Mesto pripravuje od roku 2020 zmeny vo fungovaní mestskej hromadnej dopravy

Nová koncepcia MHD má viac motivovať obyvateľov Ružomberka k využívaniu jej služieb.

Mestské zastupiteľstvo Ružomberka schválilo v lete tohto roka novú koncepciu mestskej hromadnej dopravy, ktorá by mala byť zavedená v súvislosti s výberom dopravcu na ďalších 10 rokov. Zmluva so súčasným dopravcom Arriva Liorbus končí 31. decembra 2019, no zatiaľ nie je známe, či sa podarí do tohto termínu uzavrieť novú zmluvu s víťazom verejnej súťaže. Verejná súťaž bola vyhlásená 18. novembra 2019, uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 16. decembra 2019 10. januára 20. januára 2020.

Novú koncepciu, vrátane prípravy a realizácie verejného obstarávania nového dopravcu, spracovala bratislavská spoločnosť Carretera, s.r.o. za cenu 34 920 € s DPH. Cieľom novej koncepcie je zvýšenie efektívnosti mestskej dopravy, zvýšenie využitia vozidiel a lepšia dostupnosť spojov. Z hľadiska dotácie by nemalo prísť k zmene dotácie na vozidlový kilometer (vzkm) oproti súčasnému stavu. Oproti roku 2018, kedy sa odjazdilo 514 302 vzkm, návrh predpokladá výkony MHD v objeme 587 000 vzkm.

V prípade zavedenia novej koncepcie príde k radikálnej zmene vo fungovaní ružomberskej MHD. Hlavnými novinkami má byť zavedenie taktovej dopravy, t.j. spoje budú premávať v pravidelných a zapamätateľných intervaloch a zavedenie prestupnej časovej tarify s jednorazovými aj predplatnými cestovnými lístkami, pričom sa má minimalizovať nákup cestovných lístkov u vodiča autobusu, čo zdržuje premávku. Taktiež je navrhovaná kompletná reorganizácia autobusových liniek. Návrh uvádza 6 liniek, ktoré budú obsluhovať jednotlivé časti mesta, pričom sa odstránia súčasné súbehy liniek na niektorých trasách.

Autori novej koncepcie zároveň odporúčajú zaviesť v meste novú parkovaciu politiku, aby boli obyvatelia mesta viac motivovaní využívať MHD na úkor indiviuálnej automobilovej dopravy.

V súťažných podkladoch pre výber nového dopravcu boli niektoré detaily koncepcie mierne upravené (intervaly, ceny lístkov). Základné informácie o novej koncepcii sú uvedené nižšie.

Linkové vedenie

Trasy navrhovaných liniek:

 • Linka 1: Železničná stanica - Mestský úrad - Jelence - Baničné
 • Linka 2: Železničná stanica - Ústredná vojenská nemocnica - Mondi - Roveň - Baničné
 • Linka 3: Železničná stanica - Žilinská cesta - Tesco - Kľačno - Černová - Hrboltová, žel. stanica
 • Linka 4: Železničná stanica - Plavisko - Baničné - Biely Potok - Podsuchá
 • Linka 5: Železničná stanica - Ž. Silbigera - Rybárpole, žel. stanica
 • Linka 6: Hrboltová, konečná - Rybárpole, žel. stanica - Tesco - D. Makovického - Mestský úrad - Detský domov - Kalvária, cintorín

Základné intervaly liniek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

linka

špička ráno

sedlo

špička popoludní

večer

víkend

1 30 min 30 - 60 min 30 min 60 min 60 min
2 15 min 30 min 15 min 60 min 60 min
3 10 min 30 min 15 min 60 min 60 min
4 30 min 60 min 30 min 60 min 120 min
5 30 min 60 min 30 min 60 min 120 min
6 30 min 60 min 30 min 60 min 120 min

Keďže linky nebudú mať súbežné úseky, bude potrebné viac prestupovať (čo je však zohľadnené aj v tarife), pričom prestupy sú navrhované tak, aby bol čas čakania na nadväzný spoj minimálny. Prestupné zastávky majú byť nasledovné:

 • Železničná stanica - prestup medzi linkami 1 2 3 4 5
 • Katolícka univerzita / Tesco - prestup medzi linkami 3 a 6 a prímestskými autobusmi
 • Rybárpole, železničná stanica - prestup medzi linkami 5 a 6
 • Mestský úrad - prestup medzi linkami 1 a 6
 • SOŠ polytechnická - prestup medzi linkami 2 a 4

S výnimkou prestupných zastávok návrh počíta so zavedením všetkých ostatných ako zastávok "na znamenie".


Schéma navrhovaných liniek

Tarifa

Návrh tarify uvažuje so zavedením krátkodobých prestupných cestovných lístkov s časovou platnosťou 15 a 45 minút a denných (turistických) lístkov na 1, resp. 3 dni. Tieto lístky by mali byť dostupné vo forme elektronických lístkov (zakúpených vo vozidle čipovou kartou). U vodiča autobusu sa navrhuje ponechať možnosť zakúpenia len neprestupného lístka, turistického 3-dňového lístka a dovozných lístkov. Možnosť nákupu elektronických lístkov čipovou kartou (výhľadovo platobnou kartou alebo mobilným telefónom) je navrhovaná pri každých dverách, čo znamená, že nástup do vozidiel by bol možný všetkými dverami, čím by sa výrazne skrátil čas pobytu vozidiel na zastávkach.

Novinkou budú predplatné cestovné lístky na 30 dní, 90 dní a 365 dní, ktoré budú počas ich platnosti umožňovať neobmedzené cestovanie. Tieto by sa mali predávať na predajnom mieste dopravcu, prípadne cez mobilnú aplikáciu. Navrhovaný cenník lístkov je uvedený v tabuľke nižšie.

Typ lístka Obyčajný Zľavnený
15-min prestupný 0,55 € 0,30 €
45-min prestupný 0,75 € 0,40 €
Jednorazový neprestupný u vodiča 1 € 0,50 €
1 deň 3 € -
3 dni 7 € -
30 dní 18 € 9 €
90 dní 50 € 25 €
365 dní 180 € 90 €
Dovozné za batožinu (60-min)

0,30 € (elektronicky)

0,50 € (u vodiča)

 -
Dovozné za psa (60-min)

0,75 € (elektronicky)

1 € (u vodiča)

-

Zľavnené cestovné bude určené pre deti od 6 do dovŕšenia 15 rokov, žiakov a študentov do 26 rokov, starobných dôchodcov nad 65 rokov, držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S a ich sprievodcov a darcov krvi so Zlatou a Diamantovou Jánskeho plaketou.

Bezplatné cestovné bude pre deti do 6 rokov, detský kočík s dieťaťom, sprievodcu kočíka s dieťaťom (vrátane baby vaku), nevidiacich, sudcov Ústavného súdu. Bezplatne sa bude prepravovať aj invalidný vozík, vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S, lyže, snowboard, batožina tvaru valca kratšia ako 150 cm s priemerom do 10 cm, batožina menšia ako 30x40x60 cm a jedna batožina presahujúca tieto rozmery.

Vozidlový park

Z hľadiska vozidlového parku koncepcia uvažuje s autobusmi dĺžky približne 12 metrov, pričom všetky vozidlá majú byť mestského vyhotovenia, trojdverové, nízkopodlažné a klimatizované. Na obslúženie všetkých navrhovaných liniek sa predpokladá potreba 12 autobusov. Všetky autobusy majú byť nové s rokom výroby 2019, alebo 2020. Výnimkou môžu byť záložné vozidlá, ktoré môžu mať rok výroby najmenej 2014.

Nové autobusy majú byť vybavené aj telematickou jednotkou s online prenosom údajov (GPS poloha, systém APC na počítanie cestujúcich, zisťovanie hmotnosti vozidla a tepelného komfortu vo vozidle, kamerový systém na monitorovanie interiéru vozidla).

Všetky nové autobusy by mali byť nasadené do premávky do 7 mesiacov od začiatku poskytovania služieb víťazným uchádzačom. Prvé štyri autobusy majú byť k dispozícii od začiatku, ďalšie 4 majú pribudnúť do štyroch mesiacov a posledné 4 do ôsmych mesiacov.  Prvých 6 nových autobusov má byť nasadených do 120 dní a zvyšných 6 do 210 dní od začiatku poskytovania služieb.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Dovcera boli prihlasky. Vyhodnocuje sa uz daco ?
Reakcia na: Petto #5:
Máš síce pravdu, ale po prvé to sem nepatrí a po druhé, niečo s tým spraviť bude beh na dlhú trať. Urýchliť to môžu len samotní ľudia. Možností je viacero. Ružomberok má výhodu, že robí tender neskôr a môže sa vyvarovať niektorých chýb. Aj keď v RK je situácia troška odlišná.
Reakcia na: Vlaran #4:
No com som videl v LM v spicke tie kinderka smer Vrbica tak to bola tragedia.
Reakcia na: Petto #3:
Rozhodne správny krok, že uvažujú nad štandardnými vozmi a tiež spôsob odbavenia vyzerá sľubne. U nás v LM to môžu zmeniť už len samotní cestujúci...
Ruzomberok rata s 12M a LM si zaobstaral 9,5M kinderka. Parada 😃
Je možné niekde vidieť aj ten originálny dokument od Carretery?