Vyskúšajte pripravované
Linka 3 (platí od 18.3.2020)
► Záblatie, Rybáre
Odchody zo zastávky:
Gen. Svobodu
Mateja Bela
Pod Juhom
Beckovská
Nemocnica
Legionárska
Braneckého
Bratislavská, Old Herold
Istebnícka
Kasárenská
  Kasárenská, VOP
Vinohrady
Detské mestečko
Hanzlíkovská
Záblatie, nadjazd
Záblatie, pošta
Záblatie, Rybáre
 
► Gen. Svobodu
Odchody zo zastávky:
Záblatie, Rybáre
Záblatie, pošta
Záblatská
Záblatie, nadjazd
Hanzlíkovská
Detské mestečko
Vinohrady
  Kasárenská, VOP
Kasárenská
Istebnícka
Bratislavská, Old Herold
Gymnázium
Legionárska
Nemocnica
Beckovská
Ku štvrtiam
Pod Juhom
Mateja Bela
Gen. Svobodu

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 25 27 28 31

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie