Magistrát si osvojuje vybudovanie novej električkovej trate okolo SND
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Zatiaľ nie je jasné, či nová trať povedie po Pribinovej, alebo po Landererovej ulici.

Magistrát hlavného mesta považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyhovujúce riešenie verejnej dopravy v oblasti nových rozvojových projektov v zónach Chalupkova, Pribinova, Klingerka, Nové Nivy a Cvernovka. Zamerať sa chce najmä na rozvoj električkovej dopravy.

Električková trať Miletičova - Košická - Pribinova/Landererova

Spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) predstavila v roku 2017 zámer na vybudovanie novej električkovej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu s napojením na oboch koncoch na existujúce električkové trate, čím by vznikol mestský električkový okruh. O rok neskôr spoločnosť JTRE predstavila výsledky porovnávacej štúdie, v ktorej boli posudzované viaceré varianty vedenia novej električkovej trate. Štúdia ako najvýhodnejšiu určila práve trasu cez Pribinovu a Košickú ulicu.

Na podobnom návrhu pracuje v súčasnosti aj magistrát hlavného mesta, pričom zvažuje vedenie trate popred alebo poza budovu Slovenského národného divadla. "Mesto v súčasnosti posudzuje dve varianty trasy električky v zóne Chalupkova, a to popred budovu SND po Pribinovej ul. alebo poza budovu SND po Landererovej ul. Pokračujúca časť trasy vychádza optimálne po uliciach Košickej a Miletičovej s logickým napojením na ružinovskú električkovú radiálu a tiež električkový uzol Trnavské mýto. Zámerom mesta je rozčleniť električkové trasy cez centrum mesta vybudovaním okruhu, prepájajúceho radiály medzi Šafárikovým námestím a Trnavským mýtom a zároveň preveriť trasu novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune," uvádza sa v tlačovej správe magistrátu.

Pri hľadaní optimálnej trasy novej trate magistrát berie do úvahy najmä urbanistické a dopravné kritériá. "Z urbanistického hľadiska sú to najmä vhodné pôsobenie eletričkovej trasy vo verejnom priestore mestského bulváru, námestia a predpolia SND. Z dopravného hľadiska sa zaoberáme najmä dopravnokapacitným posúdením potrieb nového mestského centra po jeho dobudovaní," priblížil magistrát.

O tom, kedy by sa mohla nová električková trať začať realizovať, je ešte predčasné hovoriť. "Po vyhodnotení optimálnej trasy podľa názoru odborného tímu na meste budeme riadne pokračovať v procesoch environmentálneho a územnoplánovacieho posúdenia navrhovaného riešenia. Rýchlosť procesu závisí od priebehu prerokovania potrebných stupňov posudzovania a projektovej dokumentácie; keďže ide o prioritnú investíciu vo verejnom záujme, mesto má záujem hľadať spoločenskú podporu pre najlepšie odborné riešenie," uviedol magistrát.

Ďalšie plánované električkové a trolejbusové trate

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí vzalo na vedomie správu o preverení možností rozvoja električkových a trolejbusových tratí dopravným modelom. Posudzované boli trate navrhované podľa Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 (aktualizácia z roku 2016). Vyhodnocovanie bolo realizované na základe Územného generelu dopravy a na základe výsledkov sa odporúča realizovať štúdie realizovateľnosti pre nasledujúce električkové a trolejbusové trate:

  • ET Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Prievoz – Slovnaft (predĺženie do Podunajských Biskupíc sa odporúča ponechať len ako územnú rezervu)
  • ET Riazanská – Tomášikova – Prievoz (tangenciálne prepojenie Račianskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály s napojením na trať do Slovnaftu)
  • Predĺženie ET z obratiska Astronomická k plánovanej železničnej zastávke TIOP Ružinov
  • TT Karadžičova – Eurovea (zatrolejovanie úseku linky 210, kde jazdí na pomocný pohon)

Pre električkovú trať do Janíkovho dvora a trolejbusovú trať v Mlynskej doline je riešenie štúdie realizovateľnosti bezpredmetné, keďže tieto projekty sú už v príprave a budú sa realizovať.

Pre zvyšné projekty odporúča Územný generel dopravy ponechanie len územnej rezervy, takže v súčasnosti nie je potrebné ani spracovať štúdie realizovateľnosti pre trate:

  • ET Dúbravka – Bory – Devínska Nová Ves
  • TT Trnávka – Zlaté piesky
  • TT Trnávka – Avion Shopping Park (– Letisko)
  • TT Košická – Most Apollo – Bosákova
  • TT Patrónka – Tesco Lamač

Grafické znázornenie navrhovaných tratí tak, ako ich navrhuje územný plán mesta a územný generel dopravy, je možné násť v sekcii Mapy – Plánovaný rozvoj električkových tratí a Plánovaný rozvoj trolejbusových tratí.


3rd Jul 2019
-mhd-

Comments

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

lostrail27.7.2019 16:36 #54 Re:
Este k tej J&T trati: ona nenahradi potrebu ET na Mlynskych Nivach. Zaroven suhlasim s tvrdenim, ze trat treba tahat, kde je na to miesto. A preto aj v pripade, ze sa nakoniec trat cez Pribinovu postavi, samostatna trat by mala viest cez Dostojevskeho rad a Karadzicovu, ked je na to miesta dost (samozrejme by bolo treba zabrat do pozemkov susednych budov, ale napr. Allianz ma zbytocne velke nadvorie napriklad). Ak by vznikol problem s vytazenostou krizovatky Nivy, este je alternativa elektricku tahat cez Tovarensku (aj ked pri tomto sa nuka viacero moznosti, napr. aj zrusit prave odbocenia uplne, ked sa da prejst cez Tovarensku a napr. k VUB sa aj tak lepsie da dostat z Parickovej, od Niv zasa umoznit prejst doprava popred VUB na Parickovu a odtial potom smerom na Kriznu, od Karadzicovej zo severovychodu odbocit cez Maly trh a od Dunajskej cez 29. augusta, co by urcitu cast aut z Niv rozlozilo na vacsiu plochu. To samozrejme nie su jedine riesenia.).
trolejbus620726.7.2019 10:54 #53 Re:
Reply on #52 od Solider:
To mi je jasné, ale rýpnuť si môžem, či radšej nie? 😏
Solider26.7.2019 10:02 #52 Re:
Reply on #50 od trolejbus6207:
Obávam sa, že tam bude jazdiť všetko 😂
Viko25.7.2019 18:35 #51 Re:
Reply on #43 od dns.mk:
Nemusí, ani to nikde netvrdím. Osobne by som vyhnal autá z celej Štúrovej, čiže by nebolo po Dunajskej veľmi kam smerovať.
Skôr mi ide o to, že tam sú dva problémy - prvý: segregovanú trať + miesto pre nutnú obsluhu + chodníky schopnej šírky + dostatočné cyklopruhy tam ťažko narveš (hlavne pri maďarskej škole a pri križovatke s Lazaretskou). Druhý: ak veľa Bratislavčanom* pripadá dopravný model Obchodnej (neširoká ulica + hustá premávka MHD ) ako niečo obťažujúce, neopakoval by som rovnaký model ale išiel radšej trasou, kde je dosť miesta na plnohodnotné rozčlenenie priestoru.
Lebo predsalen, ísť zo stanice 4,1km cez pokojnú Dunajskú alebo 4,8 cez nábrežnú štvrť s veľkým dopytom podľa mňa nie je taký dramatický rozdiel, aby sa to oplatilo duplikovať a už vôbec nie nábrežie obísť úplne. A ten, kto sa ponáhľa, aj tak radšej pôjde tri kiláky po Karadžičke a Šancovej (aspoň si myslím, že kvôli novopreťaženým Nivám tam chtiac-nechtiac budú musieť zaviesť buspruhy). Pri existencii Štefánikovej by samozrejme trolejbus o toľko kratší nebol, ale bohužiaľ silno pochybujem, že ju v blízkej dobe niekto postaví, všetci zostali vyplašení z hystérie okolo tej buspruhovej akcie.

(* disclaimer - ja sa k nim neradím, úprimne tomu postoju nerozumiem. Lenže mesto nie som len ja, takže nechcem pretláčaať môj názor ako jediný správny)

Druhá vec, treba myslieť aj na širšie hľadisko. Podľa mňa nestačí hurá štýlom si povedať "jéj, pekná rovná ulica čo ústi v zaujímavom bode" a hneď jej aj prikladať nejaký závratný význam. Či už ide o budovanie NS MHD, alebo ambiciózne predstavy o rozťahovaní pešej zóny. Lebo veď fajn, spraví sa pešie Nám. slobody aby bol celistvý kampus STU, spraví sa peší bulvár na Radlinského lebo Obchodná č.2, spraví sa pešia zóna na Mickiewiczovej lebo si neželáme tranzit cez centrum, spraví sa obmedzený režim na Špitálskej nech tam ide len koncová doprava, spraví sa pešia zóna na Dunajskej kvôli koľajám - a hoci každé jednotlivo neznie zle, výsledok podľa mňa nebude mať dokopy želaný efekt, lebo naše mesto nie je tak zaľudnené a ekonomická sila nedosahuje úroveň, aby sa zrazu uživila prevádzka za prevádzkou, ktorá by motivovala pestrý pohyb a la miliónové metropoly na takej veľkej ploche.
A keďže ľudia - nielen u nás, ale aj vo svetovej praxi - nenávidia radikálne rezy a dramatické prestavby, radšej by som volil cestu miernych postrčení - ak spravíme z ulíc širšieho centra kultúrne jednosmerky, kde bude správna deľba priestoru, dostatok rastlinstva pomedzi nutné minimum parkovacích boxov, príjemné povrchy, vhodné osvetlenie, mobiliár motivujúci zastaviť sa a tráviť čas, miesto na letné terasy a rôzne drobné aktivity... tak ľudia časom aj sami zistia, že tie zvyšné štyri boxy nepotrebujú a radšej si tam spravia čojaviem stánok; že možno im do "nového" fungovania viac zapadá nemať v tej ulici ani jedno auto a kopať si na bývalej ceste loptu...
Lenže keď mesto ani MČ nemajú na to, aby každý rok opravili hoci len jednu ulicu do takejto formy complete street (lebo na rovinu, Števčík bol tiež dosť autoslavský), tak je podľa mňa nezmysel očakávať obrovské dopravné stavby. A preto chápem postoj magistrátu, že volí trasu najväčšieho dopytu, kde je navyše potenciál získania mimorozpočtových zdrojov viac než veľký.

TLDR: obmedzujme autá, ale civilizovaným spôsobom, a MHD veďme s rozmyslom tam, kde sú najlepšie podmienky, nie kde je najkrajšia priamka po mape.
trolejbus620725.7.2019 16:06 #50 Re:
Reply on #49 od Solider:
Jednoznačný súhlas, ak sa náhodou raz dostavajú Rázsochy, bude to ideálne miesto pre nasadenie dvojmotorového drátolezu 😏
Solider25.7.2019 12:07  +3#49 Re:
Reply on #35 od Peter6607:
Ťažko povedať, kedysi magistrát nebol veľmi naklonený myšlienke zatrolejovania Lamača. Podľa mňa niet inej lokality mimo centra mesta, kde by zatrolejovanie malo také opodstatnenie.
S499.102325.7.2019 9:03 -1 +1#48 Re:
Reply on #44 od dns.mk:
Ale Dunčík, za koho sa tu chceš vydávať? A čo tu mimobežne trepeš? Keby ten istý projekt presadzovali modré gumy, tak budeš slintať od radosti.
trolejbus620724.7.2019 23:32  +3#47 Re:
Reply on #45 od dns.mk:
Môžeš sa prikrývať len takou perinou, na akú máš, bratislavská MHD je brutálne podvýživená.
Naozaj fandím Vallovi, aby ju z toho marazmu vytiahol, ale nejaký obrovský rozvoj v krátkej dobe sa očakávať nedá, už len pokračovanie ET do Petržalky trvá nekonečne dlho a to je akcia, ktorá je finančne pokrytá ojrofondami. Prioritou mesta by mala byť ET do Podunajských Biskupíc, ako som písal v príspevku #28, tam je situácia s dopravou najkritickejšia.
si24.7.2019 22:46  +4#46 Re:
Reply on #45 od dns.mk:
pravdupovediac neviem no, ale tych par ciest (menej ako 10) co som tento rok v rannej spicke absolvoval L4 zo zlatych pieskov do mesta tak som len mohol ticho zavidiet kulturu cestovania oproti sardinkarni ktora byva v rovnaky cas na racianskej a tak mi riesenie paralelnej trasy z dovodu posilnenia kapacity na tejto radiale nepripada az tak urgentne potrebna....
ale moze to byt naozaj len moj individualny dojem....
dns.mk24.7.2019 22:27 -2#45 Re:
Reply on #28 od trolejbus6207:
Inak vo vedení mesta je zmena. Pokiaľ to Vallo myslí vážne so zlepšením kvality MHD a jej rozvoja, tak by mal mať odvahú aj na takéto projekty. Druhá trať zo Zlatých Pieskov je z môjho pohľadu strategická pri preprave cestujúcich od Senca a obcí v danom smere. T.j. prídu busy zo Zálesia, Novej Dedinky a Turne a skončia na ZP kde ľudia prestúpia na električku a cez okno zamávajú tým menej uvedomelým v autách čo stoja v zapche, zatiaľ čo električka ide po vlastnom telese bez zdržania. Na smer Senec sa sťahujú ľudia, stavajú sa nové RD a menšie bytovky, co je jasný zdroj cestujúcich. Otázka teraz je, že či rozšírime električkovú sieť o nové radiály aby dostali mozgy autičkárov impulzy na premýšľanie, že auto nechajú doma, alebo to necháme tak, ako je. S Dúbrsvkou cez Patrónku to isté. Videl som X električkových tratí, ktoré všemožne podjazdami a nadjazdami štrikujú mestom a ide to. Zas nemám rád, keď pri týchto návrhoch niektorí píšu ako keby bola Bratislava nejaký brazílsky slum, kde zmestíš len auto.
dns.mk24.7.2019 22:15 #44 Re:
Reply on #31 od S499.1023:
A Vašou hnacou myšlienkou je čo? Duševná porucha blúznenia o chlpáčovi a tolerancia kriminálnikov, ktorí okrádajú štát na daniach? Ak okrádaniu štátu hovoríte úspech, tak je pre Vás úspech aj to, že to zaplatí zo svojho vrecka občan, ktorý nespáchal trestný čin ekonomického charakteru. Človek, ktorý schvaľuje prenesenie zodpovednosti z vinníka na nevinného je psychopat schopný poškodiť obeť a odškodniť škodcu. Blahoželám, že ste tu diskutujúcim napľuli do tväre Vašim vyjadrením. Takže dúfam, že si "plácneme" a ja Vás prídem vykradnúť, ešte Vás aj napadnem fyzicky a verím, že vy sám svojím videním svete prehlásite seba za "hejtera", či páchateľa trestného činu a mňa prehlásite za úspešného človeka. Dobre? 🙂
dns.mk24.7.2019 22:06 #43 Re:
Reply on #40 od Viko:
Otázka: Musí byť nutne Dunajská prístupná pre IAD v súčasnom rozsahu? Podľa mňa nie. Ulice naokolo postačujú pre IAD a kus vyhradeného priestoru pre električku by bol plus pre MHD. IAD treba v centre obmedziť a MHD zvýhodniť ak chceme mať výsledky. Ale tie nebudú, ak pri každom riešení sa nám rozklepú kolená pri otázke :"Ale čo IAD užívatelia?" ... 20-30 rokov anarchie autičkárov stačilo, ukázali, že takto systémom 1 auto = 1 človek, to nejde, pretože tu by to došlo až do popretia fyziky a jazdilo by aj 0,5 človeka na 1 auto keby to bolo možné. Našťastie sa slovenský šofér nevie roztrhnúť.

Cez Šafko neriešim Nivy. Ak mi dorazí na Kamenné električka od Hodžka (ak bude trať cez Štefánikovu), tak vliecť ju zachádzkou cez Šafko isto nebudem a už vôbec nie U-čkom cez SND. Je to dlhšie kilometricky a tiež iracionálna zachádzka. Stačí premerať na Google Maps.
si24.7.2019 18:02 #42 Re:
Reply on #36 od lostrail:
volakedy som mal podobne sny, akurat usek z mesta po patronku som skor uvazoval pozemne popod kramare (s obsluhou prislusnej zastavky pri nemocnici)

hlavnym problemom su ale peniaze....
Viko24.7.2019 16:10 #41 Re:
Reply on #39 od Peter6607:
Božínku, prečo by stavali strať zrovna na kanalizácii a výškových rozdieloch?
Veď električka nemusí viesť zásadne symetricky po pozdĺžnej osi ulice... Kde na ňu nie je kvôli sieťam vhodné podložie, tam sa umiestni cesta (veď už aj len kríženia ostrovčeka cestou dokazujú, že tá cesta ponad to môže viesť) a elina môže ísť buď po strane, alebo separé každý smer po svojom kraji.
Viko24.7.2019 16:02 #40 Re:
Reply on #26 od dns.mk:
Zas raz znova nerozumiem tvojej predstave.

Keď má nová AS hlavný vstup od rohu Košickej a Svätoplukovej, nie je dostatočné obslúžiť ju z Košickej? A akým spôsobom to znemžňuje spraviť odbočku na Mlynské Nivy smer PB?
Či naozaj je rozumnejšia voľba pokúšať sa šachovať s obmedzeným priestorom na Dunajskej (alebo nepodaj úplne šialene na Grosslingovej)? Cez Šafko tá linka na východ nedorazí? 😃
Peter660724.7.2019 15:55 #39 Re:
Reply on #38 od Viko:
Čiže tá kanalizácia a výškové rozdiely, na tom sa dá len tak postaviť trať? Nie je ostrovček ako ostrovček...
Viko24.7.2019 15:44 #38 Re:
Reply on #30 od trolejbus6207:
Podľa mňa Kazanská je z celej trasy najmenší problém. Veď v sídliskovej časti je úplne luxusný trojpruh a široké zelené pásy. Medzi novými bytovkami by sa to pri zmene usporiadania (zrušenie ostrovčeka, "viedenské" pruhy, miesto rôznych podivných trávničkov bulvárový chodník so stromoradím) vošlo tiež. Slovnaftská by zrejme potrebovala len preparkovať kamióny. Skôr si treba strážiť, aby bolo kadiaľ prejsť cez Domové role. A najväčší zádrhel je samozejme Prievoz - keďže sa zavrhlo potiahnutie Mlynských Nív, aktuálne sa v tom koridore už povoľuje výstavba a teda zostáva viacmenej len ho celý obísť po trase bývalej vlečky paralelne s Bajkalskou... 😕
trolejbus620724.7.2019 15:24 #37 Re:
Reply on #36 od lostrail:
Niektoré Tvoje predstavy trasovania sú z ríše snov, ale budiž, takže už treba vyriešiť len maličkosť - kto to zaplatí?
lostrail24.7.2019 14:38 #36 Re:
Reply on #28 od trolejbus6207:
Elektricka cez Patronku do Dubravky utopia nie je a raz sa nou niekto urcite zaoberat bude. Jedno miesto, ktore naozaj je problematicke, je zuzenie pri muzeu dopravy. Tam by si to pytalo odvaznejsie riesenie, ako napr. celu krizovatku pri SAV a cast Prazskej zapustit a elektricku tahat ponad to (rusenie pruhov pre IAD v tomto mieste by bolo mozne iba v pripade vybudovania severnej tangenty, co by bolo potrebne porovnat z hladiska ceny s tym zapustenim).

Dalej je to ale brnkacka, ved su tam BUS pruhy, ktore moze elektricka zdielat, pripadne sa cely ansambel moze posunut do stredu a pre auta zostanu krajne pruhy.
Elektricka cez Patronku moze prejst priamo spolu s busmi na signal volno pre priamy smer (+preferencia).

Zastavka Patronka by sa cela prebudovala tak, aby vznikol integrovany uzol, pricom idealne by bolo posunut ju blizsie ku krizovatke, kde je megalomansky vela miesta na to, aby elektricky aj autobusy mali vlastne nastupiska a bolo mozne zrealizovat urovnove aj mimourovnove pesie trasy k dalsim zastavkam. Zaroven by sa zlepsil prestup na linky cez Mlynsku Dolinu a Kramare.
Aj ked to nie je nevyhnutne a ide skor o lakocinku, uplne najlepsie by bolo smer Kramare - Mlynska Dolina zapustit pod zem, lave odbocenie do mesta od Limbovej zrusit (da sa to obist okolo vojenskej nemocnice, alternativne by sa mohla zobojsmernit ulica Pri suchom mlyne a vybudovat z nej nadzemnu odbocovaciu rampu na Prazsku. Pre lave odbocenie smer Lamac by sa vybudovala podzemna vetva, ktora by vyustovala priblizne v mieste, kde je dnes rychlonabijacka pre elektrobusy.
Dalej celkove preriesenie krizovatky Limbova x Pri suhom mlyne je potrebne uz strasne dlho, lebo je extremne nebezpecna). Je to slusny kandidat na CSS v synchro z Patronkou. Osobne by som vsak bol vdacny aj za to, keby tam konecne vyriesili to chuda zrkadlo, ktore trpi tazkymi depresivnymi stavmi a pozera cele roky do zeme, co je urcite preto, lebo nema kamarata, ktory by ukazoval smer od Patronky, ktory jednoducho nevidno.

Miesto pre elektricku je aj dalej. Pri Westende by stacilo zobrat autam jeden odbocovaci pruh vlavo, aj tak je tam zbytocny. V opacnom smere by boli pruhy len dva, namiesto troch. Vyvazene by to bolo pojazdovanim elektrickoveho zvrsku autobusmi.

Zapustenim by sa docielilo, ze samotna zastavka Patronka by mohla byt priamo nad krizovatkou, co by prave cestujucim este viac ulahcilo situaciu. Na druhej strane ani riesenie na niektorej strane krizovatky by nebolo zle.

Dalej na Lamacskej ceste uz nie je problem nikde, miesta je tam na rozdavanie. Harmincova je o nieco malo tvrdsi oriesok, pretoze miesto pre elektricku moze byt len na severnej strane alebo v strede ulice po jej rozsireni (ak sa bude pocitat s rezervou).
Problem je prave na nadjazde ponad dialnicu, ktory by sa musel prebudovat tak, aby po nom mohla jazdit aj elektricka.
Napojenie na trat v Dubravke je uz jednoducha zalezitost.

Tiez by malo zmysel pokracovat elektrickou aj do Lamaca, minimalne k vlakovej stanici.

Dovod pre takuto trat je jednoduchy - Stvrt Bory pritiahne mnozstvo novych obyvatelov, pricom nie kazdy bude chciet jazdit vyhliadkovou trasou cez Karlovku. Navyse sa moze ukazat, ze busy na to v buducnosti stacit nebudu. K tomu je potrebne pridat aj zalohu trate v pripade mimoriadnej udalosti, t.j. ked sa nieco stane v Karlovke, bude mozne elektricky viest z opacnej strany a zakoncit ich napr. na obratisku v KV, ci Dubravke.
Peter660724.7.2019 14:18 #35 Re:
Reply on #32 od Solider:
Budú takto konečne uvažovať aj kompetentní?