Try future
List of routes

Buses

RouteStops
1

► Nemocnica s poliklinikou

Autobusová stanica, Železničná stanica, Medza, Poliklinika, Nad Medzou, Lidl, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, SOŠ Drevárska, Nemocnica s poliklinikou

► Autobusová stanica

Nemocnica s poliklinikou, SOŠ Drevárska, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Medza, Poliklinika, Železničná stanica, Autobusová stanica
2

► Zimný štadión, Sídlisko Východ, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Zimný štadión, F. Urbánka, Tarča, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, Tarča, Javorová, Madaras park - Zoo, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica

► Sídlisko Východ, Zimný štadión, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras park - Zoo, Tarča, Javorová, Domov dôchodcov, Tarča, Hasičská stanica, F. Urbánka, Zimný štadión, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
3

► Novoveská Huta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Hanulova, MŠ, Športová hala, F. Urbánka, Madaras park - Zoo, Tarča, Javorová, ZŠ Lipová, Domov dôchodcov, Tarča, Hasičská stanica, Kamenný obrázok, Ferčekovce, Gemerská č.1, Ferčekovce, Trenčianska, Predná Huta, č.d.6, Novoveská Huta, Režnákova vila, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, Detský tábor

► Autobusová stanica

Novoveská Huta, Detský tábor, Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Režnákova vila, Predná Huta, č.d.6, Ferčekovce, Muráňska č.64, Ferčekovce, Muráňska č.21, Ferčekovce, Považská č.3, Ferčekovce, Karpatská č.8, Kamenný obrázok, Tarča, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, ZŠ Lipová, Tarča, Javorová, Madaras park - Zoo, F. Urbánka, Športová hala, Hanulova, MŠ, Hanulova, č.d.36, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
5

► Sídlisko Východ, Madaras

OC Madaras, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Štúrovo nábrežie č.2, Tr. 1. mája, Komenského, Tr. 1. mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Lidl, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, OC Madaras
7

► BMZ, Sadová

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras park - Zoo, BMZ, Sadová

► Autobusová stanica

BMZ, Sadová, Madaras park - Zoo, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
8

► Sídlisko Východ

Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Sídlisko Západ, Duklianska, Noves, Radlinského, Skladový areál, Telep, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, OC Madaras, Madaras park - Zoo

► Sídlisko Západ

Madaras park - Zoo, OC Madaras, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Telep, Skladový areál, Noves, Radlinského, Sídlisko Západ, Duklianska, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2
9

► Embraco, Odorínska cesta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Embraco

► Autobusová stanica

Embraco, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
10

► Embraco, Odorínska cesta

Smižany, kaštieľ, Smižany, kostol, Smižany, Hasičská stanica, Iliašovská, č.d.414, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta, eurobus, Duklianska, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Sídlisko Západ, Duklianska, Skladový areál, Telep, Poliklinika, rázc., Embraco

► Smižany

Embraco, Poliklinika, rázc., Telep, Skladový areál, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica, eurobus, Duklianska, Sídlisko Západ, Duklianska, Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, Smižany, kult. dom, Smižany, pošta
12

► Novoveská Huta

Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Madaras park - Zoo, Tarča, Javorová, Domov dôchodcov, Tarča, Hasičská stanica, Kamenný obrázok, Ferčekovce, Gemerská č.1, Ferčekovce, Trenčianska, Predná Huta, č.d.6, Novoveská Huta, Režnákova vila, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Poľovník

► Autobusová stanica

Novoveská Huta, Poľovník, Novoveská Huta, VKŠB, Novoveská Huta, Režnákova vila, Predná Huta, č.d.6, Ferčekovce, Muráňska č.64, Ferčekovce, Muráňska č.21, Ferčekovce, Považská č.3, Ferčekovce, Karpatská č.8, Kamenný obrázok, Tarča, Hasičská stanica, Domov dôchodcov, Tarča, Javorová, Madaras park - Zoo, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica
14

► Embraco, Odorínska cesta

Tr. 1. mája, Komenského, Tr. 1. mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Lidl, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, Embraco

► Sídlisko Východ

Embraco, Sídlisko Východ
15

► Tr.1.mája, Jilemnického, Autobusová stanica, Madaras

OC Madaras, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Štúrovo nábrežie č.2, Tr. 1. mája, Komenského, Tr. 1. mája, Bezručova, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie č.13, Štúrovo nábrežie č.11, Kaufland, Autobusová stanica, Železničná stanica, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, OC Madaras

► Autobusová stanica, Tr.1.mája, Jilemnického, Madaras

OC Madaras, Sídlisko Východ, Radnica, Letná, Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Autobusová stanica, Kaufland, Štúrovo nábrežie, Tr. 1.mája, P. Jilemnického, Tr. 1. mája, Bezručova, Tr. 1. mája, Komenského, Štúrovo nábrežie č.2, Nad Medzou, Lidl, Štefánikovo námestie, Radnica, Zimná, Sídlisko Východ, OC Madaras

Legend

BoldTerminal stop
ItalicOccasional stop