Eurofondové električkové trate a zastávky sa postupne rozpadávajú, mesto sľubuje nápravu
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Svojmu účelu neslúži ani časť zastávkovej infraštruktúry.

V rokoch 2014 a 2015 mesto Bratislava zrealizovalo s príspevkom z eurofondov dve rekonštrukcie električkových tratí, postavilo integrovanú prestupnú zastávku Blumentál a ukončilo výstavbu prvej etapy petržalskej električky. Pozreli sme sa, v akom stave sú tieto stavby po niekoľkých rokoch prevádzky.

Väčšie či menšie nedostatky sme našli na každej z nich. Zistené nedostatky sú popísané nižšie a zachytené aj vo fotogalérii. Zaujímali sme sa, či mesto o týchto problémoch vie a požiadali sme magistrát i dopravný podnik o vyjadrenie k jednotlivým problémom a aké riešenia majú pripravené na ich odstránenie.

Odpoveď z magistrátu na naše otázky bola pomerne stručná. „O situácii vieme. Máme k tomu plánované stretnutie s Dopravným podnikom, pričom témou sú opatrenia zamerané na odstránenie tohto stavu,‟ uviedol v odpovedi hovorca mesta Peter Bubla. Vyjadrenia Dopravného podniku Bratislava sú uvedené v texte nižšie.

Električková trať v Dúbravke

Najviac zistených nedostatkov sme našli na zrekonštruovanej električkovej trati v Dúbravke v úseku Pri kríži - Hanulova, ktorej rekonštrukcia bola dokončená v novembri 2014. Nedostatky sa týkajú najmä stavu zastávok na tejto trati.

Hoci boli na všetkých zrekonštruovaných zastávkach osadené nové prístrešky s vitrínami pre umiestňovanie informácií, cestovné poriadky sa do týchto vitrín umiestňovali len krátky čas. Následne sa cestovné poriadky začali vylepovať priamo na označníky zastávok. Rovnako do týchto vitrín dopravný podnik neumiestnil ani ďalšie informačné materiály a tak vitríny slúžia len ako kresliace plochy pre vandalov.


Prázdnotou zívajúce priestranné vitríny v prístreškoch

DPB, a.s. nepoužíva tieto vitríny kvôli ich technickému prevedeniu, rokuje o tom s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Do budúcna DPB, a.s. pripravuje výmenu viacerých vitrín v prístreškoch, ktoré má DPB, a.s. v správe. Súčasťou výmeny budú aj vitríny v Dúbravke, ‟ ozrejmila nám dôvod nepoužívania vitrín hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Otázkou zostáva, prečo sa o výmene vitrín rokuje až po piatich rokoch nevyhovujúceho stavu.


Informácie na zastávke v štýle minulého storočia

Prístrešky na zastávkach sú vybavené aj osvetlením, ale toto osvetlenie dlhodobo nefungovalo, i napriek viacerým požiadavkám zo strany mestskej časti Dúbravka. Rovnako sme požiadali dopravný podnik o vyjadrenie k tomuto problému.

DPB, a.s. po kontrole zistil poruchu na centrálnom spínaní osvetlenia jednotlivých prístreškov. V súčasnej dobe (28.3.2019, pozn. red.) okrem osvetlenia prístreška zastávky električiek MHD Pri kríži, čo sa bude snažiť DPB, a.s. sprevádzkovať v čo najkratšom možnom čase, fungujú na eletričkovej trati Dúbravka všetky ostatné prístrešky s osvetlením (OD Saratov, Drobného, Pri kríži, Alexyho a Švantnerova), ‟ uviedla hovorkyňa DPB.

Redakcia imhd.sk bola následne funkčnosť osvetlenia skontrolovať a zistila, že okrem zastávky Pri kríži naďalej neboli osvetlené ani prístrešky na zastávke OD Saratov, vrátane vstupov do podchodu, ktorý je jedinou prístupovou cestou k tejto zastávke. Osvetlenie na zvyšných zastávkach bolo funkčné, i keď v niektorých prípadoch skôr symbolické alebo s rôznymi svetelnými efektami, ktoré svietidlá vydávali. Na začiatku apríla bolo sfunkčnené aj osvetlenie zastávky OD Saratov.

Doplnené: Ako nás Dopravný podnik Bratislava informoval, od 4. apríla 2019 bolo po oprave do prevádzky uvedené aj osvetlenie na zastávke Pri kríži.


Prístrešky v Dúbravke sa po dlhom čase rozsvietili

K čistote zastávok sme z dopravného podniku dostali nasledujúce vyjadrenie: „Električkové zastávky v Dúbravke sú čistené pravidelne v zmysle harmonogramu, odvoz smetí je v pracovné dni na dennej báze. Odstraňovanie náletových burín v priestore nástupíšť je na pláne v jarných mesiacoch.‟ Zastávka Drobného, na ktorú sme upozornili, bola obratom vyčistená.

Ďalšie nedostatky sa týkajú stavebnej časti zastávok a priechodov pre chodcov. Na viacerých zastávkach sa v prednej časti nástupného priestoru vytvorila väčšia či menšia priehlbina v dlažbe, na dvoch priechodoch pre chodcov sa objavila prepadnutá dlažba. Na zastávke Švantnerova sa tiež začína rozpadávať betónový múrik oddeľujúci zastávku od vozovky. Dobrý dojem narúšajú aj zanesené odvodňovacie žľaby na zastávkach s chýbajúcimi alebo prepadnutými mriežkami.


Prepadnutá dlažba je na viacerých rekonštruovaných zastávkach v Dúbravke

Dlhodobým problémom je aj prístup na električkovú zastávku OD Saratov, ktorý je možný len cez podchod. Strmé rampy na schodiskách podchodu komplikujú prístup na zastávku cestujúcim s detskými kočíkmi, ale najmä vozičkárom, ktorí sa bez fyzicky zdatného pomocníka na zastávku nedostanú.

S rekonštrukciou podchodu, pri ktorej mali byť osadené aj zdvíhacie plošiny pre vozičkárov, magistrát mesta začal v septembri minulého roka, pričom ukončenie rekonštrukcie bolo plánované do konca roka 2018. Rekonštrukcia podchodu bola prerušená po odstránení pôvodného obkladu stien a už niekoľko mesiacov nepokračuje. Magistrát sme požiadali o vyjadrenie k tejto rekonštrukcii.

Doplnené vyjadrenie magistrátu: „O zabezpečenie bezbariérového prístupu k zastávke záujem máme, avšak vzhľadom na nové zistenia týkajúce sa konštrukčných riešení a tiež aj zatekania podchodu Saratov je nutné najskôr projekčne doriešiť tieto novovzniknuté práce a následne aj zmluvne, s ohľadom na dodržanie zmluvných podmienok a kritérií procesu verejného obstarávania,‟ uviedol pre imhd.sk hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla.


Do konca roka 2018 mali v podchode pribudnúť zdvíhacie plošiny. Nepribudli

Prestupná zastávka Blumentál

V roku 2014 bola vybudovaná aj integrovaná prestupná zastávka Blumentál na Radlinského ulici, tzv. viedenského typu. V rámci jej výstavby boli vybudované zvýšené ostrovčeky na vozovke.

Betónové obrubníky, ktoré lemujú nástupné ostrovčeky, sa postupne po celom ich obvode rozpadávajú, na čom má zrejme podiel, okrem ich nízkej kvality, aj premávka automobilov po týchto ostrovčekoch. Taktiež je na viacerých miestach poškodený aj varovný pás pre nevidiacich na okraji ostrovčeka.


Zničené obrubníky nástupného ostrovčeka

Koľajová trať, ktorá pri výstavbe zastávky nebola opravovaná, má v súčasnosti už značne poškodený asfaltový kryt v miestach upevnenia koľajníc. Poslednou rekonštrukciou prešla táto trať v roku 2001. Diery v asfalte pri koľajniciach sa nachádzajú aj na priechode pre chodcov pred zastávkou. Či je v blízkej dobe plánovaná oprava asfaltového krytu električkovej trate sme sa od dopravného podniku nedozvedeli.


Nebezpečné diery na priechode pre chodcov na zastávke Blumentál

Električková trať Radlinského - Kýčerského

Dolný úsek električkovej trate na Hlavnú stanicu v úseku od Radlinského po Kýčerského bol zrekonštruovaný v roku 2015. Aj na tejto trati sme našli drobné nedostatky, ktoré nepôsobia dobrým dojmom.

Pri zastávke STU sa na trati nachádza rozpadnutá dlažba a poškodený odvodňovací žľab vedľa výhybky. O kúsok vyššie pod budovou NBS sa nachádza pokrivené zábradlie vedľa trate, ktoré bolo poškodené pri dopravnej nehode. Vzhľad zastávky Úrad vlády SR zase kazí na viacerých miestach chýbajúca rozširujúca hrana nástupišťa, po ktorej zostala len nevzhľadná vrstva lepidla. 


Poškodená dlažba na trati pri STU

Električková trať do Petržalky

Najnovšia bratislavská električková trať, sprevádzkovaná v lete 2016, ktorá vedie zo Štúrovej ulice do Petržalky, komplikuje cestovanie najmä nevhodne riešeným prestupným uzlom Farského, na ktorý sme na našich stránkach už upozorňovali.

So zastávkou Farského súvisia aj aktuálne nedostatky zistené na tejto eurofondovej trati. Vo večerných hodinách musia cestujúci čakať na neosvetlených prístreškoch, ktorých osvetlenie sa ani po troch rokoch nepodarilo sfunkčniť na dlhšie obdobie. Pred niekoľkými mesiacmi k nim pribudli aj neosvetlené prístrešky na zastávke Šafárikovo námestie v smere do Petržalky.

Doplnené 9.4.2019: V krátkom čase bude opravené aj osvetlenie prístreškov na zastávkach Šafárikovo námestie a Farského. Ako nás informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová, "zistené poruchy budú zo strany DPB, a.s. v čo najkratšom možnom čase odstránené. Potrebné náhradné diely boli už objednané, DPB, a.s. čaká na ich dodanie a následne ich bude do rozvádzačov inštalovať. Osvetlenie tak bude opäť funkčné."


Prístrešky na Farského nesvietia od roku 2017

Pri výstavbe električkovej trate do Petržalky bola zrekonštruovaná aj autobusová zastávka Farského na Bosákovej ulici. Povrch vozovky na tejto zastávke je v súčasnosti v dezolátnom stave, čo určite neprospieva autobusom, ktoré cez túto zastávku prechádzajú. Tento stav je pravdepodobne dôsledkom dodatočného predĺženia zastávkovej niky a použitia nevhodných materiálov.


Rozbitá zastávka Farského vybudovaná pri výstavbe električkovej trate do Petržalky

Záver

Časť zo spomínaných nedostatkov možno pripísať nízkej kvalite použitých materiálov a realizovaných prác, ďalšie zase nečinnosti či nezáujmu kompetentných. Viacerým nedostatkom a závadám by sa dalo predísť pravidelnou kontrolou a údržbou vybudovanej infraštruktúry. Využívanie verejnej dopravy by tak mohlo byť pre cestujúcich aspoň o trochu príjemnejšie.


3.4.2019, doplnené info k osvetleniu prístreškov - 9.4.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

FFF139.4.2019 7:20 #11 Re:
Reakcia na #9 od bobitwo:
Ja tade chodím párkrát do týždňa a myslím si že to je celkom v pohode
Ma178rek4.4.2019 22:24 #10 Re:
Reakcia na #9 od bobitwo:
ja keď cestujem nie je to ani cítiť, ako pri zastávke Švantnerova sa vyskytol menší problém s "rovnosťou trate", ale keď sedím vzadu v 29T na plošinke nevidieť nejaké problémy. myslím že koľaje nie sú tak odfláknuté ako nástupištia.
bobitwo4.4.2019 20:33 #9 Re:
Mňa osobne by zaujímal aj stav koľají na rekonštruovanej trati v Dúbravke, kde boli problémy s nevhodným podložím, resp. položením koľají a preto bola rýchlosť električiek znížená. O tom sa vedelo prakticky hneď po prebratí diela. Žiaľ do tej časti mesta električkou nechodím, tak neviem v akom to je teraz stave.
TeBeCe4.4.2019 10:13 #8 Re:
Reakcia na #7 od TeBeCe:
Aktualne
TeBeCe4.4.2019 10:05 #7 Re:
Reakcia na #3 od mirec240:
S dlazbou to asi nesuvisi priamo, montuju tam svetla do dlazby pred tratou. Na drobneho prepadnuta nebola pri zastavke.
Jajboli3.4.2019 19:06 #6 Re:
Pri Blumentáli, ale aj na ďalších pripravovaných prechodoch pre chodcov by sa zároveň mali umiestňovať lampy nad prechodmi pre chodcov vrátane nasvietenia hrán prechodov pre chodcov led svetielkami. Snáď sa dočkáme kvalitnejších prístreškov, lepšie by bol 1 dlhší prístrešok, nie 2 krátke.
Janik113.4.2019 15:00 #5 Re:
Na prepadliny na z. Švantnerova som upozorňoval mesto + DPB e-mailom na konci leta po rekonštrukcii a aj po tej zime. Bez reakcie... Možno by som tie e-maily ešte našiel.
S499.10233.4.2019 11:40 #4 Re:
Pritom toto všetko sú veci, ktoré si DPB mohol a mal uplatniť v záručnej dobe voči dodávateľovi.
https://youtu.be/G3r6NgkAVU0
mirec2403.4.2019 11:29 #3 Re:
Na dlažbe sa pracuje, minimálne na Švantnerovej a Drobného, ale zatiaľ len na priechodoch, tam ju rozobrali a prekryli doskou... Inak dnes začali riešiť aj ten starý prístrešok na Damborského, ale tam pomôže asi len kompletná výmena v rámci rekonštrukcie električkovej trate.
gejza3.4.2019 10:08 #2 Re:
ďakujem autorovi, je to super článok .... možno by ešte stálo za zmienku získať info o tom, kto a v akom stave tieto "diela" preberal, aké tam platia lehoty ohľadom záruky, resp. lehoty vzťahujúce sa k použitiu EU-fondov a skúsiť ukázať prstom na možných vinníkov .... vopred ďakujem ...

ospravedlňujem sa za neodborné výrazy, som len laik
pharel3.4.2019 9:27 #1 Re:
Este by bolo dobre dodat, ze zastavka Blumental bola zle vyspadovana, nakolko ked su vacsia dazde v lete, na strane Danoveho uradu je tam "jazero" v okoli automatu na listky a zastavkoveho pristresku az takmer k priechodu pri krizovatke s Vazovovou a dokonca aj ten priechod pri Delli je vzdy zaplaveny a musime preskakovat obrovske mlaky.
Inak kto vlastne objednal tie informacne tabule pocas realizacie ked vedeli ze nie su nejako technicky kompatibilne s otatnymi? Ach jaj.