Úprava cestovného poriadku (from 29th Jun 2014)
 • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Hlavné zmeny sú v doprave na Klokočinu, Diely, Chrenovú a do Priemyselného parku. Cyklobus mierne zmení trasu.


Illustrative photo © Valec


Od nedele 29. júna 2014 vstupuje do platnosti úprava cestovného poriadku MHD.

Doprava do Priemyselného parku Sever

Pre zmenu pracovnej doby spoločnosti Foxconn boli v marci postupne zavedené posilové spoje. Po vyhodnotení ich skúšobnej prevádzky sa zapracovávajú do cestovných poriadkov nasledovne:

Linka 17

 • nové spoje:
  • pracovných dňoch o 14.11 h zo zast. Priemyselný park IV na Kmeťovu
  • pracovných dňoch o 22.11 h zo zast. Priemyselný park IV na Kmeťovu
  • sobotu o 5.18 h zo zast. Mikovíniho do Priemyselného parku
  • sobotu o 14.12 h zo zast. Priemyselný park V na Kmeťovu
 • zrušený spoj:
  • pracovných dňoch o 15.02 h zo zast. Priemyselný park V na Kmeťovu

Linka 94

 • nový spoj:
  • pracovných dňoch o 14.02 h zo zast. Priemyselný park V len po Centrum
 • zrušený spoj:
  • pracovných dňoch o 15.00 h zo zast. Priemyselný park V na Železničnú stanicu

Zrovnomernenie spojov na Triedu Andreja Hlinku a Štúrovu

Linka 13

 • posunuté spoje:
  • pracovných dňoch z 8.25, 9.25, 10.25, 11.25 a 12.25 na 8.45, 9.45, 10.45, 11.45 a 12.45 h z Kmeťovej na Vinohrady Chrenová
  • pracovných dňoch z 8.14, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58 a 12.58 na 8.19, 9.19, 10.19, 11.19, 12.19 a 13.14 h z Vinohradov Chrenová na Kmeťovu

Zmenou sa dosiahne rovnomernejšie rozvrhnutie spojov v úseku Centrum – Atletický štadión a späť a tiež v úseku Centrum – Hypermarket Tesco – Rybárska a späť.

Linka 33

 • posunuté spoje:
  • pracovných dňoch z 8.56, 9.56, 10.56, 11.56 a 12.56 na 8.26, 9.26, 10.26, 11.26 a 12.26 h z Viničiek na Železničnú stanicu
  • pracovných dňoch z 8.33, 9.33, 10.33, 11.33 a 12.33 na 8.03, 9.03, 10.03, 11.03 a 12.03 h od Železničnej stanice na Viničky

Úprava súvisí so zmenou na linke 13 a taktiež sleduje rovnomernejšie rozvrhnutie spojov v úseku Centrum – Hypermarket Tesco – Rybárska a späť.

 • úprava obmedzenia linky počas školských prázdnin:
  • ráno z Viničiek budú počas školských prázdnin ponechané všetky spoje
  • ráno zo Železničnej stanice budú počas školských prázdnin všetky spoje zrušené

Večerné spojenie od Hypermarketu Tesco smerom na Diely

Linka 13

 • nový spoj:
  • celotýždenne o 21.16 h zo zast. Hypermarket Tesco na Kmeťovu

Zavedenie spoja reaguje na požiadavku na zabezpečenie odvozu zamestnancov obchodného centra po ukončení pracovnej zmeny o 21. hodine.

Spoj sa zriaďuje na skúšobnú dobu 3 mesiacov, po ktorej bude rozhodnuté o jeho ponechaní alebo zrušení na základe výsledkov obsadenosti.

Zmena trasy cyklobusu

Linka C35

 • zmena trasy linky - premávať bude bez zachádzky cez Železničnú stanicu

Vylúčením zachádzky na zastávky s nízkou frekvenciou cestujúcich sa ušetrí jazdná doba 5 minút pre cestujúcich medzi Klokočinou a Mestským parkom.

Cyklobus tak po novom nebude obsluhovať zastávky Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica a Centrum (pri tržnici). V smere jazdy na Klokočinu zastaví na zastávke Centrum pri Tescu, ako ostatné linky týmto smerom.

Ďalšie zmeny

Na linke 7 budú v pracovných dňoch ráno mierne upravené časy odchodov v smere z Kalvárie na Klokočinu v rozsahu 1-2 min.

Od rovnakého dátumu tiež dochádza k zmene názvu zastávky Nipek. Nový názov tejto zastávky bude Pekárne. Zastávku obsluhujú linky 8, 18 a 21.


22nd Jun 2014
-Vladimír-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.