpovedal, preco musi kazda druha 4 chodit na Nove Mesto. Chodi tam 2, chodia tam busy z celej BA. Na Zlate chodi z mesta len 4 a bus 53. Do vsetkych ostatnych mestskych casti chodi viac elektriciek, busov, trolejbusov, len na Zlate 2 kusy....Tak preco posunuli intervaly? Mali aspon tie nechat. Hlavne, ze chcu aby pracujuci chodili busmi vramci integrovanej dopravy, ale nadvaznost a spoje nezabezpecia. Takto sa im to nepodari.
810zsskvčera, 19:28  +2#217 Re:
Reakcia na #215 od lubik46:
Po prvej vete ste zabudli dať výkričník.

Keďže z Vášho príspevku nie je zrejmé čo presne Vám vadí, tažko na to reagovať. Ničmenej, technické a prevádzkové podmienky neumožňovali v Karlovej Vsi podstatne iné linkovanie ako to čo sa zaviedlo.
Andyvčera, 18:22 -1 +1#216 Re:
Reakcia na #215 od lubik46:
S jednou linkou na radiálu to funguje hlavne v zahraničí, inšpirácia prišla aj odtiaľ. Navyše sú teraz možnosti limitované počtom obojsmerných električiek. A neviem, odkiaľ máte, že to robil niekto od stola. Mimochodom teraz je v dopravnom podniku asi prvý šéf v novodobej histórii, ktorý nepoužíva auto, ale len MHD, takže s tým stolom opatrne.. 😃
lubik46včera, 17:52 -5#215 Re:
Príspevok je skrytý z dôvodu udeleného výrazne záporného hodnotenia ostatnými používateľmi. [Odkryť]
Jadranvčera, 17:28 -1 +1#214 Re:
Reakcia na #213 od david1:
Ty sa choď pozrieť, jelito.
david1včera, 17:06 -4#213 Re:
Reakcia na #211 od Jadran:
Choď sa pozrieť a uvidíš..
Už sme to tu X krát preberali.