MHD v Skalici naďalej zabezpečí doterajší dopravca

Rozsah premávky aj tarifa zostávajú nezmenené.

Mesto Skalica zrealizovalo v uplynulých mesiacoch verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb mestskej autobusovej dopravy pre obdobie od konca novembra 2022 do konca roka 2023. Víťazom súťaže a zároveň jediným uchádzačom sa stal dopravca SKAND Skalica, ktorý zabezpečoval služby MHD v meste aj v predchádzajúcom období. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena bez DPH za jeden tarifný km, ktorú uchádzač ponúkol vo výške 1,52 €. Predpokladaný počet odjazdených tarifných kilometrov za dobu účinnosti zmluvy je 115 709 km na linkách 100 a 200. Zmluva umožňuje úpravu ceny za tarifný kilometer v závislosti od vývoja cien pohonných hmôt.

V súťaži mesto požadovalo zabezpečenie doterajšieho rozsahu premávky, t.j. základnú okružnú linku 100, linku 150 pre zamestnancov priemyselného parku a sezónnu letnú linku 200 do Zlatníckej doliny. Mesto stanovilo aj požiadavky na vozidlový park pre jednotlivé linky. Pre linku 100 požadovalo doterajšie nízkokapacitné a nízkopodlažné autobusy v počte 2 kusy, pre linky 150 a 200 po dva autobusy minimálnej dĺžky 10,8 metra. Na prevádzku linky 150 mesto prispievať nebude, jej výkony nie sú zahrnuté ani do predpokladaného počtu odjazdených kilometrov. Túto linku bude dopravca financovať iba z jej tržieb. V roku 2020 sa linkou 150 prepravilo 20 938 cestujúcich, o rok neskôr 24 527 cestujúcich.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.