Schedule of route 14
14 Štúrovo nábrežie č.13

Embraco, Odorínska cesta
Effective: from 1st Jul 2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop
Tr.1.mája, Komenského
Tr.1.mája, Bezručova
Tr. 1.mája, P. Jilemnického
(Štúrovo nábrežie č.13
2Štúrovo nábrežie č.11
5Autobusová stanica
6Železničná stanica
6Štúrovo nábrežie č.2
7Nad Medzou
9Štefánikovo námestie
11Radnica, Zimná
12Sídlisko Východ
17Embraco, Odorínska cesta
Monday - FridaySaturdaySunday, holiday
hourminute
0524
06
07
08
09
10
11
12
1324n
14
15
16
17
18
19
20
2128s
hourminute
0524
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hourminute
0524
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Notes
n - Nestojí na zastávkach Radnica, Zimná a Sídlisko Východ
s - ide cez Autobusovú a Žel. stanicu, neobsluhuje Štúrovo nábr. a Nad medzou
NÁSTUP DO VOZIDLA LEN CEZ PREDNÉ DVERE!
Dopravca: eurobus, a.s., Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
Informácie: 0905 404 921, dispečing: 053 4173 138 - iba v pracovné dni

Print

Change directionChange stop

Stop Štúrovo nábrežie č.13