Zmeny v poskytovaní zliav na TEŽ a OŽ od 1.5.2012

Zavádza sa nižšie cestovné pre občanov nad 70 rokov a časové sieťové lístky pre držiteľov preukazov RailPlus.

Od 1. mája 2012 prichádza k ďalšej úprave tarifných podmienok na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice.

Pre občanov nad 70 rokov sa zavádza jednorazové cestovné vo výške 0,25 € bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť.

Nárok na jednorazové zľavnené (polovičné) cestovné majú nasledujúce skupiny cestujúcich:

  • deti od 6. roku do dovŕšenia 15. roku (vek dieťaťa je potrebné preukázať akýmkoľvek preukazom s fotografiou, menom a dátumom narodenia/rodným číslom),
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP s potrebou sprievodcu,
  • rodičia (zákonní zástupcovia) idúci na návštevu detí telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých, umiestnených v školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníckych zariadeniach na území SR a na návštevu detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • držitelia žiackeho preukazu,
  • držitelia preukazov SENIOR RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS EURO>26, KLASIK RAILPLUS.

Za polovičné cestovné sa prepravuje aj pes. Držitelia preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu majú nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu, invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa.

Zľavnený sieťový cestovný lístok (1-, 3-, 7-dňový a mesačný) na trate TEŽ a OŽ je možné zakúpiť pre

  • deti od 6. do dovŕšenia 15. roku,
  • držiteľov preukazov SENIOR RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS EURO>26, KLASIK RAILPLUS,
  • psov.

Žiacke časové cestovné lístky sa vydávajú podľa osobitného cenníka.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Davidoshmhd #2:
Nie.
Úpravou cenníka TEŽ ŽSSK od 1.5.2012 síce pomohla prestarlým dôchodcom (nad 70 rokov). A aktívni dôchodcovia opäť raz utreli hubu. Aký je rozdiel vo výške dôchodku dôchodcu do a nad 70 rokov? Pán Kravec a jeho KDH "junta" v ŽSSK zobrala v rámci odstupného otrasne veľké peniaze. Za čo preboha? Za neschopnosť? Či za nové uniformy sprievodcov? Tie sú naozaj výplodom chorej hlavy. Všade na svete sú železničiari hrdí na svoje uniformy. Len pád slovenských debilov sa rozhodlo v rámci svetovej krízy utrácať peniaze za sprostosti. To je svinstvo. Myslím, že zástupcovia mesta Vysoké Tatry veľa vody nenamútili predsavzatiami, že budú bojovať za zníženoe cestovného pre dôchodcov. Koľko ľudí nad 70 rokov cestuje denne TEŽ?
Reakcia na: RT6 #1:
"JUNIOR RAILPLUS EURO>26" nie je ISIC?
takze ISIC ani EURO 26 nic...?