Mesto Senica obstaráva dopravcu pre MHD

Vysúťažený dopravca bude prevádzkovať senickú MHD nasledujúcich 10 rokov.

Mesto Senica vyhlásilo verejnú súťaž na obstaranie dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby mestskej hromadnej dopravy v meste v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2031 s opciou na predĺženie kontraktu o jeden rok.

Mesto počíta s odjazdením 120-tisíc kilometrov ročne (+/- 10 %) v rámci MHD. Od dopravcu požaduje po 12 mesiacoch od účinnosti zmluvy nový vozidlový park, ktorý bude nízkopodlažný a klimatizovaný, spĺňajúci emisnú normu najmenej Euro 6. Nové kmeňové vozidlá v počte 3 kusy (obsluhujúce linky 1 2 3) budú mať rok výroby najmenej 2021. Maximálny vek každého vozidla počas úvodného prechodného 12-mesačného obdobia nesmie presiahnuť 14 rokov. Náhradné vozidlá (minimálne jedno) môžu mať počas trvania kontraktu vek najviac 14 rokov. Linka 4 môže v zmysle podmienok byť obsluhovaná takýmto náhradným vozidlom.

Mesto tiež požaduje zriadenie elektronických informačných tabúľ na piatich zastávkach (Autobusová stanica, Železničná stanica, Poliklinika, Dema, Tesco), ktoré budú informovať o aktuálnych odchodoch spojov a prípadných ďalších dopravných informáciách. Ďalšie požiadavky na vybavenie vozidiel, zastávok a riadenie prevádzky sú špecifikované v technických štandardoch.

Predpokladaná hodnota zákazky je 3 475 896 € bez DPH. Uchádzači môžu ponuky predkladať do 20. júla 2021. Ponuky budú vyhodnocované na základe ponúknutej maximálnej jednotkovej ceny za odjazdenie 1 km v úvodnom roku.

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.