Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Kubra, námestie

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Inovecká, Inovecká, stred, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Gen. M. R. Štefánika, K výstavisku, Kubranská, Billa, Pred poľom, Kubrá, ZŠ, Kubrá, námestie

► Gen. Svobodu

Kubrá, námestie, Kubrá, ZŠ, Pred poľom, Kubranská, Billa, Gen. M. R. Štefánika, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
2

► Nozdrkovce

Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Biskupice, námestie, Biskupice, LOT, Biskupice, cintorín, Biskupice, čistička, Nozdrkovce

► Sihoť IV

Nozdrkovce, Biskupice, čistička, Biskupice, cintorín, Biskupice, LOT, Biskupice, námestie, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV
3

► Záblatie, Rybáre

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Bratislavská, Old Herold, Istebnícka, Kasárenská, Kasárenská, VOP, Vinohrady, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatie, Rybáre

► Gen. Svobodu

Záblatie, Rybáre, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Hanzlíkovská, Detské mestečko, Vinohrady, Kasárenská, VOP, Kasárenská, Istebnícka, Bratislavská, Old Herold, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
4

► Opatová, Maják, Kubrá, ZŠ

Saratovská, ZŠ, Saratovská, pri parku, Pod Juhom, Inovecká, Inovecká, stred, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV, Opatová, Niva, Opatová, námestie, Opatová, ZŠ, Opatová, Horeblatie, Opatová, Maják, Kubrá, ZŠ

► Saratovská, ZŠ

Opatová, Niva, Opatová, námestie, Opatová, ZŠ, Opatová, Horeblatie, Opatová, Maják, Kubrá, ZŠ, Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Saratovská, pri parku, Saratovská, ZŠ
5

► Záblatská

Saratovská, ZŠ, Saratovská, pri parku, Pod Juhom, Cintorínska, Dlhé Hony, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Ľudovíta Stárka, Piešťanská, Zlatovská, nákupné stredisko, Zlatovská, SAD, Zlatovská, VOD-EKO, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská

► Saratovská, ZŠ

Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Dlhé Hony, Cintorínska, Pod Juhom, Saratovská, pri parku, Saratovská, ZŠ
6

► Hanzlíkovská

Opatová, družstvo, Opatová, nadjazd, Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Autobusová stanica, Hasičská, Ľudovíta Stárka, Piešťanská, Zlatovská, nákupné stredisko, Zlatovská, SAD, Zlatovská, VOD-EKO, Stavokov, Priemyselný park, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatie, Rybáre, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Detské mestečko, Hanzlíkovská

► Sihoť IV , Opatová, družstvo

Záblatie, Rybáre, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Priemyselný park, Priemyselný park II, Stavokov, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Hasičská, Autobusová stanica, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Považská, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV, Opatová, nadjazd, Opatová, družstvo
7

► Veľkomoravská

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Cintorínska, Dlhé Hony, Beckovská, Biskupice, námestie, Biskupice, cintorín, Záblatie, cintorín, AKEBONO, Priemyselný park, Priemyselný park II, Stavokov, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Soblahovská, Cintorínska, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu

► Gen. Svobodu

Priemyselný park, Priemyselný park II, Stavokov, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Soblahovská, Cintorínska, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
8

► Sihoť IV

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Cintorínska, Soblahovská, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Hodžova, ZŠ, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV

► Gen. Svobodu

Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Hodžova, kotolňa, Hodžova, ZŠ, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Soblahovská, Cintorínska, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
11

► Kubrica, námestie

Saratovská, ZŠ, Saratovská, pri parku, Pod Juhom, Inovecká, Dlhé Hony, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Gen. M. R. Štefánika, K výstavisku, Kubranská, Billa, Pred poľom, Kubrá, ZŠ, Kubrá, námestie, Kubrá, Záhrady, Kubrá, Dubová, Kubrá, Kyselka, Kubrická, Kubrica, námestie

► Saratovská, ZŠ

Kubrica, námestie, Kubrická, Kubrá, Kyselka, Kubrá, Dubová, Kubrá, Záhrady, Kubrá, námestie, Kubrá, ZŠ, Pred poľom, Kubranská, Billa, Gen. M. R. Štefánika, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Dlhé Hony, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Saratovská, pri parku, Saratovská, ZŠ
12

► Biskupice, námestie

Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Jána Zemana, Karpatská, Biskupice, cintorín, Biskupice, námestie

► Sihoť IV

Jána Zemana, Karpatská, Biskupice, cintorín, Biskupice, námestie, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV
13

► Zlatovská, SAD, Gen. Svobodu

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Bratislavská, Old Herold, Istebnícka, Kasárenská, Vinohrady, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu

► Gen. Svobodu

Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
17

► Gen. Svobodu

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Cintorínska, Soblahovská, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Ľudovíta Stárka, Piešťanská, Zlatovská, nákupné stredisko, Zlatovská, SAD, Zlatovská, VOD-EKO, Stavokov, Biskupice,SOŠ LT, Priemyselný park, Biskupice, cintorín, Biskupice, námestie, Beckovská, Dlhé Hony, Cintorínska, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
22

► Autobusová stanica

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Inovecká, Inovecká, stred, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica

► Gen. Svobodu

Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
23

► Autobusová stanica

Východná, Lavičková, Pod Juhom, Inovecká, Inovecká, stred, 28. októbra, Dolný Šianec, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica

► Východná

Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Lavičková, Východná
24

► OC Laugaricio

Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Tesco, OC Laugaricio

► Sihoť IV

OC Laugaricio, Tesco, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV
25

► OC Laugaricio

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, Inovecká, Inovecká, stred, 28. októbra, Dolný Šianec, Nemocnica, Beckovská, Tesco, OC Laugaricio

► Gen. Svobodu

OC Laugaricio, Tesco, Beckovská, Nemocnica, 28. októbra, Inovecká, stred, Inovecká, Ku štvrtiam, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu
27

► Veľkomoravská

OC Laugaricio, Tesco, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Bratislavská, Old Herold, Istebnícka, Kasárenská, Vinohrady, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Tesco, OC Laugaricio

► OC Laugaricio

Bratislavská, Old Herold, Istebnícka, Kasárenská, Vinohrady, Detské mestečko, Hanzlíkovská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Zlatovská, VOD-EKO, Zlatovská, SAD, Zlatovská, Veľkomoravská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Tesco, OC Laugaricio
28

► Sihoť IV

Východná, Lavičková, Pod Juhom, Cintorínska, Dlhé Hony, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Autobusová stanica, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Hodžova, kotolňa, Žilinská, Opatovská, Sihoť IV

► Východná

Sihoť IV, Opatovská, Žilinská, Považská, kotolňa, Považská, Zimný štadión, Obchodná akadémia, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Dlhé Hony, Cintorínska, Pod Juhom, Lavičková, Východná
31

► OC Laugaricio

OC Laugaricio, Tesco, Beckovská, Nemocnica, Legionárska, Braneckého, Bratislavská, Old Herold, Zlatovce, železničná stanica, Bratislavská, Záblatie, nadjazd, Záblatie, pošta, Záblatská, Záblatie, nadjazd, Hanzlíkovská, Detské mestečko, Vinohrady, Kasárenská, Istebnícka, Bratislavská, Old Herold, Gymnázium, Legionárska, Nemocnica, Beckovská, Tesco, OC Laugaricio

Nočné linky

linkazastávky
50

► Gen. Svobodu

Gen. Svobodu, Mateja Bela, Pod Juhom, 28. októbra, Legionárska, Braneckého, Hasičská, Obchodná akadémia, Zimný štadión, Považská, Žilinská, Sihoť IV, Pred poľom, Kubranská, Billa, Gen. M. R. Štefánika, Autobusová stanica, Hasičská, Gymnázium, Legionárska, 28. októbra, Inovecká, stred, Pod Juhom, Mateja Bela, Gen. Svobodu

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka