Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Nemocnica s poliklinikou

Autobusová stanica, Železničná stanica, Medza, Poliklinika, Nad Medzou, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, SPŠD, Filinského cesta, Nemocnica s poliklinikou

► Autobusová stanica

Nemocnica s poliklinikou, SPŠD, Filinského cesta, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Medza, Poliklinika, Železničná stanica, Autobusová stanica
2

► Zimný štadión, Sídlisko Východ, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Zimný štadión, Elektrárenská, F. Urbánka, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, Sídl. Tarča, Potraviny, MPC, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica

► Sídlisko Východ, Zimný štadión, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, MPC, Mlynská, Sídl. Tarča, Potraviny, Domov dôchodcov, Hasičská stanica, F. Urbánka, Zimný štadión, Elektrárenská, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
3

► Novoveská Huta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Hanulová, MŠ, Športová hala, F. Urbánka, MPC, Mlynská, Sídl. Tarča, Potraviny, ZŠ Lipová, Domov dôchodcov, Hasičská stanica, Kamenný obrázok, Ferčekovce, Gemerská č.1, Ferčekovce, Trenčianska, Predná Huta, č.d.6, Novoveská Huta, Režnákova vila, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, Detský tábor

► Autobusová stanica

Novoveská Huta, Detský tábor, Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Režnákova vila, Predná Huta, č.d.6, Ferčekovce, Muráňska č.64, Ferčekovce, Muráňska č.21, Ferčekovce, Považská č.3, Ferčekovce, Karpatská č.8, Kamenný obrázok, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, ZŠ Lipová, Sídl. Tarča, Potraviny, MPC, Mlynská, F. Urbánka, Športová hala, ZŠ Ing. O. Kožucha, Hanulová, MŠ, Hanulova, č.d.36, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
4

► Sídlisko Východ, Priemyselný park, Podskala

Priemyselný park, Podskala, Tepličská cesta, MPC, Mlynská, Madaras, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Autobusová stanica, eurobus, Duklianska, Smižany, MŠ, Smižany, podjazd, Smižany, kaštieľ, Smižany, kostol, Smreková, ihrisko, Iliašovská, č.d.414, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta, Smižany, podjazd, Smižany, MŠ, eurobus, Duklianska, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras, Mlynská, MPC, Mlynská, Tepličská cesta, Priemyselný park, Podskala
5

► Sídlisko Východ, Madaras

Madaras, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Štúrovo nábrežie č.2, Tr.1.mája, Komenského, Tr.1.mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Štefánikovo námestie, Nemocnica s poliklinikou, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras, Mlynská
6

► Autobusová stanica

Autobusová stanica, Železničná stanica, Letecká č.30, Mier, J. Wolkera č.7, J. Wolkera č.30, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Štúrovo nábrežie č.2, J. Fándlyho č.16, Športová hala, ZŠ Ing. O. Kožucha, Zimný štadión, Elektrárenská, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
7

► Priemyselný park, Podskala, Teplička, rázc., BMZ, Sadová

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, MPC, Mlynská, BMZ, Sadová, Tepličská cesta, Priemyselný park, Podskala, Hájik, Pod Tepličkou, rázc.

► Autobusová stanica, MPC, Sídlisko Východ

Pod Tepličkou, rázc., Hájik, Priemyselný park, Podskala, Tepličská cesta, ZŠ Lipová, ZŠ Ing. O. Kožucha, BMZ, Sadová, MPC, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
8

► Sídlisko Východ, ZŠ Lipová

Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Sídlisko Západ, Duklianska, Noves, Radlinského, Skladový areál, Radlinského, Telep, Nemocnica s poliklinikou, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras, Mlynská, MPC, Mlynská, Sídl. Tarča, Potraviny, Športová hala, ZŠ Lipová

► Sídlisko Západ

ZŠ Lipová, Športová hala, Sídl. Tarča, Potraviny, MPC, Mlynská, Madaras, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Nemocnica s poliklinikou, Telep, Skladový areál, Radlinského, Noves, Radlinského, Sídlisko Západ, Duklianska, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2
9

► Embraco, Odorínska cesta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Embraco, Odorínska cesta

► Autobusová stanica

Embraco, Odorínska cesta, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
10

► Embraco, Odorínska cesta

Smižany, kaštieľ, Smižany, kostol, Smreková, ihrisko, Iliašovská, č.d.414, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta, eurobus, Duklianska, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Sídlisko Západ, Duklianska, Skladový areál, Radlinského, Telep, Poliklinika, rázc., Embraco, Odorínska cesta

► Smižany

Embraco, Odorínska cesta, Poliklinika, rázc., Telep, Skladový areál, Radlinského, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica, eurobus, Duklianska, Sídlisko Západ, Duklianska, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta
11

► Autobusová stanica

Sídlisko Západ, Duklianska, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta, Smižany, podjazd, Kaufland, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Tr.1.mája, Bezručova, Tr.1.mája, Komenského, J. Fándlyho č.16, F. Urbánka, ZŠ Lipová, ZŠ Ing. O. Kožucha, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
12

► Novoveská Huta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, MPC, Mlynská, Sídl. Tarča, Potraviny, Domov dôchodcov, Hasičská stanica, Kamenný obrázok, Ferčekovce, Gemerská č.1, Ferčekovce, Trenčianska, Predná Huta, č.d.6, Novoveská Huta, Režnákova vila, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Poľovník

► Nemocnica s poliklinikou, Autobusová stanica

Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Režnákova vila, Predná Huta, č.d.6, Ferčekovce, Muráňska č.64, Ferčekovce, Muráňska č.21, Ferčekovce, Považská č.3, Ferčekovce, Karpatská č.8, Kamenný obrázok, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, Sídl. Tarča, Potraviny, MPC, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Nemocnica s poliklinikou, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
13

► Ferčekovce, Muráňska č.64

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Zimný štadión, Elektrárenská, Radnica, Zimná, Športová hala, F. Urbánka, Sídlisko Východ, MPC, Mlynská, Sídl. Tarča, Potraviny, Domov dôchodcov, Hasičská stanica, Ferčekovce, Gemerská č.1, Ferčekovce, Muráňska č.64

► Autobusová stanica

Ferčekovce, Muráňska č.64, Ferčekovce, Muráňska č.21, Ferčekovce, Považská č.3, Ferčekovce, Karpatská č.8, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, Sídl. Tarča, Potraviny, MPC, Mlynská, F. Urbánka, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Zimný štadión, Elektrárenská, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
14

► Embraco, Odorínska cesta

Tr.1.mája, Komenského, Tr.1.mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Embraco, Odorínska cesta

► Sídlisko Východ

Embraco, Odorínska cesta, Sídlisko Východ
15

► Tr.1.mája, Jilemnického, Autobusová stanica, Madaras

Madaras, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Štúrovo nábrežie č.2, Tr.1.mája, Komenského, Tr.1.mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Kaufland, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras, Mlynská

► Autobusová stanica, Tr.1.mája, Jilemnického, Madaras

Madaras, Mlynská, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica, Kaufland, Štúrovo nábrežie, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Tr.1.mája, Bezručova, Tr.1.mája, Komenského, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras, Mlynská

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka