Dopravný podnik zmodernizuje vozovne Hroboňova a Jurajov dvor
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Nové vozidlá MHD dostanú aj modernejšie prostredie pre ich údržbu.

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v polovici mája 2014 verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby "Modernizácia údržbovej základne DPB". V rámci tejto modernizácie bude obnovená údržbová základňa v trolejbusovej vozovni Hroboňova a v kombinovanej vozovni Jurajov dvor (Trnávka).

V prípade vozovne Hroboňova bude predmetom modernizácie stredisko ľahkej údržby trolejbusov, ktoré dostane novú portálovú umývaciu linku pre trolejbusy, nové zdvíhacie zariadenia pre trolejbusy, trolejové vedenie v hale vozovne a novú čistiareň odpadových vôd. Okolo areálu vozovne bude vybudovaná aj protihluková stena.

Vo vozovni Jurajov dvor (Trnávka) sa rekonštrukcie a modernizácie dočkajú strediská ľahkej údržby trolejbusov a električiek a tiež aj stredisko opráv autobusov. Stredisko pre trolejbusy bude modernizované v podobnom rozsahu ako vo vozovni Hroboňova. Existujúce stredisko ľahkej údržby električiek dostane nové zdvíhacie zariadenia pre električky a nové pieskové hospodárstvo slúžiace na skladovanie, dopravu a výdaj piesku pre električky. Navyše bude vystavaný blok pre údržbu nových nízkopodlažných električiek, ktorý bude zahŕňať novú portálovú umývaciu linku pre električky a podúrovňový sústruh na obnovu jazdného profilu električkových kolies bez ich demontáže. Súčasťou bude aj čistiareň odpadových vôd.

V stredisku opráv autobusov budú zmodernizované tri haly opráv, ktoré dostanú nové zdvíhacie zariadenia a odsávanie výfukových plynov.

Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 25. júna 2014. Víťazná ponuka bude určená na základe ekonomícky najvýhodnejšej ponuky s kritériami Celková cena (80) a lehota výstavby (20). Predpokladaná hodnota zákazky je 13,6 mil. € bez DPH. Súčasťou zákazky je okrem samotných prác a dodania zariadení aj vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby. Zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov z Operačného programu Doprava. Modernizácia vozovní by mala byť ukončená do 12 mesiacov od zadania zákazky.


28th May 2014
-mhd-

Comments

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

tbus28.5.2014 20:47  +3#5 Re:
Reply on #2 od Tedomík:
aby šotouši nefotili cez plot 🤣
OBUS28.5.2014 18:26 #4 Re:
Reply on #3 od gejza:
Ani nie, lebo ten hluk čo produkuje prevádzka vozovne je zrejme otravná susedom.. (v noci) takže problém je založený na relevantných dôkazoch asi meraniach... ten hluk emituje v noci údržba vozidiel (zrejme to nove vozidla neznizia? )aj ked isto by bolo rozumne počkať na nove vozidla a znovu prehodnotiť potrebu steny, resp. merani....
gejza28.5.2014 17:58 -1 +1#3 Re:
Reply on #2 od Tedomík:
načo ? ... asi z dôvodu, že niekto zo straníckych sponzorov potrebuje zákazku ....
Tedomík28.5.2014 17:27 -2 +1#2 Re:
"Okolo areálu vozovne bude vybudovaná aj protihluková stena." - Načo? Však nové ultramoderné mašiny sú enormne tiché...
Error 0x00728.5.2014 15:01 -2 +2#1 Re:
"Modernizácia údržbovej ZÁKLADE DPB"?