Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD (from 1.7.2019)

Zaviedlo sa priame prepojenie oboch polikliník linkou 1, pribudli nové víkendové linky 12 a zrušených bolo viacero spojov na ďalších linkách.

Illustrative photo © Duški Kubov

Od 1. júla 2019 nastávajú výraznejšie zmeny v cestovných poriadkoch väčšiny liniek MHD. Zmeny sa týkajú liniek 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 15.

Na linke 1 boli zavedené spoje, ktoré zabezpečia priame spojenie Polikliniky pri Hornáde na Chrapčiakovej s Nemocnicou s poliklinikou na Jánskeho ulici. Nová zastávka Medza, Poliklinika sa bude nachádzať na ceste pri rieke Hornád vedúcej okolo Lidla, bytového domu Panoráma a Polikliniky pri Hornáde.

Na linkách 2 a 3 bola zrušená väčšina víkendových spojov v súvislosti so zmenami na linke 12. 

Na linke 12 boli zavedené nové víkendové spoje zo Sídliska gen. Svobodu (Tarča), Ferčekoviec a Novoveskej Huty so Železničnou stanicou. Spoje budú vo voľných dňoch tvoriť prípoje k rýchlikom v hodinovom takte od 6:00 do 18:00.

Zreálnené boli jazdné doby na linkách 12 a 13, čo by malo zrýchliť spojenie Železničnej stanice, Ferčekoviec a Novoveskej Huty.

Nové spoje boli zavedené aj na úkor niektorých zrušených spojov na ďalších linkách MHD. Magistrát mesta informuje, že ak sa aktuálne zmeny na linkách MHD osvedčia, zostanú v platnosti aj pri zmene cestovných poriadkov k decembru 2019.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.