Podmienky bezplatného cestovania v sieti TEŽ (od 17.11.2014)

Vo Vysokých Tatrách sú cestujúci prepravovaní bezplatne na základe preukazu na bezplatnú prepravu.

Od 17. novembra 2014 sa vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zavádza bezplatné cestovanie pre niektoré kategórie cestujúcich. Bezplatné cestovanie sa týka aj vlakov Tatranských elektrických železníc (TEŽ) na tratiach 182, 183 a 184.

Bezplatné cestovanie bude pre nasledujúce kategórie cestujúcich:

  • deti do 15 rokov,
  • žiaci a študenti do 26 rokov,
  • poberatelia dôchodkov do 62 rokov (podľa Zákona o sociálnom poistení SR),
  • poberatelia starobných dôchodkov nad 62 rokov.

Na využitie bezplatnej prepravy bude potrebný špeciálny preukaz, ktorý bude cestujúcemu vydaný na základe registrácie v pokladni Železničnej spoločnosti Slovensko. Deti do 6 rokov preukaz na bezplatnú prepravu potrebovať nebudú. V rámci Vysokých Tatier sa budú uvedené preukazy vydávať bezplatne na počkanie v týchto železničných staniciach po predložení vyplnenej žiadanky a dokladov uvedených nižšie:

  • Poprad - Tatry,
  • Štrbské Pleso,
  • Starý Smokovec,
  • Tatranská Lomnica,
  • Štrba.

V sieti TEŽ, kde platí samoobslužný výpravný systém, teda na tratiach 182, 183, 184, nebudú cestujúci potrebovať cestovný lístok na bezplatné cestovanie v nulovej hodnote, pri kontrole revízorom predložia len preukaz na bezplatnú prepravu. Pri cestovaní motorovým vlakom na trati 185 medzi Popradom a Tatranskou Lomnicou cez Studený Potok si cestujúci budú musieť zadovážiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu.

Počas prechodného obdobia do 31. marca 2015 budú môcť žiaci a študenti do 26 rokov využiť na bezplatnú prepravu doterajší žiacky/študentský preukaz a občania nad 62 rokov budú môcť cestovať bezplatne na základe preukazu totožnosti. Pre poberateľov dôchodkov do 62 rokov prechodné obdobie platiť nebude. "Títo cestujúci, ak budú chcieť od 17.11.2014 cestovať bezplatne, sú povinní si v pokladniciach ZSSK uvedený preukaz bezodkladne zabezpečiť," informovala nás M. Straková z Kontaktného centra ZSSK.

Doklady potrebné pre vydanie preukazu na bezplatnú prepravu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kategória cestujúcich Doklady potrebné pre vydanie preukazu
deti do 6 rokov preukaz sa nevydáva
deti od 6 do 15 rokov

rodný list, alebo cestovný pas dieťaťa,

doklad totožnosti zákonného zástupcu,

farebná fotografia 2 x 3 cm

žiaci a študenti do 26 rokov

(ak nevlastnia bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou)

doklad totožnosti,

školou potvrdená žiadanka, alebo aktuálne platný preukaz ZSSK,

farebná fotografia 2 x 3 cm

žiaci a študenti do 26 rokov

(držitelia BČK vydanej školou)

doklad totožnosti,

žiacka/študentská bezkontaktná čipová karta

poberatelia dôchodkov do 62 rokov*)

doklad totožnosti,

potvrdenie o výplate dôchodku zo soc. poisťovne nie staršie ako 30 dní,

farebná fotografia 2 x 3 cm

poberatelia starobných dôchodkov nad 62 rokov doklad totožnosti

*) poberatelia starobného, predčasného, sirotského, vdovského, invalidného, sociálneho dôchodku.

Cestujúci, ktorí nebudú chcieť využiť bezplatnú prepravu podľa vyššie uvedených pravidiel, budú môcť naďalej využívať cestovanie podľa doterajšej tarify (žiacke, študentské, dôchodcovské cestovné).


25.10.2014
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.