Route 3 (effective from 15th Dec 2019)
► Novoveská Huta
Departures from the stop:
Autobusová stanica
Železničná stanica
Štefánikovo námestie
Radnica, Zimná
Sídlisko Východ
  Hanulová, MŠ
  Športová hala
  F. Urbánka
MPC, Mlynská
Sídl. Tarča, Potraviny
  ZŠ Lipová
Domov dôchodcov
Hasičská stanica
Kamenný obrázok
Ferčekovce, Gemerská č.1
Ferčekovce, Trenčianska
Predná Huta, č.d.6
Novoveská Huta, Režnákova vila
Novoveská Huta, VKŠB
Novoveská Huta, Poľovník
  Novoveská Huta, Detský tábor
 
► Autobusová stanica
Departures from the stop:
  Novoveská Huta, Detský tábor
Novoveská Huta, Poľovník
Novoveská Huta, VKŠB
Novoveská Huta, Režnákova vila
Predná Huta, č.d.6
Ferčekovce, Muráňska č.64
Ferčekovce, Muráňska č.21
Ferčekovce, Považská č.3
Ferčekovce, Karpatská č.8
Kamenný obrázok
Hasičská stanica
Domov dôchodcov
  ZŠ Lipová
Sídl. Tarča, Potraviny
MPC, Mlynská
  F. Urbánka
  Športová hala
  ZŠ Ing. O. Kožucha
  Hanulová, MŠ
  Hanulova, č.d.36
Sídlisko Východ
Radnica, Letná
Štefánikovo námestie
Železničná stanica
Autobusová stanica

Buses   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search