Dočasné neobsluhovanie zastávky Hodžova, ZŠ smerom do Opatovej (from 2.9.2019)

Pre rekonštrukciu vodovodu nie je od 2. septembra 2019 linkou 8 obsluhovaná zastávka Hodžova, ZŠ v smere na Sihoť IV. Autobusy budú premávať odklonom cez Považskú ulicu.

V opačnom smere premáva linka 8 bez obmedzenia, pokiaľ nebude uvedené inak.

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: Michal Mazánik #1:
jasne, upravené 😉
Michal Mazánik

Michal Mazánik

Linka 28 pravidelne nepremáva cez Hodžovu ul., prosím o opravu 😉