Vyjadrite sa ku kvalite poskytovaných služieb v MHD Poprad
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Mesto Poprad v súčasnosti spracúva Plán dopravnej obslužnosti mesta Poprad. Ide o strategický dokument mesta, ktorý je zameraný na zlepšenia efektívnosti a hospodárnosti mestskej hromadnej dopravy v meste. Pre potreby tohto dôležitého dokumentu a na doplnenie k už získaným informáciám z dopravno-sociologického prieskumu realizovaného v roku 2017 preto samospráva vyzýva obyvateľov mesta na vyplnenie dotazníka pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Poprad. Cieľom dotazníka je zistenie požiadaviek občanov (cestujúcich, ale aj občanov, ktorí MHD Poprad nevyužívajú) na kvalitu služieb a ich dôležitosť. Získané výsledky a závery budú slúžiť ako jeden z podkladov pri vypracovaní Plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad a zároveň budú podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v MHD Poprad. „V snahe zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, potrebujeme sústrediť čo najviac informácií a požiadaviek od občanov. Práve preto  sme sa rozhodli pre tento dotazníkový prieskum, ktorý bude spracovaný a vyhodnotený v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci realizácie Plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Odpovede na všetky otázky budú spracované v prílohovej časti Plánu dopravnej obslužnosti Poprad. Dotazník je dostupný na nasledujúcom linku: https://goo.gl/forms/r1oJX7nbNDR8AibA2.

Správa prevzatá z webu: poprad.sk, originál správy.


20.10.2018
-Poprad.sk-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.