Schedule of route 14
14 Tr.1.mája, Komenského

Embraco, Odorínska cesta
Effective: from 1st Jul 2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop
(Tr.1.mája, Komenského
1Tr.1.mája, Bezručova
2Tr. 1.mája, P. Jilemnického
4Štúrovo nábrežie č.13
6Štúrovo nábrežie č.11
9Autobusová stanica
10Železničná stanica
10Štúrovo nábrežie č.2
11Nad Medzou
13Štefánikovo námestie
15Radnica, Zimná
16Sídlisko Východ
21Embraco, Odorínska cesta
Monday - FridaySaturdaySunday, holiday
hourminute
0520
06
07
08
09
10
11
12
1320n
14
15
16
17
18
19
20
2122s
hourminute
0520
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hourminute
0520
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Notes
n - Nestojí na zastávkach Radnica, Zimná a Sídlisko Východ
s - ide cez Autobusovú a Žel. stanicu, neobsluhuje Štúrovo nábr. a Nad medzou
NÁSTUP DO VOZIDLA LEN CEZ PREDNÉ DVERE!
Dopravca: eurobus, a.s., Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
Informácie: 0905 404 921, dispečing: 053 4173 138 - iba v pracovné dni

Print

Change directionChange stop

Stop Tr.1.mája, Komenského