Všetky odchody zo zastávky Vajanského 12.4.2021

Linka Smer Odchod
27 Prešov, Terchovská 5:24
27 Prešov, Terchovská 6:24
12 Prešov, Šidlovec 6:38
27 Prešov, Terchovská 7:24
12 Prešov, Šidlovec 7:45
27 Prešov, Terchovská 8:34
12 Prešov, Šidlovská 8:41
27 Prešov, Terchovská 9:34
12 Prešov, Šidlovec 9:41
27 Prešov, Terchovská 10:34
12 Prešov, Šidlovská 10:41
27 Prešov, Terchovská 11:34
12 Prešov, Šidlovec 11:41
27 Prešov, Terchovská 12:34
12 Prešov, Šidlovská 12:41
Linka Smer Odchod
27 Prešov, Terchovská 13:34
12 Prešov, Šidlovec 13:41
27 Prešov, Terchovská 14:34
12 Prešov, Šidlovská 14:41
27 Prešov, Terchovská 15:34
12 Prešov, Šidlovec 15:41
27 Prešov, Terchovská 16:34
12 Prešov, Šidlovská 16:41
27 Prešov, Terchovská 17:34
12 Prešov, Šidlovec 17:41
27 Prešov, Terchovská 18:34
12 Prešov, Šidlovská 18:43
27 Prešov, Terchovská 19:34
27 Prešov, Terchovská 20:34
27 Prešov, Terchovská 21:34