Linka 4 (platí od 1.1.2020)
► Matejovce, Hnilec
Odchody zo zastávky:
Nové mesto, Juh III
Nové mesto, Rastislavova
Nové mesto, Myšlienka
Nové mesto, Nádej
Nové mesto, Kostol
Nové mesto, Hornád
Nové mesto, Torysa
Nemocnica
  Levočská
  Slovenská sporiteľňa
Nákupné centrum Forum
Dom kultúry
  Autobusová stanica
  Obvodný úrad, Mozaika
  Hviezdoslavova, ADUS
  Autobusová stanica
  Hviezdoslavova, ADUS
  Obvodný úrad, Mozaika
Slovenská sporiteľňa
  Kukučínova
  Stráže p. Tatrami, OSC
  Stráže p. Tatrami, námestie
  Stráže p. Tatrami, OSC
  Kukučínova
Štefánikova, Zimný štadión
Tatravagónka
  Spišská Sobota, Mláky
  Spišská Sobota, ZŠ
  Spišská Sobota, nákupné stredisko
  Spišská Sobota, námestie
  Spišská Sobota, OkTan
Tatravagónka, OkTan
  Matejovce, Whirlpool
  Matejovce, GGP
Matejovce, Tatramat
Matejovce, Lidická
Matejovce, kostol
Matejovce, Hnilec
 
► Nové mesto, Juh III
Odchody zo zastávky:
Matejovce, Lidická
Matejovce, kostol
Matejovce, Hnilec
Matejovce, ZK
Matejovce, Tatramat
  Matejovce, GGP
  Matejovce, Whirlpool
Tatravagónka, OkTan
Tatravagónka
Štefánikova, Zimný štadión
  Kukučínova
  Stráže p. Tatrami, OSC
  Stráže p. Tatrami, námestie
  Stráže p. Tatrami, OSC
  Kukučínova
Slovenská sporiteľňa
  Obvodný úrad, Mozaika
  Hviezdoslavova, ADUS
  Autobusová stanica
  Hviezdoslavova, ADUS
  Obvodný úrad, Mozaika
Dom kultúry
Nákupné centrum Forum
Nemocnica
Nové mesto, Torysa
Nové mesto, Hornád
Nové mesto, Kostol
Nové mesto, Nádej
Nové mesto, Myšlienka
Nové mesto, Rastislavova
Nové mesto, Juh III

Autobusy MHD   

1 2 3 4 5 6 7

Tatranská elektrická železnica   

183 184

Ozubnicová železnica   

182

Vlaky   

185

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie