Do roku 2022 bez obnovy vozového parku

Preraďovanie prímestských vozov má zachrániť MHD

Keďže objednávateľ Mesto Trenčín žiadny koncept obnovy vozidlového parku MHD Trenčín nemá a do roku 2022 nedôjde k žiadnej obnove vozového parku, objavuje sa nespokojnosť cestujúcich s tým, aké vozidlá (ne)jazdia na linkách MHD v krajskom meste.

Hoci od leta 2019 prešlo pol roka, v MHD sa v premávke pravidelne objavuje prímestský voz v modrom sfarbení len s dvomi dvermi #66), pritom hoci je vždy k dispozícii minimálne jedno kĺbové vozidlo mestského prevedenia!

Súčasný počet vozidiel MHD Trenčín je 42, ktoré sú členené takto:

- 22 kusov (52,4%) je "low entry" resp. nízkopodlažných
- 5 kusov je kĺbových, teda veľkokapacitných (z toho však len 1 vozidlo je nízkopodlažné, ale nasadzované sú vždy len 4 vozy - nevedno prečo, jeden voz zbytočne stále stojí vo vozovni)
- 1 kus je vozidlo určené pre prímestskú dopravu #66 Karosa C 954E TN-196CB, ktoré má len dvoje dvere, bolo zaradené ako náhrada za zhorené mestské vozidlo #13, ale aj po kúpe nového vozu #22 jazdí naďalej v MHD 

- 1 kus je vozidlo určené pre prímestskú dopravu (#67 Irisbus Crossway 10,6M TN-284CM, ktoré má len dvoje dvere a nižšiu kapacitu, bolo zaradené ako záloha z dôvodu technického stavu jestvujúcich autobusov
- 1 kus je vozidlo s klimatizáciou #22)
- priemerný vek vozidiel MHD je 11,4 roka

Nebyť nešťastného požiaru vozidla Irisbus Crossway LE #13, ktorý bol nahradený novým vozidlom Iveco Crossway LE #22, tak už 8. rok nepribudlo žiadne nové vozidlo do vozidlového parku MHD Trenčín. Posledné nové vozidlá sú z roku 2011, odvtedy vozový park starne a dostáva sa do situácie, kedy je potrebné nasadzovať aj prímestské vozidlá nevyhovujúce doprave v krajskom meste.

Súčasná situácie je "zavinená" tým, že Mesto Trenčín ako objednávateľ výkonov osobnej dopravy vo verejnom záujme na úseku MHD nevypísalo súťaž na tieto výkony, ale namiesto toho predĺžilo napriamo zmluvu so súčasným dopravcom SAD Trenčín, pričom obnovu vozidlového parku nijako neriešilo. Stav je taký, že dopravca v prípade mimoriadnej udalosti (ako napríklad požiar vozidla #13) musí žiadať objednávateľa o súhlas s opravou/nákupom vozidla. Toto samo o sebe nie je problém, keby existovalo dojednanie, ktoré by systematicky riešilo aj stav vozidlového parku. Na rozhodnutie mestského zastupiteľstva z roku 2017 o predĺžení zmluvy s aktuálnym dopravcom do augusta 2022 už nenadviazal obsah zmluvy a preto je tu aktuálne tzv. stop stav: nové vozidlá sa nenakupujú a staré vozidlá radu B952/961 už majú vek viac než 13 rokov:

Karosy B 952E z roku 2005 #42#45) budú musieť byť z MHD vyradené najneskôr v roku 2021 pod dosiahnutí 16. roku
Karosy B 952E z roku 2006 #31#41) ako aj všetky kĺbové Karosy B 961E z roku 2006 #51#54) budú musieť byť z MHD vyradené naneskôr v roku 2022.

Takáto situácia už nastala pri nasadení Karos C734 na linky 24 a 25.

Ak uvážime, že koncept opráv týchto vozidiel podľa zápisu z finančnej a majetkovej komisie Mesta Trenčín stanovuje počnúc rokom 2017 opravu 4 ks vozidiel ročne, kedy by kĺbové vozidlá mali prísť na rad práve v roku 2021, znamená to, že sa jedná o zbytočné opravy vozidiel, ktoré po oprave budú môcť zasiahnuť do MHD len nakrátko.

Stredná oprava krátkeho vozu uvažovaná v sume 20.000 EUR sa v roku 2018 zvýšila na 28.000 EUR. Oprava kĺbového vozidla je uvažovaná v sume 42.000 EUR. To dáva spolu pri 19ks vozoch Karosa B 952E a 4ks vozov Karosa B 961E sumu 500.000 EUR za opravu krátkych vozidiel a 168.000 EUR za opravu kĺbových vozidiel. Spolu ide o 668.000 EUR, ktoré následne bude objednávateľ znášať v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme ako oprávnené náklady.

Vyznieva to teda absolútne nevhodne a ako možné plytvanie verejnými financiami. Pre porovnanie uvádzame, že DPB a.s. zakúpil prednedávanom ojazdené vozidlá zo západnej Európy, pričom išlo o kĺbové nízkopodlažné vozidlá s klimatizáciou, a ktorých cena bola 7.500 EUR (značka MAN) a 11.000 EUR (značka Solaris). Preto pokiaľ do roku 2022, kedy je predpoklad že objednávateľ vypíše súťaž na výkony MHD a uzavrie dúfajme zmluvu, ktorá bude riešiť aj systematickú obnovu vozidlového parku, sa javí najvhodnejším riešením okamžite zastaviť opravy starých vozidiel MHD a namiesto toho obstarať ojazdené vozidlá, ktoré by pre MHD Trenčín boli v porovnaní s vysokopodlažnými  vozidlami Karosa radu 900 vozidlá modernými, pre hendikepovaných by šlo o vozidlá user-friendly, a dokonca aj s klimatizáciou by priniesli do MHD Trenčín viac než súčasný štandard.

Ako teda ďalej? To je otázka na objednávateľa je zodpovedaná: po preradení prvého vozidla z prímestskej dopravy budú nasledovať ďalšie, nevhodné dvojdverové, vysokopodlažné vozy, zatiaľ čo najvhodnejšie mestské Citelisy (100% nízkopodlažné) jazdia najmenej, zjavne pre technický stav. 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.