Všetky odchody zo zastávky Sídlisko III 13.4.2021

Linka Smer Odchod
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 0:10
N2 Prešov, Nižná Šebastová 0:40
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 1:25
N2 Prešov, Nižná Šebastová 1:55
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 3:10
N2 Prešov, Nižná Šebastová 3:40
N1 Prešov, Železničná stanica 4:30
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 4:50
38 Prešov, Sibírska 4:55
8 Prešov, Sibírska 5:00
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:10
17 Prešov, Širpo 5:12
38 Prešov, Sibírska 5:15
39 Prešov, Lomnická 5:15
8 Prešov, Sibírska 5:20
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:30
17 Prešov, Širpo 5:30
38 Prešov, Sibírska 5:35
8 Prešov, Sibírska 5:40
12 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:55
38 Prešov, Sibírska 5:55
8 Prešov, Sibírska 6:00
17 Prešov, Širpo 6:00
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:10
29 Prešov, Detská nemocnica 6:15
38 Prešov, Sibírska 6:15
39 Prešov, Lomnická 6:15
8 Prešov, Sibírska 6:20
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:30
17 Prešov, Širpo 6:30
38 Prešov, Sibírska 6:35
8 Prešov, Sibírska 6:40
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:50
38 Prešov, Sibírska 6:55
8 Prešov, Sibírska 7:00
17 Prešov, Širpo 7:00
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:10
29 Prešov, Detská nemocnica 7:15
38 Prešov, Sibírska 7:15
39 Prešov, Lomnická 7:15
8 Prešov, Sibírska 7:20
12 Prešov, Sibírska 7:23
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:30
17 Prešov, Širpo 7:30
38 Prešov, Sibírska 7:35
8 Prešov, Sibírska 7:40
39 Prešov, Lomnická 7:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:50
38 Prešov, Sibírska 7:55
8 Prešov, Sibírska 8:00
29 Prešov, Detská nemocnica 8:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:10
38 Prešov, Sibírska 8:15
8 Prešov, Sibírska 8:20
12 Prešov, Sibírska 8:27
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:30
38 Prešov, Sibírska 8:35
8 Prešov, Sibírska 8:40
39 Prešov, Lomnická 8:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:50
38 Prešov, Sibírska 8:55
8 Prešov, Sibírska 9:00
29 Prešov, Detská nemocnica 9:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:10
38 Prešov, Sibírska 9:15
8 Prešov, Sibírska 9:20
12 Prešov, Sibírska 9:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:30
38 Prešov, Sibírska 9:35
8 Prešov, Sibírska 9:40
39 Prešov, Lomnická 9:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:50
38 Prešov, Sibírska 9:55
8 Prešov, Sibírska 10:00
29 Prešov, Detská nemocnica 10:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:10
38 Prešov, Sibírska 10:15
8 Prešov, Sibírska 10:20
12 Prešov, Sibírska 10:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:30
38 Prešov, Sibírska 10:35
8 Prešov, Sibírska 10:40
39 Prešov, Lomnická 10:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:50
38 Prešov, Sibírska 10:55
8 Prešov, Sibírska 11:00
29 Prešov, Detská nemocnica 11:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:10
38 Prešov, Sibírska 11:15
8 Prešov, Sibírska 11:20
12 Prešov, Sibírska 11:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:30
38 Prešov, Sibírska 11:35
8 Prešov, Sibírska 11:40
39 Prešov, Lomnická 11:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:50
38 Prešov, Sibírska 11:55
8 Prešov, Sibírska 12:00
29 Prešov, Detská nemocnica 12:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:10
38 Prešov, Sibírska 12:15
8 Prešov, Sibírska 12:20
12 Prešov, Sibírska 12:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:30
38 Prešov, Sibírska 12:35
8 Prešov, Sibírska 12:40
39 Prešov, Lomnická 12:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:50
Linka Smer Odchod
38 Prešov, Sibírska 12:55
8 Prešov, Sibírska 13:00
29 Prešov, Detská nemocnica 13:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:10
38 Prešov, Sibírska 13:15
8 Prešov, Sibírska 13:20
12 Prešov, Sibírska 13:23
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:30
38 Prešov, Sibírska 13:35
8 Prešov, Sibírska 13:40
39 Prešov, Lomnická 13:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:55
38 Prešov, Sibírska 13:55
8 Prešov, Sibírska 14:00
29 Prešov, Detská nemocnica 14:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:10
38 Prešov, Sibírska 14:15
8 Prešov, Sibírska 14:20
12 Prešov, Sibírska 14:23
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:30
38 Prešov, Sibírska 14:35
8 Prešov, Sibírska 14:40
39 Prešov, Lomnická 14:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:55
38 Prešov, Sibírska 14:55
8 Prešov, Sibírska 15:00
29 Prešov, Detská nemocnica 15:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:10
38 Prešov, Sibírska 15:15
8 Prešov, Sibírska 15:20
12 Prešov, Sibírska 15:23
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:30
38 Prešov, Sibírska 15:35
8 Prešov, Sibírska 15:40
39 Prešov, Lomnická 15:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:55
38 Prešov, Sibírska 15:55
8 Prešov, Sibírska 16:00
29 Prešov, Detská nemocnica 16:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:10
38 Prešov, Sibírska 16:15
8 Prešov, Sibírska 16:20
12 Prešov, Sibírska 16:23
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:30
38 Prešov, Sibírska 16:35
8 Prešov, Sibírska 16:40
39 Prešov, Lomnická 16:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:50
38 Prešov, Sibírska 16:55
8 Prešov, Sibírska 17:00
29 Prešov, Detská nemocnica 17:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:10
38 Prešov, Sibírska 17:15
8 Prešov, Sibírska 17:20
12 Prešov, Sibírska 17:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:30
38 Prešov, Sibírska 17:35
8 Prešov, Sibírska 17:40
39 Prešov, Lomnická 17:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:50
38 Prešov, Sibírska 17:55
8 Prešov, Sibírska 18:00
29 Prešov, Detská nemocnica 18:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:10
38 Prešov, Sibírska 18:15
8 Prešov, Sibírska 18:20
12 Prešov, Sibírska 18:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:30
38 Prešov, Sibírska 18:35
8 Prešov, Sibírska 18:40
39 Prešov, Lomnická 18:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:50
38 Prešov, Sibírska 18:55
8 Prešov, Sibírska 19:00
29 Prešov, Detská nemocnica 19:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:10
38 Prešov, Sibírska 19:15
8 Prešov, Sibírska 19:20
12 Prešov, Sibírska 19:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:30
38 Prešov, Sibírska 19:35
8 Prešov, Sibírska 19:40
39 Prešov, Lomnická 19:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:50
38 Prešov, Sibírska 19:55
8 Prešov, Sibírska 20:00
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:10
38 Prešov, Sibírska 20:15
8 Prešov, Sibírska 20:20
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:30
38 Prešov, Sibírska 20:35
8 Prešov, Sibírska 20:45
39 Prešov, Lomnická 20:45
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:00
38 Prešov, Sibírska 21:05
8 Prešov, Sibírska 21:15
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:30
38 Prešov, Sibírska 21:35
8 Prešov, Sibírska 21:45
34 Prešov, Sibírska 21:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 22:03
38 Prešov, Sibírska 22:05
8 Prešov, Sibírska 22:20
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 22:55
N2 Prešov, Nižná Šebastová 23:25

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo