DPMK ponúka záujemcom o profesiu vodiča MHD príspevok až 1500 €

Nedostatok vodičov autobusov chce DPMK riešiť novými náborovými a stabilizačnými príspevkami.


Ilustračné foto © Dispecer


Nedostatok vodičov autobusov v týchto dňoch spôsobil výpadky niektorých spojov MHD. Aby dopravný podnik takýmto situáciám predišiel, záujemcov o profesiu vodiča autobusu MHD, ale aj ich vodičov, sa rozhodol motivovať náborovým, resp. stabilizačným príspevkom až vo výške 1500 €.

Nevypravenosť všetkých autobusových spojov MHD nie je problémom iba košického dopravného podniku. Podobnú situáciu, ktorá je zavinená nedostatkom vodičov MHD, zaznamenávajú aj v Bratislave, Žiline či Nitre. Podľa dlhodobých prognóz sa bude táto situácia v nasledujúcich rokoch zhoršovať, dopravné podniky preto pri nábore vodičov prichádzajú s mnohými  motivačnými faktormi – náborovým príspevkom, príspevkom na cestovné, stravu či ubytovanie.

S podobnou iniciatívou prichádza aj Dopravný podnik mesta Košice. Záujemcov o profesiu vodiča autobusu MHD, ale aj vodičov, ktorí sú už jeho zamestnancami, sa rozhodol motivovať náborovým / stabilizačným príspevkom vo výške 1500 €. Prvú splátku vodič dostane po odpracovaní jedného roka. Podmienkou na získanie celého príspevku je odpracovať v DPMK 5 rokov.

Okrem tohto finančného príspevku záujemcom o prácu vodiča MHD aktuálne ponúkame rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny C na skupinu D vo vlastnom stredisku autoškoly. Ak s DPMK podpíše pracovnú zmluvu, celý kurz mu dopravný podnik uhradí. S nástupom do zamestnania získa nový vodič tiež všetky benefity zamestnanca DPMK.

Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť starší ako 24 rokov, zdravotne spôsobilý, okrem vodičského oprávnenia skupiny D musí absolvovať aj psychologické testy a získať kvalifikačnú kartu vodiča pre osobnú dopravu.

Keďže profesionálnych vodičov nie je na trhu práce dostatok, alternatívou trvalého pracovného pomeru v DPMK je aj dohoda o vykonaní práce. Ak by záujemcom o túto formu spolupráce chýbala časť z potrebných dokladov – napr. kvalifikačná karta vodiča, či potvrdenie o psychologickej spôsobilosti – naša spoločnosť mu získanie dokladov uhradí v plnej výške. Podmienkou je, že v DPMK odpracuje 5 rokov.

Rozšírte rady vodičov košickej MHD!

Záujemcovia o pozíciu vodiča autobusu MHD môžu žiadosti so životopisom zasielať e-mailom na adresu ludskezdroje@dpmk.sk alebo poštou na adresu DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice.

Dopravný podnik aj naďalej pokračuje v aktivitách, ktoré majú nedostatok vodičov MHD zmierniť. Pripája sa k iniciatíve Združenia dopravcov Slovenska, ktoré sa snaží o zmenu legislatívy ohľadne minimálneho veku vodiča autobusu (podľa európskeho práva ním môže byť každý po dosiahnutí 21 roku, slovenská legislatíva určuje minimálny vek až 24 rokov).  

DPMK tiež uvažuje aj o rozšírení pôsobnosti svojho strediska autoškoly. Ich snahou je umožniť záujemcom o profesiu vodiča osobnej dopravy, aby si po absolvovaní kurzu autoškoly mohli rozšíriť vodičské oprávnenie skupiny B na skupinu D.


3.8.2017
-TS DPMK-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Alco19.8.2017 14:59  +1#1 Re:
1 500 euro za 5 rokov, 4,17 euro za hoďku, žiadne cestovné lístky zadarmíko - ani pre rodinných príslušníkov, no to bude určite v pondelok na Bardejovskej nával prácechtivých nových vodičov...hááááá