Mesto bude 19.5.2014 prezentovať, ako bude vyzerať petržalská električková radiála
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Verejná prezentácia sa uskutoční 19.5.2014 o 17:00 v budove Technopolu.


Ilustračné foto © intony


Slovenská metropola pozýva na verejnú prezentáciu výsledkov súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Prezentácia bude 19. mája t.r. (pondelok) od 17.00 h. v priestoroch Technopolu (Kutlíkova 17, I. poschodie). Anonymnú ideovú urbanistickú súťaž vypísal primátor Milan Ftáčnik v novembri 2013. Cieľom súťaže bolo nájsť inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia v kontexte zavedenia električky do Petržalky. Prvýkrát bol do odbornej poroty zaradený zástupca verejnosti, ktorý bol za účasti notára vyžrebovaný spomedzi 39 prihlásených záujemcov (Emil Halik). Výsledky práce medzinárodnej odbornej poroty bude verejnosti prezentovať jej predseda Peter Gero a hlavná architektka mesta Ingrid Konrad. Na prezentácii sa zúčastní bratislavský primátor, starosta Petržalky Vladimír Bajan, odborní zamestnanci magistrátu i spracovatelia návrhov. 

Pri anonymnej ideovej urbanistickej súťaži návrhov ide o územie, ktorým bude v budúcnosti viesť nosný systém mestskej hromadnej dopravy a v ktorom sa dlhodobo pripravuje udržateľný rozvoj tejto lokality. Návrhy, ktoré postúpili do II. kola na priame rokovacie konanie, vybrala deväťčlenná odborná porota spomedzi 15 odovzdaných návrhov. Výsledok súťaže sa stane podkladom na obstaranie urbanistickej štúdie, a bude taktiež slúžiť na vypracovanie územných plánov zón podrobne regulujúcich budúci rozvoj dotknutého územia. Porota určila ako najlepší návrh a prvú cenu udelila autorom prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD., a Ing. Ladislavovi Benčekovi so spoluautormi Ing. Karolom Görnerom a Ing. arch. Luciou Štefancovou a so spolupracovníkmi Ing. arch. Igorom Hianikom a Ing. arch. Nikolou Winkovou. Druhú a tretiu cenu porota na základe veľkého kvalitatívneho rozdielu neudelila.

Medzi členmi poroty bola hlavná architektka Ingrid Konrad, architektka Eva Balašová, dopravný inžinier Tibor Schlosser, petržalskú samosprávu zastupovala architektka Zuzana Kordošová. Z externého prostredia v porote pracoval architekt Juraj Šujan za Slovenskú komoru architektov, architekt Patrik Kotas z Prahy, odborník na verejné priestory, mestskú koľajovú dopravu. Medzi zahraničnými členmi poroty boli odborníčka na rozvoj mesta Alena Kubová-Gauché z Paríža a špecialistka na verejné priestory, električkovú dopravu, architektka Barbara Jakubíková zo Štrasburgu. Súťažné návrhy nájdete na linku http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11041755&p1=11049947.

Porota pri víťaznom návrhu ocenila, že ideové riešenie ponúka vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Petržalky, ktoré v rôznych priestorových formách vstupujú do mestskej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcimi polyfunkčnými centrami a sú priestorovo viazané na električkovú trať s novonavrhnutými zastávkami. Trať je pritom riešená na úrovni terénu, vďaka čomu sa električka stáva integrálnou súčasťou parteru mesta a mestskej krajiny, a jej zástavky budú iniciačnými bodmi vzniku nového mestského priestoru v nadväznosti na súčasnú Petržalku.

Na priame rokovacie konanie vyzvalo mesto aj autorov návrhov, ktoré získali druhý a tretí najvyšší počet bodov udelených odbornou medzinárodnou porotou podľa kritérií hodnotenia definovaných v podmienkach verejnej súťaže. Ide o  Aprox-Dopravoprojekt a kolektív autorov okolo Ing. arch. Tomáša Šeba. Definitívny víťaz obstarávania, spracovateľ urbanistickej štúdie na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, bude známy po rokovacom konaní, ktoré v týchto dňoch prebieha podľa pravidiel definovaných zákonom o verejnom obstarávaní.


13.5.2014
-TI HMB-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Zobudeny14.5.2014 13:05  +2#1 Re:
Dufam, ze sa spravi videozaznam, pre tych co nemozu dojst :/