Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Autobusové stanovište

Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika, Sotinská, Kunov, rázc., Kunov, Jednota, Kunov, IBV, Agrostav, II.ZŠ, Brezová, Vajanského, cintorín, Autobusová stanica
2

► Železničná stanica

Sotina, Zimný štadión, Sotina, Amfiteáter, Poliklinika, TESCO, Autobusová stanica, Dlhá, č.260, Gymnázium, DEMA, SPP, Technické služby, Železničná, ARRIVA, Železničná stanica

► Autobusové stanovište, Sotiná, zimný štadión

Železničná stanica, Železničná, ARRIVA, Technické služby, DEMA, Gymnázium, Vajanského, cintorín, Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika, Sotinská, Sotina, Zimný štadión
3

► Čáčov, dolný koniec

Poliklinika, TESCO, Autobusová stanica, Hviezdoslavova, Čáčovská cesta, MAHLE, Čáčov, MŠ, Čáčov, horný koniec, Čáčov, kostol, Čáčov, dolný koniec

► Poliklinika

Čáčov, dolný koniec, Tehelná, DEMA, Priemyselná, mliekareň, Lipová, IBV, Okružná, SNP, Cintorín, II.ZŠ, Štefánikova, Mestský úrad, Autobusová stanica, TESCO, Poliklinika
4

► Čáčov, horný koniec

Autobusová stanica, Čáčov, horný koniec

► Sotiná, zimný štadión

Čáčov, horný koniec, Čáčov, kostol, Čáčov, dolný koniec, Tehelná, Gymnázium, Autobusová stanica, Sadová, Sotina, Amfiteáter, Sotina, Zimný štadión

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka