Cenník mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne

Platný od 1.3.2012

Základné informácie

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov, počet zastávok pri jednej jazde nie je obmedzený.

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajniach SAD Trenčín. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je výhodnejšie. Navyše pri prestupe do 40 minút pokladňa vydá automaticky lístok so 70%-nou zľavou z cestovného. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča, resp. k označovaču pri v poradí druhých dverách. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma.

 • Organizácia nástupu a výstupu v MHD (denné linky):
  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • V poradí druhými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej kartybez potreby vytlačenia cestovného lístka, alebo označiť jazdu pri prestupe a cestovaní s časovým cestovným lístkom (ČPL).
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.
 • Organizácia nástupu a výstupu v MHD (nočná linka 50):
  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup.

Sadzby cestovného a dovozného

Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu batožiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH) je:

Druh cestovného lístkaJCL zakúpené prostredníctvom čipovej karty (ČK)JCL zakúpený v hotovosti u vodiča
Základný jednorazový cestovný lístok (JCL) 0,45 € 0,60 €
Zľavnený JCL - žiak, študent do veku 26 rokov, senior do 70 rokov 0,25 € 0,40 €
Zľavnený JCL - občan - držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 0,25 € 0,40 €
Nočné cestovné - JCL na nočný spoj 1,00 € 1,00 €
Prestupný JCL pri prestupe do 40 min - pri platení čipovou kartou (ČK) 70% z výšky cestovného nastaveného na ČK -
Senior nad 70 rokov, cestujúci ŤZP resp. ŤZP-S na invalidnom vozíku, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S 0,00 € 0,00 €
Cestujúci ŤZP resp. ŤZP-S - nevidiaci 0,00 € 0,00 €
 
Dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa - prázdny) 0,25 € 0,30

 

Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je:

Druh časového predplatného lístka (ČPL)30 dní90 dní
Základný časový predplatný lístok (ČPL) 20,00 € 55,00 €
Zľavnený ČPL - žiak, študent do veku 26 rokov, senior do 70 rokov 12,00 € 33,00 €
Zľavnený ČPL - držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (okrem cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich) 12,00 € 33,00 €
ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením karty k elektronickému označovaču (pri predných a druhých dverách autobusu). Inak je cestovný lístok neplatný.
Prestupový lístok zakúpený dopravnou kartou

Bezplatná a zľavnená preprava

 • Bezplatná preprava:
  1. deti do dovŕšenia 6. roku veku,
  2. seniori nad 70 rokov – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov po dovŕšení 70 rokov,
  3. ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej DK 5,
  4. nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty,
  5. sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa preukazu ŤZP – S alebo vodiaci pes,
  6. invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  7. detský kočík s dieťaťom,
  8. príručná batožina menšia ako sú rozmery 30x40x60 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm,
  9. cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov.
 • Za zľavnený JCL sa prepravujú:
  1. deti od dovŕšenia 6. roku veku do 15. roku veku,
  2. žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu. 
  3. študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
  4. seniori do 70 rokov – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov, ak sú poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov (s výnimkou čiastočných invalidných dôchodkov) a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, do dovŕšenia 70 rokov, pri výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch, len ak ich poberatelia sú starší ako 60 rokov,
  5. občan - držiteľ preukazov ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Za dovozný JCL sa prepravuje:
  1. príručná batožina s rozmermi väčšími ako 30x40x60 cm,
  2. príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150cm a s priemerom väčším ako 10 cm,
  3. príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm.
 • Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné cestovné. V nočnom spoji nie je možné využiť ČPL.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.