Cestovný poriadok linky 6
6 Opatová, družstvo

Hanzlíkovská
Platnosť: od 1.9.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, poznámka, zastávka
(Opatová, družstvo
1zOpatová, nadjazd
3Sihoť IV
4Opatovská
5Žilinská
6Považská, kotolňa
8Považská
9Zimný štadión
10Obchodná akadémia
14Autobusová stanica
17Hasičská
19Ľudovíta Stárka
20Piešťanská
22Zlatovská, nákupné stredisko
23Zlatovská, SAD
24Zlatovská, VOD-EKO
25zStavokov
28Priemyselný park
28zZáblatie, nadjazd
30Záblatie, pošta
32Záblatie, Rybáre
33Záblatie, pošta
34Záblatská
36zZáblatie, nadjazd
39Detské mestečko
41Hanzlíkovská
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0717zh
08
0921N
10
11
12
13
1453G
15
1621L
hod.minúta
07
08
0921N
10
11
12
13
1453G
15
1621L
hod.minúta
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Poznámky
z - Zastávka na znamenie
z - zrýchlený spoj, neobsluhuje zastávku Autobusová stanica
h - zo zastávky Zlatovská, VOD-EKO ide priamo na zastávku Destské mestečko a končí na Hanzlíkovskej
N - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 2 smer Nozdrkovce
G - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 8 smer Gen.Svobodu
L - premáva po zastávku Sihoť IV, odkiaľ pokračuje na linke 24 smer OC Laugaricio
Dopravca: SAD Trenčín, a.s., Trenčín, Zlatovská cesta 29
Tel. č. 032/7434375, 032/6523014

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Opatová, družstvo