Kyvadlová doprava na hudobný festival Pohoda 2019 (11. - 14.7.2019)

Autobusy budú premávať v intervaloch 15 až 60 minút medzi Autobusovou/Železničnou stanicou a Pohodou.

V dňoch 11.7.14.7.2019 bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava z trenčianskej Autobusovej stanice/Železničnej stanice na festival Pohoda 2019:

  • zo zastávky Autobusová stanica smer Pohoda:
    • spoje zastavujú aj na zastávkach "Hasičská ul.", "Električná ul.", "Električná ul., nemocnica", "Biskupice, námestie" a "Pohoda"
  • zo zastávky Pohoda smer Autobusová stanica:
    • spoje do 23:00 a po 7:00 zastavujú na zastávkach "Električná ul.", "Hasičská ul.", a "Autobusová stanica"
    • spoje medzi 23:00 a 7:00 zastavujú na zastávkach "Juh, gen. Svobodu", "Soblahovská, rázc.", "Hasičská ul.", a "Autobusová stanica"

K dispozícii je aj zastávkový cestovný poriadok. Jednosmerné cestovné je 1 €.


Cestovný poriadok

Štvrtok 11.7.2019

Autobusová stanica -> Pohoda

Autobusová stanica

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:00 až 03:20 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:00 - 07:00 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Hasičská ul.

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:02 až 03:22 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:02 - 07:02 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., gymnázium

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:04 až 03:24 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:04 - 07:04 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:06 až 03:26 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:06 - 07:06 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Biskupice, nám.

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:08 až 03:28 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:08 - 07:08 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Pohoda -> Autobusová stanica

Pohoda

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:20 až 03:40 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:30 - 07:30 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:23 až 22:43 premávajú spoje v intervale 20 minút.

Ráno o 7:33.

Juh, gen. Svobodu

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 23:10 až 03:50 premávajú spoje v intervale 20 minút.

Ráno o 4:40, 5:40, 6:40.

Soblahovská, rázc.

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 23:15 až 03:55 premávajú spoje v intervale 20 minút.

Ráno o 4:45, 5:45, 6:45.

Hasičská ul.

V čase 8:30 - 20:00 premávajú spoje podľa záujmu návštevníkov.

V čase 20:25 až 22:45 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 23:17 až 03:57 premávajú spoje v intervale 20 minút.

Ráno o 4:47, 5:47, 6:47, 7:35.


Piatok 12.7.2019

Autobusová stanica -> Pohoda

Autobusová stanica

V čase 8:00 - 09:30 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:30 až 20:00 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:00 až 23:00 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:00 až 03:20 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:00 - 07:00 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Hasičská ul.

V čase 8:02 - 09:32 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:32 až 20:02 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:02 až 23:02 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:02 až 03:22 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:02 - 07:02 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., gymnázium

V čase 8:04 - 09:34 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:34 až 20:04 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:04 až 23:04 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:04 až 03:24 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:04 - 07:04 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 8:06 - 09:36 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:36 až 20:06 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:06 až 23:06 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:06 až 03:26 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:06 - 07:06 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Biskupice, nám.

V čase 8:08 - 09:38 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:38 až 20:08 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:08 až 23:08 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:08 až 03:28 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:08 - 07:08 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Pohoda -> Autobusová stanica

Pohoda

V čase 8:00 - 09:30 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:30 až 20:00 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:00 až 23:00 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:00 až 03:40 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:30 - 07:30 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 8:05 - 09:35 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:35 až 20:05 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:05 až 22:35 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Ráno o 7:33.

Juh, gen. Svobodu

V čase 23:10 až 03:50 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:40 - 06:40 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Soblahovská, rázc.

V čase 23:15 až 03:55 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:45 - 06:45 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Hasičská ul.

V čase 8:07 - 09:37 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:37 až 20:07 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:07 až 22:37 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:17 až 03:57 premávajú spoje v intervale 20 minút.

Ráno o 4:47, 5:47, 6:47, 7:35.


Sobota 13.7.2019

Autobusová stanica -> Pohoda

Autobusová stanica

V čase 8:00 - 09:30 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:30 až 20:00 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:00 až 23:00 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:00 až 04:00 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:00 - 07:30 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Hasičská ul.

V čase 8:02 - 09:32 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:32 až 20:02 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:02 až 23:02 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:02 až 04:02 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:02 - 07:32 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Električná ul., gymnázium

V čase 8:04 - 09:34 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:34 až 20:04 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:04 až 23:04 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:04 až 04:04 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:04 - 07:34 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 08:06 - 09:36 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:36 až 20:06 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:06 až 23:06 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:06 až 04:06 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:06 - 07:36 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Biskupice, nám.

V čase 08:08 - 09:38 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:38 až 20:08 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:08 až 23:08 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:08 až 04:08 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:08 - 07:38 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Pohoda -> Autobusová stanica

Pohoda

V čase 08:00 - 09:30 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:30 až 20:00 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:00 až 23:00 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:00 až 04:00 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:00 - 07:30 premávajú spoje v intervale 60 minút.

Električná ul., nemocnica

V čase 08:05 - 09:35 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:35 až 20:05 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:05 až 22:35 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Ráno o 7:05, 7:35.

Juh, gen. Svobodu

V čase 23:10 až 04:10 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:10 - 06:40 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Soblahovská, rázc.

V čase 23:15 až 04:15 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:15 - 06:45 premávajú spoje v intervale 30 minút.

Hasičská ul.

V čase 8:07 - 09:37 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 09:37 až 20:07 premávajú spoje v intervale 15 minút.

V čase 20:07 až 22:37 premávajú spoje v intervale 30 minút.

V čase 23:17 až 04:17 premávajú spoje v intervale 20 minút.

V čase 04:17 - 07:37 premávajú spoje v intervale 30 minút.


Nedeľa 14.7.2019

Pohoda -> Autobusová stanica

Spoje premávajú v čase 8:00 až 14:00 podľa záujmu návštevníkov.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.