Zmena cestovných poriadkov v regionálnej doprave (od 14.12.2014)

Od 14.12.2014 dochádza ku zmenám aj na linkách prímestskej dopravy. K posunom dochádza aj z dôvodu nadväznosti na vlakové a iné autobusové spoje.

Upozorňujeme cestujúcich, aby z toho dôvodu venovali zvýšenú pozornosť novým odchodom spojov na jednotlivých linkách prímestskej dopravy. Aktuálne cestovné poriadky jednotlivých liniek môžete vidieť na stránke SAD Trenčín.

Popis najpodstatnejších zmien je nasledovný:

Spoje na linkách pri ktorých dochádza k väčšej zmene (zmena odchodu zo začiatočnej zastávky):

linka 309 401 Trenčín - Zamarovce

- bez zmeny.

linka 309 402 Trenčín-Chocholná-Velčice,Kykula

- spoj č.4 - 6:10Xch z Chocholná-Velčice, Podhradie smer Trenčín, aut. st. pôjde o 2 min. skôr, t. j. 6:08.

- spoj č.3 - 6:37Xch z Trenčín, aut. st. smer Chocholná-Velčice, Kykula pôjde o 4 min. skôr, t. j. 6:33.

- spoj č.6 - 7:10Xch z Chocholná-Velčice, Kykula smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 7:05.

linka 309 403 Trenčín-Štvrtok-Nové Mesto nad Váhom         

- spoj č.8 – 5:056+dc z Tr. Bohuslavice, Hydrostav smer Trenčín, aut. st. bude obsluhovať zastávku Trenčín, Záblatie.

- spoj č.9 – 6:12Xba z Trenčín, aut. st. smer Štvrtok, nám. pôjde o 2 min. skôr, t. j. 6:10.

- spoj č.13 – 7:05Xba z Trenčín, aut. st. smer Melčice-Lieskové, Dolina pôjde o 5 min. skôr, t. j. 7:00.

- spoj č.32 – 7:55Xba z Melčice-Lieskové, Dolina smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 7:50.

- spoj č.5 – 9:456+dc z Trenčín, aut. st. smer Nová Bošáca, Jednota pôjde o 5 min. skôr, t. j. 9:40.

- spoj č.36 – 9:356+dc z Nové Mesto n. V., žel. st. smer Trenčín, aut. st. pôjde o 15 min. neskôr, t. j. 9:50 z dôvodu vytvorenia prípoja do Novej Bošáce v Tr. Bohuslaviciach.

- spoj č.27 – 11:106+dc z Trenčín, aut. st. smer Nová Bošáca, Jednota pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 11:20.

- spoj č.25 – 11:23Xch z Trenčín, aut. st. smer Nové Mesto n. V., žel. st. pôjde o 3 min. skôr, t. j. 11:20.

- spoj č.29 – 12:05Xch z Trenčín, aut. st. smer Melčice-Lieskové, Dolina pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 12:10.

- spoj č.44 – 12:40Xch z Nové Mesto n. V., žel. st. smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 12:35.

- spoj č.31 – 12:40Xch z Trenčín, aut. st. smer Nové Mesto n. V., žel. st. pôjde o 2 min. skôr, t. j. 12:38.

- spoj č.67 – 13:006+dc z Trenčín, aut. st. smer Tr. Bohuslavice, Hydrostav bude predĺžený až do Nového Mesta n. V.

- spoj č.48 – 13:556+dc z Tr. Bohuslavice, Hydrostav smer Trenčín, aut. st. bude predĺžený a začínať bude z Nového Mesta n. V s odchodom 14:25.

- spoj č.58 – 15:25Xba z Melčice-Lieskové, Dolina smer Melčice-Lieskové bude predĺžený až do Štvrtka.

- spoj č.78 – 16:35Xch z Melčice-Lieskové, Dolina smer Melčice-Lieskové, Jednota bude predĺžený až do Adamovských Kochanoviec a pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 16:40.

- spoj č.84 – 20:426+dd z Tr. Bohuslavice, Hydrostav smer Trenčín, aut. st. pôjde o 2 min. skôr, t. j. 20:40.

linka 309 404 Trenčín-Hrabovka

- bez zmeny.

linka 309 405 Trenčín-Horná Súča

- spoj č.49 - 19:20Xch z Horná Súča, nám. smer Horná Súča, Závrská, Jednota pôjde o 3 min. skôr, t. j. 19:17.

- spoj č.60 – 19:156+dd z Horná Súča, Vlčí Vrch smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 19:20.

- spoj č.44 – 19:15Xch z Horná Súča, Vlčí Vrch smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 19:20.

linka 309 406 Trenčín-Horné Sŕnie          

- spoj č.43 – 6:55Xch z Trenčín, aut. st. smer Horné Srnie bude rozdelený na školský spoj, ktorý pôjde o 5 min. skôr, t.j. 6:50 a prázdninový č. 33, ktorý pôjde o 5 min. neskôr, t.j. 7:00.

- spoj č.14 – 7:00Xba z Horné Srnie smer Trenčín, aut. st. pôjde po novej trase a to Horné Srnie – Nemšová, nám. – Nemšová, žel. st. – Trenč. Teplá – Trenčín, BILLA – Trenčín, aut. st. – Trenčín, ul. Legionárov na linkách 309 406 309 429309 421 z dôvodu skoršieho príchodu do Trenčína a zabezpečeniu spojenia „k nemocnici“.

- spoje č.10, 16, 46, 51, 54 a 55 sa presúvajú na linku 309 407.

linka 309 407 Trenčín-Nemšová,Trenč. Závada-Horné Sŕnie  

- spoj č.43 – 16:10Xbb nový prázdninový spoj z Nemšová, Trenč. Závada smer Nemšová, žel. st..

- spoj č.56 – 17:24Xch z Nemšová, nám. smer Nemšová, Trenč. Závada pôjde o 4 min. skôr, t. j. 17:20.

- spoje č.8, 12, 18, 31, 34, 35, 42 a 58 sa presúvajú na linku 309 406.

linka 309 408 Trenčín-Trenč. Teplice-Omšenie-Dolná Poruba           

- spoj č.9 – 6:05Xch z Trenčín, Dlhé Hony smer Dol. Poruba, OcÚ pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 6:10.

- spoj č.13 – 6:36Xch z Trenčín, Dlhé Hony smer Trenč. Teplice, aut. st. bude zastavovať aj na zastávkach Trenč. Teplá, Dobrá a Trenč. Teplá, kameňolom.

- spoj č.24 – 8:20 z Dol. Poruba, OcÚ smer Trenčín, SAD pôjde o 5 min. skôr, t. j. 8:15.

- spoj č.52 – 16:44+ z Dol. Poruba, OcÚ smer Trenčín, Dlhé Hony bude pokračovať z Trenčín, aut. st. na linke 309 418 do Opatoviec (spojenie k nemocnici ostane zachované avšak nie na ul. Legionárov, ale na Električnú).

linka 309 409 Trenčín/Dubnica n. Váhom-HorňanyNeporadza          

- spoj č.23 – 15:40Xch z Trenčín, Dlhé Hony smer Horňany, nám. nebude obsluhovať zastávku Trenčín, Dlhé Hony.

- spoj č.27 – 17:55Xch z Trenčín, SAD smer Horňany, nám. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 18:00.

- spoj č.30 – 18:25Xch z Horňany, nám. smer Trenčín, Dlhé Hony pôjde o 15 min. neskôr, t. j. 18:40.

linka 309 410 Trenčín-Neporadza

- spoj č.16 – 10:30Xch nový priamy spoj na trase Bánovce – Neporadza – Mitice – Trenčín presunutý z linky 309 433 z Trenč. Mitice, rázc. smer Trenčín, aut. st. bude premávať cez Mníchovu Lehotu.

- spoj č.11 – 18:30Xch z Trenčín, aut. st. smer Neporadza bude premávať bez Mníchovej Lehoty.

linka 309 411 Neporadza-Trenč. Mitice-Trenč. Jastrabie-Svinná       

- spoj č.25 – 12:45Xch z Trenč. Mitice, Kostolné Mitice smer  Svinná, aut. st. bude predĺžený až do Bánoviec n. B. na linke 309 433.

- spoj č.31 – 14:356ha z Neporadza, Boš. Neporadza smer  Trenč. Jastrabie, nám. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 14:40.

- spoj č.30 – 16:25Xch z Trenč. Jastrabie, nám. smer  Trenč. Mitice, Kostolné Mitice pôjde o 5 min. skôr, t. j. 16:20.

linka 309 412 Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou    

- spoj č.32 – 4:52Xfj nový spoj počas prac. dní medzi sviatkami, kedy sa jazdí ako sobotu z Dubodiel, hor. koniec smer  Trenčín, aut. st., ktorý bude v tomto období premávať namiesto spoja č. 4 4:526+dc z Dubodiela.

- spoj č.8 – 5:55Xch z Dubodiel, hor. koniec smer  Trenčín, aut. st. bude premávať bez Trenč. Turnej.

- spoj č.31 – 6:15Xfj nový spoj počas prac. dní medzi sviatkami, kedy sa jazdí ako sobotu z Trenčín, aut. st. smer  Dubodiel, hor. koniec, ktorý bude v tomto období premávať namiesto spoja č. 39 6:356+dc z Trenč. Jastrabia.

- spoj č.46 – 6:586+dc z Dubodiel, hor. koniec smer  Trenčín, aut. st. bude premávať cez Trenč. Turnú.

linka 309 413 Trenčín-Soblahov   

- spoj č.4 – 5:00Xch z Soblahov, otoč smer  Trenčín, SAD pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 5:05.

- spoj č.48 – 5:156+dc z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 5:15.

- spoj č.8 – 6:05Xch z Soblahov, otoč smer  Trenčín, BILLA nebude obsluhovať zastávku Soblahovská, rázc..

- spoj č.15 – 7:456+dc z Trenčín, aut. st. smer  Soblahov, otoč pôjde o 15 min. neskôr, t. j. 8:00.

- spoj č.17 – 9:30Xch z Trenčín, aut. st. smer  Soblahov, otoč bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

- spoj č.18 – 10:10Xch z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. st. bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

- spoj č.20 – 12:00Xch z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. st. bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

- spoj č.23 – 12:30Xch z Trenčín, aut. st. smer  Soblahov, otoč bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

- spoj č.28 – 14:55Xdf z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. bude premávať aj počas veľkých prázdnin, bude predĺžený až k BILLE a pôjde o 33 min. neskôr, t. j. 15:28.

- spoj č.26 – 15:05Xdg z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. premávajúci počas veľkých prázdnin sa ruší.

- spoj č.32 – 15:106+dc z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. st. pôjde o 10 min. skôr, t. j. 15:00.

- spoj č.47 – 19:30ce z Trenčín, aut. st. smer  Soblahov, otoč pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 19:35.

- spoj č.46 – 21:10X+ce z Soblahov, otoč smer  Trenčín, aut. st. bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

- spoj č.51 – 22:15X+ch z Trenčín, aut. st. smer  Soblahov, otoč bude premávať aj medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu).

linka 309 414 Trenč. Teplice-Trenčín-Mníchova Lehota-Trenč. Jastrabie    

- spoj č.3 – 6:33Xba z Trenčín, aut. st. smer Mních. Lehota, hor. koniec nebude obsluhovať zastávku Trenčín, Hasičská.

linka 309 415 Trenčín-Selec          

- spoj č.5 – 6:046+dc z Trenčín, aut. st. smer Selec, hor. koniec pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 6:14.

- spoj č.14 – 6:55Xch z Selec, hor. koniec smer Trenčín, aut. st. nebude obsluhovať zastávku Trenč. Turná, žel. st..

- spoj č.18 – 7:256+dc z Selec, hor. koniec smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 7:30.

linka 309 416 Trenčín-Beckov-Kočovce,Rakoľuby-Kálnica      

- spoj č.12 – 12:48Xch z Beckov, OcÚ smer Trenčín, aut. st. pôjde o 3 min. skôr, t. j. 12:45.

- spoj č.16 – 16:306+dc z Beckov, OcÚ smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 16:25, vytvorený prípoj do Selca.

linka 309 417 Trenčín-Trenč. Stankovce,Rozvadze      

- bez zmeny.

linka 309 418 Trenčín-Opatovce  

- spoj č.7 – 6:256+dc z Trenč. Stankovce, Sedličná smer Opatovce, OcÚ pôjde o 7 min. neskôr, t. j. 6:32.

- spoj č.21 – 17:32+ nový nedeľňajší spoj z Trenčín, aut. st. smer Opatovce, OcÚ bude priamym spojom z Dolnej Poruby.

- spoj č.2 – 15:15+ nový nedeľňajší spoj z Opatovce, OcÚ smer Trenčín, aut. st..

- spoj č.22 – 15:336+dc z Opatovce, OcÚ smer Trenč. Stankovce, Sedličná nebude premávať počas nediel a sviatkov.

linka 309 419 Motešice-Neporadza-Svinná-Bánovce nad Bebravou 

- drobné minútové posuny medzi jednotlivými zastávkami.

linka 309 420 Trenčín-Horná Súča,Dúbrava       

- spoj č.12 – 14:05Xch z Hor. Súča, Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. bude obsluhovať aj zastávku Brusné, rázc..

- spoj č.13 – 14:106+dc z Trenčín, aut. st. smer Hor. Súča, Dúbrava, Jednota pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 14:15.

- spoj č.32 – 21:05Xch z Hor. Súča, Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. pôjde o 10 min. skôr, t. j. 20:55.

linka 309 421 Trenčín-Dubnica nad Váhom-Ilava         

- spoj č.13 – 5:456ha z Trenčín, Dlhé Hony smer Dubnica n. V., ZŤS bude začínať zo zastávky Trenčín, SAD a pôjde o 15 min. skôr, t. j. 5:30.

- spoj č.8 – 6:03Xba z Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, Juh bude obsluhovať aj zastávku Dubnica n. V., kolonky a naopak nebude obsluhovať zastávku Trenčín, Kubrá, rázc..

- spoj č.47 – 6:25Xba nový spoj z Trenčín, aut. st. smer Nová Dubnica, nám. počas dní školského vyučovania bude priamym spojom na trase Dolná Súča – Hrabovka – Trenčín – Trenč. Teplá – Nová Dubnica (pokračovanie z linky 309 431).

- spoj č.88 – 6:306ha z Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, Dlhé Hony bude premávať cez Novú Dubnicu, bude končiť na zastávke Trenčín, SAD (prestup na Dlhé Hony zabezpečený na linke 309 408) a pôjde o 27 min. skôr, t. j. 6:03.

- spoj č.18 – 8:30Xch z Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, SAD pôjde o 10 min. skôr, t. j. 16:50 a nebude obsluhovať zastávku Trenčín, Kubrá, rázc..

- spoj č.23 – 11:15Xca z Trenčín, SAD smer Ilava, stred pôjde počas sobôt o 15 min. neskôr, t. j. 11:30 ako spoj č. 83.

- spoj č.26 – 13:00Xch z Ilava, stred smer Trenčín, Dlhé Hony pôjde o 10 min. skôr, t. j. 12:50.

- spoj č.63 – 14:056+dc z Trenčín, Dlhé Hony smer Dubnica n. V., ZŤS bude skrátený po zastávku Dubnica n. V., SPŠ.

- spoj č.37 – 14:10X bude obsluhovať aj zastávku Trenčín, Opatová, Maják + Dubnica n. V., Tesco a počas pracovných dní medzi sviatkami (jazdí sa ako sobotu) premávať o 15 min. neskôr, t. j. 14:25 ako spoj č. 85.

- spoj č.58 – 14:206ha z Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, Dlhé Hony pôjde o 1hod. 45min. neskôr, t. j. 16:05 (lepšie rozloženie spojov sobotu) a bude premávať cez Novú Dubnicu.

- spoj č.46 – 14:436+dc z Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, Dlhé Hony bude skrátený a začínať bude zo zastávky Dubnica n. V., SPŠ s odchodom 14:45.

- spoj č.59 – 15:40Xch z Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., SPŠ bude predĺžený po zastávku Dubnica n. V., ZVS.

- spoj č.84 – 16:27Xch z Dubnica n. V., SPŠ smer Trenčín, aut. st. sa ruší a pod jeho číslom bude premávať spoj presunutý z linky 309 425 z Ilava, stred smer Trenčín, Dlhé Hony o 15:40.

- spoj č.92 – 16:35Xfj nový spoj počas prac. dní medzi sviatkami, kedy sa jazdí ako sobotu z Dubnica n. V., ZŤS smer  Trenčín, SAD, ktorý bude v tomto období premávať namiesto spoja č. 78 16:15X z Dubnice n. V..

- spoj č.43 – 16:45Xch z Trenčín, aut. st. smer Nová Dubnica, nám. sa ruší a pod jeho číslom bude premávať spoj presunutý z linky 309 425 z Trenčín, Hasičská ul. smer Ilava, stred o 15:00.

- spoj č.42 – 17:07Xch z Nová Dubnica, nám. smer Trenčín, aut. st. bude predĺžený a začínať bude z Dubnica n. V., ZVS s odchodom 16:50.

- spoj č.69 – 16:55Xch z Trenčín, aut. st. smer Nová Dubnica, nám. (Trenč. Závada) pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 16:50.

- spoj č.51 – 17:15Xch z Trenčín, Hasičská ul. smer Ilava, stred bude predĺžený a začínať bude z Trenčín, Dlhé Hony s odchodom 17:00.

- spoj č.50 – 22:08Xch z Ilava, LEONI smer Trenčín, Juh bude premávať cez Novú Dubnicu.

- spoje č. 5, 13, 55, 61, 75, 86 budú obsluhovať zastávku Trenč. Teplá, Príles, rázc..

- spoje č. 52, 59, 64, 69, 73 budú obsluhovať zastávku Trenčín, Kubrá, rázc..

 

linka 309 422 Trenčín-Svinná-Veľká Hradná-Bánovce nad Bebravou           

- spoj č.38 – 6:556+dc z Malá Hradná, nám. smer Trenčín, aut. st. bude premávať bez Mníchovej Lehoty.

- spoj č.9 – 11:45Xch z Trenčín, aut. st. smer Svinná, aut. st. bude predĺžený až do Veľkej Hradnej a pôjde o 10 min. skôr, t. j. 11:35.

- spoj č.14 – 12:30Xch z Svinná, aut. st. smer Ilava, LEONI bude predĺžený a začínať bude z Veľká Hradná, OcÚ s odchodom 12:25.

- spoj č.24 – 16:456+dd z Malá Hradná, nám. smer Trenčín, aut. st. pôjde o 10 min. skôr, t. j. 16:35 (prípoj na vlak).

- spoj č.23 – 17:25Xch z Trenčín, aut. st. smer Malá Hradná, nám. bude obsluhovať aj zastávku Trenč. Jastrabie, č. d. 40 a pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 17:35 (prípoj z vlaku).

- spoj č.29 – 22:15Xch z Trenčín, SAD smer Malá Hradná, nám. pôjde o 2 min. skôr, t. j. 22:13.

linka 309 423 Horná Súča-Nemšová-Horné Sŕnie         

- spoj č.11 – 20:35ce z Horná Súča, Vlčí Vrch smer Nemšová, žel. st. bude počas prac. dní predĺžený na linke 309 429 do Novej Dubnice.

- spoj č.14 – 22:27Xch z Nemšová, žel. st. smer Horná Súča, Vlčí Vrch bude predĺžený na linke 309 429 a začínať bude z Nová Dubnica, EVÚ s odchodom 22:13.

linka 309 424 Trenčín-Trenč. Teplá         

- bez zmeny.

linka 309 425 Trenčín-Ilava-Považská Bystrica  

- spoj č.3 – 5:00Xch z Trenčín, Hasičská ul. smer Pov. Bystrica, AS bude obsluhovať aj zastávky Košeca, Nozdrovice a Ladce, Tunežice, Jednota.

- spoj č.5 – 9:00Xch z Trenčín, SAD smer Pov. Bystrica, AS bude obsluhovať aj zastávky Košeca, Nozdrovice a Ladce, Tunežice, Jednota.

- spoj č.8 – 11:00Xch z Pov. Bystrica, AS smer Trenčín, SAD bude obsluhovať aj zastávky Ladce, Tunežice, Jednota, Košeca, Nozdrovice a Ilava, Klobušice, Jednota.

- spoj č.7 – 14:05Xch z Trenčín, SAD smer Pov. Bystrica, AS bude obsluhovať aj zastávky Košeca, Nozdrovice a Ladce, Tunežice, Jednota.

- spoj č.12 – 15:35Xch z Pov. Bystrica, AS smer Trenčín, SAD bude obsluhovať aj zastávky Ladce, Tunežice, Jednota, Košeca, Nozdrovice.

- spoj č.17 – 17:306+dd z Trenčín, Hasičská ul. smer Pov. Bystrica, AS bude obsluhovať aj zastávky Ilava, Klobušice, Jednota, Košeca, Nozdrovice a Ladce, Tunežice, Jednota.

- spoj č.18 – 19:156+dd z Pov. Bystrica, AS smer Trenčín, Hasičská ul. bude obsluhovať aj zastávky Ladce, Tunežice, Jednota, Košeca, Nozdrovice a Ilava, Klobušice, Jednota.

- spoj č.20 – 15:40Xch z Ilava, stred smer Trenčín, Hasičská ul. bude predĺžený na Trenčín, Dlhé Hony.

- spoje č.4, 19, 20 sa presúvajú na linku 309 421.

linka 309 426 Trenčín-Drietoma  

- spoj č.18 – 13:05Xch z Drietoma, kotlina smer Trenčín, BILLA pôjde o 35 min. skôr, t. j. 12:30, nebude premávať cez SAD ale cez zastávku Old Herold a bude skrátený po zastávku Trenčín, aut. st..

- spoj č.20 – 13:30Xch z Drietoma, kotlina smer Trenčín, aut. st. pôjde o 20 min. skôr, t. j. 13:10, nebude premávať cez Old Herold ale cez zastávku SAD.

 

linka 309 427 Trenčín-Trenč. Bohuslavice-Bošáca-Nová Bošáca        

- spoj č.3 – 10:226+dc z Trenč. Bohuslavice, Hydrostav smer Nová Bošáca, Jednota pôjde o 5 min. skôr, t. j. 10:17 (vytvorený prípoj od NM).

- spoj č.9 – 15:206+dc z Trenč. Bohuslavice, Hydrostav smer Nová Bošáca, Jednota pôjde o 5 min. skôr, t. j. 15:15.

 

linka 309 428 Trenčín-Trenč. Stankovce-Krivosúd-Bodovka   

- spoj č.1 – 6:25Xba z Trenčín, SAD smer Krivosúd-Bodovka, konečná pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 6:30.

- spoj č.10 – 15:05Xba z Krivosúd-Bodovka, konečná smer Trenčín, SAD pôjde o 3 min. skôr, t. j. 15:02.

- spoj č.6 – 15:18Xbb z Veľ. Bierovce, rázc. Hydinárske závody smer Trenčín, SAD sa ruší.

 

linka 309 429 Nemšová-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica  

- spoj č.15 – 7:13Xba z Nemšová, nám. smer Trenč. Teplá, Príles, rázc. Nový spoj na trase Horné Srnie – Nemšová, nám. – Nemšová, žel. st. – Trenč. Teplá – Trenčín, BILLA – Trenčín, aut. st. – Trenčín, ul. Legionárov na linkách 309 406 309 429309 421 z dôvodu skoršieho príchodu do Trenčína a zabezpečeniu spojenia „k nemocnici“.

- spoj č.16 – 17:13Xch z Nová Dubnica, nám. smer Nemšová, Trenč. Závada pôjde o 4 min. skôr, t. j. 17:09.

- spoj č.17 – 21:27Xch z Nemšová, žel. st. smer Nová Dubnica, EVÚ, nový priamy spoj na trase Horná Súča, Vlčí Vrch – Skalka n. V. – Nemšová – Nová Dubnica.

- spoj č.20 – 22:13Xch z Nová Dubnica, EVÚ smer Nemšová, žel. st., nový priamy spoj na trase Nová Dubnica – Nemšová – Skalka n. V. – Horná Súča, Vlčí Vrch.

linka 309 430 Trenčín-Horná Súča,Trnávka        

- spoj č.4 – 4:40Xch z Hor. Súča, Kr. Dub, č. d. 700 smer Trenčín, aut. st. bude začínať až zo zastávky Kr. Dub, č. d. 608.

- spoj č.58 – 6:00Xch z Dol. Súča, nám. smer Trenčín, aut. st. bude počas dní školského vyučovania pokračovať na linke 309 421 do Novej Dubnice.

- spoj č.12 – 7:30Xch z Hor. Súča, Trnávka smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 7:25 a bude zrýchlený.

- spoj č.65 – 8:006ha z Horná Súča, nám. smer Horná Súča, Krásny Dub pôjde o 9 min. skôr, t. j. 7:51.

- spoj č.70 – 8:256ha z Horná Súča, Krásny Dub smer Horná Súča, nám. pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 8:35.

- spoj č.71 – 10:406ha z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, nám. pôjde o 25 min. skôr, t. j. 10:15.

- spoj č.51 – 11:10+ z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, Krásny Dub pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 11:15.

- spoj č.47 – 11:106ha z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, Trnávka pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 11:15.

- spoj č.44 – 18:20Xch z Horná Súča, Krásny Dub smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 18:25 a bude presmerovaný cez Hrabovku.

- spoj č.50 – 20:40Xch z Hor. Súča, Trnávka smer Trenčín, BILLA pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 20:45.

- spoje č.58, 66, 71 sa presúvajú na linku 309 431.

linka 309 431 Trenčín-Horná Súča-Dolná Súča  

- spoj č.7 - 10:15X+ z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, nám. bude počas prac. dní presmerovaný cez Hrabovku.

- spoj č.1 - 10:156+dc nový spoj z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, nám.

- spoj č.30 – 19:25Xch z Dolná Súča, Repákovci smer Horná Súča, nám. pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 19:30.

linka 309 433 Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou-Partizánske   

- spoj č.35 – 13:00Xch nový spoj z Svinná, rázc. smer Bánovce n. B., AS bude priamym spojom na trase Kostolné Mitice – Trenč. Jastrabie – Bánovce n. B. na linkách 309 411309 433.

- spoj č.21 – 15:45Xch z Trenčín, aut. st. smer Bánovce n. B., AS bude mimo veľkých prázdnin premávať bez Trenč. Turnej.

- spoj č.27 – 16:15Xch z Trenčín, aut. st. smer Partizánske, AS pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 16:20.

- spoj č.31 – 18:50Xch z Bánovce n. B., AS smer Partizánske, AS sa ruší a namiesto neho bude víkendový spoj č. 33 19:40 premávať aj počas pracovných dní.

- spoj č.34 – 20:30Xch z Partizánske, AS smer Bánovce n. B., AS pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 20:40.

- spoj č.24 sa presúva na linku 309 410.

linka 309 434 Trenčín-Ilava-Pov. Bystrica-Žilina

- drobné minútové posuny medzi jednotlivými zastávkami.

linka 309 435 Trenčín-Drietoma,Liešna  

- bez zmeny.

linka 309 436 Trenčín-Myjava-Senica-Smrdáky 

- spoj č.5 – 9:15Xch z Trenčín, aut. st. smer Myjava, aut. st. pôjde o 15 min. neskôr, t. j. 9:30.

- spoj č.4 – 11:30Xch z Myjava, aut. st. smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 11:25.

- spoj č.7 – 12:35ce z Trenčín, aut. st. smer Senica, AS pôjde počas víkendov ako spoj. č.13 o 5 min. neskôr, t. j. 12:40.

linka 309 437 Trenčín-Piešťany-Nitra      

- drobné minútové posuny medzi jednotlivými zastávkami.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.