Možnosti zakúpenia cestovných lístkov od 1. septembra 2022

Od 1. septembra 2022 zabezpečuje MHD v Trenčíne nový dopravca TD Transport, s. r. o., s ktorým prichádzajú do Trenčína viaceré novinky v tarife.

Jednorazové cestovné lístky sú buď neprestupné (predávané za doterajšie ceny), alebo prestupné 60-minútové (o niečo vyššie ceny), ktoré umožňujú počas platnosti neobmedzený počet prestupov, pričom do 60 minút treba cestu ukončiť. Pri prestupoch s prestupným lístkom nie je potrebné znovu prikladať kartu k čítačke kariet.

Jednorazové lístky je možné zakúpiť si viacerými spôsobmi:

 • v hotovosti u vodiča autobusu (za vyššiu cenu ako v prípade elektronickej platby) - papierový lístok,
 • bankovou kartou (vrátane GooglePay a ApplePay) cez odbavovacie zariadenie pri predných dverách - papierový lístok,
 • dopravnou kartou TD Transport alebo SAD Trenčín s nabitým kreditom cez odbavovacie zariadenia pri všetkých dverách - elektronický lístok,
 • ISIC kartou alebo elektronickým preukazom žiaka s nabitým kreditom cez odbavovacie zariadenia pri všetkých dverách - elektronický lístok,
 • v mobilnej aplikácii BUS Trenčín, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť do smartfónu z obchodov App store a Google Play - cestovný lístok v mobilnej aplikácii je potrebné zakúpiť si pred nástupom do autobusu a aktivovať najneskôr 1,5 minúty pred nástupom. Platba je možná cez platobnú bránu, alebo kreditom z virtuálnej dopravnej karty.

Pre návštevníkov mesta sú mimoriadne výhodné nové 24-hodinové lístky, ktoré sa dajú zakúpiť bankovou kartou v autobuse pri prvých dverách (1 € obyčajný / 0,60 € zľavnený), alebo v hotovosti u vodiča (2 € obyčajný / 1,20 € zľavnený).

Predplatné cestovné lístky na 30 a 90 dní sa predávajú na dopravné karty v zákazníckom centre dopravcu TD Transport a cez internetový predaj TD Transport. Počas prechodného obdobia si držitelia dopravných kariet SAD Trenčín môžu zakúpiť predplatný lístok (s platnosťou najneskôr do 28. februára 2023) aj na predajných miestach SAD Trenčín. Opakované zakúpenie nastaveného (30- alebo 90-dňového) predplatného lístka je možné aj u vodiča autobusu.

 • Kartu s predplatným cestovným lístkom po novom nie je potrebné pri nástupe do vozidla prikladať k odbavovaciemu zariadeniu a zaznamenávať si jazdu. Stačí iba nastúpiť a cestovať. V prípade kontroly lístkov je potrebné predložiť predplatný lístok (kartu/mobilnú aplikáciu) revízorovi k overeniu.
 • Predplatný lístok zakúpený cez internet je potrebné zapísať si na kartu pri prvom nástupe do autobusu priložením k označovaču. Skontrolovať platnosť PCL je možné priložením karty k čítačke kariet na odbavovacom zariadení vo vozidle.
 • Predplatný cestovný lístok zakúpený na virtuálnu dopravnú kartu je možné spárovať s mobilnou aplikáciou, následne sa bude tento lístok zobrazovať v aplikácii.

Cenníky cestovných lístkov

Ďalšie informácie


Jednorazové, denné a dovozné cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravná karta, banková karta
jednorazový neprestupný - základný (od 16 rokov) 0,80 € 0,40 €
jednorazový neprestupný -  zľavnený 0,50 € 0,25 €
jednorazový neprestupný - seniori od 70 rokov 0,30 € 0,00 €
     
60-minútový prestupný - základný (od 16 rokov) 1,00 € 0,50 €
60-minútový prestupný - zľavnený 0,60 € 0,30 €
60-minútový prestupný - seniori od 70 rokov 0,40 € 0,00 €
     
24-hodinový prestupný - základný (od 16 rokov) 2,00 € 1,00 €
24-hodinový prestupný - zľavnený 1,20 € 0,60 €
24-hodinový prestupný - seniori od 70 rokov 0,80 € 0,00 €
     
dovozné - neprestupný 0,30 € 0,25 €
dovozné - 60-min. prestupný 0,40 € 0,30 €

So 60-minútovým lístkom je možné neobmedzene cestovať a prestupovať počas doby jeho platnosti (do 60 minút je potrebné cestu ukončiť). Pri prestupe nie je potrebné prikladať kartu s prestupným lístkom k čítačke (v prípade potreby je však možné overiť si platnosť lístka). Denný 24-hodinový lístok umožňuje neobmedzené cestovanie linkami MHD počas doby jeho platnosti (24 hodín od zakúpenia).

V mobilnej aplikácii je možné zakúpiť si iba elektronické prestupné 60-minútové a 24-hodinové lístky.

Zakúpenie elektronického cestovného lístka elektronickou peňaženkou (dopravnou kartou alebo ISIC kartou s nabitým kreditom) je možné cez odbavovacie zariadenia umiestnené pri všetkých dverách. Postup zakúpenia:

 • jednorazový neprestupný cestovný lístok podľa tarify nastavenej na karte sa kupuje priložením karty k čítačke kariet na označovači (načítanie karty môže chvíľu trvať);
 • 60-minútový prestupný lístok, 24-hodinový lístok alebo dovozný lístok je potrebné zvoliť si na dotykovom displeji označovača a následne priložiť kartu k čítačke.

Cestujúci môže príslušnou voľbou na displeji označovača zakúpiť na svoju dopravnú kartu aj cestovné lístky pre svojich spolucestujúcich (ale len rovnaký typ lístka ako zakúpil pre seba).


Predplatné cestovné lístky (PCL)

Typ PCL / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný
 • pre osoby od 16 rokov
15 € 40 €
Zľavnený
 • dieťa od 6 do 15 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a cestujúcich na invalidných vozíkoch)
9 € 24 €

Bezplatná a zľavnená preprava a dovozné

 • Bezplatná preprava:
  • deti do dovŕšenia 6. roku veku,
  • seniori nad 70 rokov – držitelia dopravnej karty,
  • ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa preukazu ŤZP – S alebo vodiaci pes,
  • invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • detský kočík s dieťaťom,
  • príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm,
  • cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov.
 • Za zľavnené jednorazové cestovné sa prepravujú:
  • deti od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 16. roku,
  • žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,
  • držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku – držitelia dopravnej karty dopravcu,
  • seniori nad 70 rokov – pri hotovostnej úhrade cestovného (osobitné zľavnené).
 • Za dovozný lístok sa prepravuje:
  • príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm,
  • príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s priemerom väčším ako 10 cm,
  • príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm,
  • zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S.
 • Nárok na bezplatnú a zľavnenú prepravu sa preukazuje v zmysle platnej Tarify MHD Trenčín.

Čipové dopravné karty

Čipová dopravná karta slúži ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo po nabití finančného kreditu slúži ako elektronická peňaženka pre zakupovanie jednorazových cestovných lístkov v autobusoch MHD. Ako dopravnú kartu je možné použiť aj študentskú kartu ISIC alebo elektronický preukaz žiaka/študenta vydaný školou.

Do 28. februára 2023 platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné v MHD Trenčín používať aj pôvodné dopravné karty vydané dopravcom SAD Trenčín (ako elektronickú peňaženku, alebo ako nosič predplatného cestovného lístka). Na dopravné karty SAD Trenčín je možné v tomto období zakúpiť si predplatný cestovný lístok na MHD aj na predaných miestach SAD Trenčín.

Novú dopravnú kartu dopravcu TD Transport je možné vybaviť si osobne v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod na adrese eshoptrencin.transdev.sk. Do konca roka 2022 sa karty nebudú vydávať na počkanie, ale do 30 dní od podania žiadanky.

Cena novej dopravnej karty je 4 € (pri kúpe cez internet) / 5 € (v zákazníckom centre), cestujúci si môže zvoliť, či si pre ňu príde osobne do zákazníckeho centra (bezplatne), alebo si ju nechá poslať poštou (za 2 €). K vystaveniu dopravnej karty je potrebné doniesť, príp. poskytnúť elektronicky pri vybavovaní cez internet:

 • preukaz totožnosti,
 • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty,
 • aktuálnu fotografiu žiadateľa – pokiaľ ju nemáte, na pobočke vás odfotia bezplatne,
 • v prípade vybavovania zľavneného cestovného aj doklad preukazujúci nárok na zľavu (prehľad dokladov).

Kredit do elektronickej peňaženky na dopravnú kartu (minimálne 5 €, maximálna výška kreditu je 150 €) je možné nahrať v zákazníckom centre dopravcu, alebo cez internetový obchod dopravcu. V autobusoch MHD v u vodiča je možné plnenie elektronickej peňaženky len na karte TD Transport a len v hodnote 10, 20 alebo 50 €.


Predajné miesto

Predajné miesto (zákaznícke centrum) dopravcu TD Transport, s. r. o., sa nachádza v centre mesta na Palackého ulici č. 6790. Cestujúci si tu môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, vyzdvihnúť dopravnú kartu objednanú cez internet, dobiť kredit na svoju dopravnú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok na MHD Trenčín alebo získať informácie o prevádzke MHD.

Predajné miesto Pracovná doba
Palackého 6790 (najbližšia zastávka MHD Hasičská)
tel.: +421 910 717 545
Pondelok až piatok: 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.