Cestovný poriadok linky 6
6 Opatová, nadjazd

Hanzlíkovská
Platnosť: od 15.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, poznámka, zastávka
Opatová, družstvo
(zOpatová, nadjazd
2Sihoť IV
3Opatovská
4Žilinská
5Považská, kotolňa
7Považská
8Zimný štadión
9Obchodná akadémia
13Autobusová stanica
16Hasičská
18zĽudovíta Stárka
19Piešťanská
21Zlatovská, nákupné stredisko
22Zlatovská, SAD
23Zlatovská, VOD-EKO
24zStavokov
27Priemyselný park
27zZáblatie, nadjazd
29Záblatie, pošta
31Záblatie, Rybáre
32Záblatie, pošta
33Záblatská
35zZáblatie, nadjazd
38Detské mestečko
40Hanzlíkovská
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0718zh
08
0922N
10
11
12
13
1454G
15
1622L
hod.minúta
07
08
0922N
10
11
12
13
1454G
15
1622L
hod.minúta
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Poznámky
z - Zastávka na znamenie
z - zrýchlený spoj, neobsluhuje zastávku Autobusová stanica
h - zo zastávky Zlatovská, VOD-EKO ide priamo na zastávku Destské mestečko a končí na Hanzlíkovskej
N - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 2 smer Nozdrkovce
G - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 8 smer Gen.Svobodu
L - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 24 smer OC Laugaricio
Dopravca: SAD Trenčín, a.s., Trenčín, Zlatovská cesta 29
Tel. č. 032/7434375, 032/6523014

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Opatová, nadjazd